ארכיון מידע פיננסי - פריקו

מידע פיננסי

אסטרטגיות גידור ליבואנים!

התחזקות שער הדולר בזירה הגלובלית תאמה את תנועתו בשוק המקומי, כאשר שערו של הדולר אל מול השקל שב להתחזק ונע לעבר רמת  3.2450 שקל לדולר.

קרא עוד

אסטרטגיות גידור ליבואנים !

אסטרטגיות גידור ליבואנים ! במהלך שבוע המסחר נחלש שערו של הדולר בזירה המקומית, כאשר שערו של הדולר אל מול השקל שב לרמות הנמוכות של חודש

קרא עוד

אסטרטגיות גידור ליבואנים!

על רקע התחזקות שער הדולר בזירה הגלובלית בניגוד לתנועתו בשוק המקומי נבקש להציג אסטרטגיות לגידור התחייבויות בדולר. הדולר נחלש בזירה המקומית כאשר נע לעבר הרמה

קרא עוד

אסטרטגיות גידור ליבואנים !

אסטרטגיות גידור ליבואנים ! תשלומי השכר והמסים בישראל תורמים לעודף היצע מט"ח וגוררים לייסוף השקל. העלייה בתוואי האינפלציה בארה"ב בניגוד למצב באירופה תורמת לאי וודאות

קרא עוד

אסטרטגיות גידור ליצואנים!

על רקע דבריו של בכיר בבנק המרכזי האמריקאי באשר לנכונות הבנק המרכזי לפעול בהתאם להשלכות צעדי התמיכה בפעילות הכלכלית, הנתונים הכלכליים התומכים בהתאוששות הפעילות הכלכלית

קרא עוד
דילוג לתוכן