מעורבות קהילתית

קבוצת פריקו תומכת בגופים, עמותות ומיזמים חברתיים ורואה בתרומתה הערכית והחומרית לקהילה ערך רב משמעות. פריקו מעודדת מעורבות חברתית של עובדיה הן במסגרת פעילויות הקבוצה והן בפעילויות אישיות.

אות הוקרה - מגן המילואים לשנת 2009

אות הוקרה - מגן המילואים לשנת 2009

אות שר הביטחון "מגן המילואים" הינו אות שנועד לציין תאגידים/מעסיקים עצמאים/מעסיקים בכלל, שבפעילותם כלפי עובדיהם המשרתים במילואים, מגשימים את רוחה של אמנת המעסיקים למען העובדים המשרתים במילואים ומאפשרים קיומה של הבחנה מותרת כלפי עובדים המשרתים במילואים (ע"פ חוק המילואים התשס"ח).
בדרך זו מעבירים מעסיקים אלו את המסר בדבר החשיבות הערכית שהם רואים לשירות במילואים כנורמה חברתית כללית וארגונית ספציפית, מכבדים את מחויבותו של העובד ותרומתו לביטחון המדינה באמצעות שרות המילואים, מבטיחים את זכויותיו ככלל עובדי החברה ואף מביעים הערכה והוקרה כלפיו על רקע היותו איש מילואים.

מבצע מעות נעות - 2002

מבצע מעות נעות - 2002

מבצע "מעות נעות" לאיתור מטבעות אירופאיים אשר קדמו לאירו, ריכוזם באמצעות משלוח המעות לחו"ל והמרתם במרוכז במדינות המנפיקות כאשר התמורה הועברה לארגוני הסעד.

את המבצע יזמה קבוצת פריקו בסיוע "קרן פריימן". להצלחת המבצע שותפים נוספים מתחום התקשורת והקמעונאות כמו גם ארגוני סעד.

המבצע שירת את הענין ההומני - קהילתי של סיוע לזולת, תחת הכותרת: "…זה נהנה וזה אינו חסר…".