החזון של פריקו

משפחת פריימן בעלת השליטה בפריקו ניהול סיכונים פיננסים, פעלה ורשמה בישראל את חברת פריקו במהלך שנות השבעים.

בראשות הקבוצה מכהן מר יוסף פריימן.

קבוצת פריקו מעניקה שרותיה ללקוחות בשוק ההון בישראל מזה למעלה משני עשורים. הקבוצה שומרת בדבקות על מסורת של יחס אישי, יעיל וענייני. פריקו, לרשות הלקוח, תפרוס עולם פיננסי ומלואו. פריקו דוגלת בשקיפות ואמינות ופועלת פרטנית להתאמת מגוון שירותיה לצורכי ודרישות הלקוח.

לרשות לקוחות קבוצת פריקו עומד צוות מומחים גדול ומיומן בעל וותק וניסיון בתכנון, ניהול וביצוע אסטרטגיות ועסקות פיננסיות. צוות פריקו מורכב ממערך אנליסטים, 

דילרים, עובדי חדר עסקות קדמי ומערך עורפי. בצוות מומחים לניהול סיכונים פיננסים: אקדמאים בעל השכלה בתחומי הכלכלה, החשבונאות, מנהל עסקים, משפטים ומדעים. עובדי הקבוצה רואים חשיבות עליונה בטיפוח הקשר הישיר והאישי עם הלקוח ובמתן שירות מקצועי, יעיל ואמין.

החברה מעודדת עובדיה להרחבת והעמקת השכלתם המקצועית כמו גם מעורבותם בפעילות קהילתית.

חברת פריקו מנג'מנט (ת-א) הינה בעלת רישיון לעסוק בייעוץ השקעות ובתור שכזו עומדת בדרישות החוק להסדרת העיסוק ביעוץ וניהול השקעות. סקירות החברה מופצות באמצעות מערכות בינלאומיות ובהן רויטרס העולמית.  הקבוצה קיבלה אות הוקרה "מגן המילואים" על מעורבות ותרומה לביטחון ישראל בשנת 2009.

אנו מתחייבים לעקרונות הבאים

אייקון מקצועיות | החזון של פריקו

מקצועיות

להמשיך ולספק ללקוחותינו שירות ופתרונות פיננסיים תוך הקפדה על איכות ללא פשרות, יעילות, מקצועיות.

אייקון הגינות שקיפות ואחריות בפריקו

הגינות, שקיפות ואחריות

עקרונות העומדים בבסיס מערכת היחסים ארוכת השנים עם לקוחותינו, כמנהל "משפחת פריקו" עם עובדיה.

אייקון חדשנות בפריקו

חדשנות

פריקו מפתחת כל העת טכנולוגיה בלעדית בתחום ניהול הסיכונים. הטכנולוגיות מתממשקות ישירות למערכות ניהול הכספים בארגונים.

אייקון אמינות ומיומנות בפריקו

אמינות ומיומנות

פריקו חרטה על דגלה כלל בסיסי ומוביל לפיו אין ניגודי עניינים מול הלקוח ומתוך כך, בין היתר, אין חשבון נוסטרו.

אייקון סטנדרט גבוה בפריקו

סטנדרט גבוה

פריקו מחויבת לתקן אמינות ואיכות המבוקר באופן תדיר ע"י יחידת הביקורת (COMPLIANCE) והלשכה המשפטית. פריקו מקפידה להכשיר את עובדיה בהתאם לתקנים ולנהלים המקובלים בשוקי ההון. מתודולוגיית העבודה בפריקו היא ברמת המוסדות הפיננסים המובילים בעולם, חברי ארגון סוחרי המטבע הבינלאומי (ACI -The Financial Markets Association).