אסטרטגיות גידור ליצואנים! - פריקו

אסטרטגיות גידור ליצואנים!

מימושים בשווקים הפיננסים תרמו להתחזקות מחודשת של שער הדולר לעבר רמת 3.2700 שקל לדולר. המשך תיקון בשווקי המניות ו/או התערבות בנק ישראל בזירת המט"ח עשויה לתמוך בהמשך התחזקות שער הדולר לעבר רמת 3.30 ואף יותר. להערכתנו, בטווח הארוך המגמה השלטת נותרה פרו שקלית, וכי צפויה היחלשות מחודשת של שער הדולר אל מתחת לרמת 3.20 שקל לדולר.

צילינדר עם KO רמת נקיעה להתחייבות (פקיעת ההתחייבות ברמה מוגדרת)

מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהתחזקות שער הדולר אל מול השקל. ללקוח היקף התחייבות הגבוה ב 50% מהיקף הגידור !

 

 

לוח הדגמה לתזרים הצפוי בעסקת הפורוורד אל מול האופציה המפורטת דולר/שקל:

 

• עסקת צילינדר עם רמת נקיעה KO הינה אסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני היחלשות שער הדולר/שקל, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות להנות מהתחזקות שער הספוט עד לרמת שער המימוש כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).
• ללקוח מובטח שער המרה של 3.26 שקל לדולר.
• במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/שקל ייסחר מעל לרמת 3.30, שקל לדולר הלקוח יידרש למכור את הדולר ברמה של 3.30 שקל לדולר.


יתרונות:
• מספק הגנה מלאה כנגד היחלשות שער הדולר/שקל.
• אפשרי ביצוע ללא עלות [דהיינו בעסקה זו 2 מרכיבים, עלות החלק הנרכש תמומן ע"י החלק הנמכר].
• במידה ושער הדולר ייחלש וייסחר עד יום הפקיעה מתחת לרמת שער הנקיעה 3.1900 שקל לדולר, מכירת אופציית Call תבוטל ובמידה ושער הדולר ישוב ויעלה וייסחר ביום הפקיעה מעל לרמת 3.30 שקל לדולר הלקוח יוכל ליהנות משער המרה הגבוה משער הפורוורד (3.2670 שקל לדולר).
• רמת הנקיעה KO נבחנת במהלך חיי האופציה עד יום הפקיעה.

חסרונות:
• בכניסה לעסקה, שער ההגנה נמוך משער הפורוורד.
• במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/שקל ייסחר מעל לרמת 3.30 שקל לדולר הלקוח יידרש למכור בהיקף הגבוה ב 50% מהיקף ההגנה הנרכשת לדולר, (יחס של פי 1.5 מהיקף ההגנה) ברמה של 3.30 שקל לדולר

 

 

 

דסק אנליסטים והדילרים ישמחו לעמוד לרשותכם בבחינת החשיפה וגידור הסיכון
בדבר פרטים נוספים באמור לעיל ניתן לפנות ישירות לדסק אנליסטים בטלפון: 6167070- 03
מידע על המכשירים הנ"ל ניתן למצוא באתר פריקו (http://www.prico.co.il)

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא. למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.

ט. ל. ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.מימושים בשווקים הפיננסים תרמו להתחזקות מחודשת של שער הדולר לעבר רמת 3.2700 שקל לדולר. המשך תיקון בשווקי המניות ו/או התערבות בנק ישראל בזירת המט"ח עשויה לתמוך בהמשך התחזקות שער הדולר לעבר רמת 3.30 ואף יותר. להערכתנו, בטווח הארוך המגמה השלטת נותרה פרו שקלית, וכי צפויה היחלשות מחודשת של שער הדולר אל מתחת לרמת 3.20 שקל לדולר. מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהתחזקות שער הדולר אל מול השקל. ללקוח היקף התחייבות הגבוה ב 50% מהיקף הגידור !

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
דילוג לתוכן