קבוצת פריקו ניהול סיכונים

קבוצת פריקו

קבוצת פריקו מורכבת מחברות המתמחות בתחום ניהול סיכונים פיננסיים, גידור סיכוני מט"ח, סחורות וריבית, ייעוץ השקעות, הנדסה פיננסית, ניהול, וביצוע שירותים פיננסים.

בין השירותים העיקריים שמעניקה פריקו:

  1. אסטרטגיות גידור מט"ח, ניהול חשיפות במטבע חוץ.
  2. גידור סיכוני ריבית וניהול חשיפות לשערי ריבית בינלאומיים. 
  3. מדדים, גידור סיכוני סחורות, עסקאות עתידיות, ושוקי ההון (ני"ע, אג"ח, קרנות ועוד) לצד ניהול השקעות.

פריקו התאגדה בישראל בשנת 1979, מוחזקת בבעלות מלאה על ידי פריימן אחזקות, לה אחזקה בחברת דירוג האשראי "מידרוג" בשותפות עם חברת מוד'יס העולמית ושותפים נוספים.

 

פריקו | תמונת הצוות

לקבוצה חדר מסחר מט"ח, ריבית וסחורות יחיד מסוגו בישראל. לפריקו, מערכות מחשב ייחודיות לתכנון, ביצוע, מעקב וניהול עסקאות עתידיות ואופציות בשוקי ההון בארץ ובעולם. במט"ח, מדדים, סחורות עתידיות, ריביות, ומגוון נכסים פיננסיים. פריקו מעמידה לרשות לקוחותיה חדר עסקאות פרטי ודילר אישי אשר יבצעו עבור הלקוח

החברה מציעה מייעצת במגוון מכשירים פיננסים, אסטרטגיות משולבות בתחום גידור סיכונים פיננסים, בהתאם לצרכי הלקוח ודרישותיו.

החברה הינה בעלת רישיון מטעם רשות לניירות ערך לעסוק בייעוץ השקעות.
פריקו חרטה על דגלה את עקרונות השקיפות, האמינות, הזמינות, היעילות, האחריות והמקצוענות.

אייקון ניהול סיכונים ומסחר בפריקו

ניהול סיכונים ומסחר

Risk Management and Trading

חץ שמאלה למעלה באלכסון

חדר עסקאות

Dealing Room

חץ שמאלה

מחקר ייעוץ ופיתוח

Research Consulting and Financial Engineering

חץ שמאלה למטה באלכסון

תכנון ניהול ובקרת חשיפות פיננסיות

Planning Implementing and Monitoring

אייקון מימון נכסים והשקעות בפריקו

מימון נכסים והשקעות

Investment Advisory

חץ שמאלה למעלה באלכסון

מחקר ובקרה

Research Monitoring and Analysing

חץ שמאלה

ייעוץ והשקעות

Assets and Investments Advisory Service

חץ שמאלה למטה באלכסון

פמילי אופיס

Family Office

אייקון זירת מידע ומסחר בפריקו

זירת מידע ומסחר

Information and Trading Arenas

אייקון שירותים נוספים בפריקו

שירותים נוספים

Additional Services

חץ שמאלה למעלה קיצון

חדר ביקורת והסדרה

Compliance

חץ שמאלה למעלה באלכסון

לשכה משפטית

Legal Department

חץ שמאלה

קשרי לקוחות

CRM

חץ שמאלה למטה באלכסון

חדר עורפי ויחידת בקרה

Back Office

חץ שמאלה למטה קיצון

אגף מיכון

Computerisation and Programming Department

אייקון ניהול סיכונים ומסחר בפריקו

ניהול סיכונים ומסחר

Risk Management and Trading

חץ למטה ימינה

חדר עסקאות

Dealing Room

חץ למטה

מחקר ייעוץ ופיתוח

Research Consulting and Financial Engineering

חץ למטה שמאלה

תכנון ניהול ובקרת חשיפות פיננסיות

Planning Implementing and Monitoring

אייקון מימון נכסים והשקעות בפריקו

מימון נכסים והשקעות

Investment Advisory

חץ למטה ימינה

מחקר ובקרה

Research Monitoring and Analysing

חץ למטה

ייעוץ והשקעות

Assets and Investments Advisory Service

חץ למטה שמאלה

פמילי אופיס

Family Office

אייקון זירת מידע ומסחר בפריקו

זירת מידע ומסחר

Information and Trading Arenas

אייקון שירותים נוספים בפריקו

שירותים נוספים

Additional Services

חץ למטה ימינה

חדר ביקורת והסדרה

Compliance

חץ למטה ימינה אמצעי

לשכה משפטית

Legal Department

חץ למטה

קשרי לקוחות

CRM

חץ למטה שמאלה קרוב

חדר עורפי ויחידת בקרה

Back Office

חץ למטה שמאלה

אגף מיכון

Computerisation and Programming Department

כקבוצה הגדולה והמובילה בזירה המקומית בניהול סיכוני שוק. לרשת פריקו ידע, ניסיון ותשתית טכנולוגית ייחודית לתכנון, ניהול וביצוע אסטרטגיות גידור סיכונים. לרשותנו יכולת מוכחת בטיפול אפקטיבי ויעיל בסיכוני שוק וביעוץ מושכל בשוקי ההון בארץ ובעולם, באמצעות צוות מקצועי אמין ויעיל המחזיק ברישיון ליעוץ וניהול השקעות הכפוף למחלקת ההסדרה (compliance) וללשכה המשפטית.

 

למניעת ניגודי עניינים, פריקו אינה מבצעת פעולת באמצעות חשבון נוסטרו. פריקו פועלת באופן בלתי תלוי תוך שקיפות מלאה לטובת לקוחותיה. פריקו כפופה לדרישות החוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות ולתקן ISO 9001.

פריקו מנג׳מנט

פריקו מנג'מנט הינה בעלת רשיון לעסוק בייעוץ השקעות.

 

לצד ניסיון רב שנים בביצוע עבודות ניתוח וחקר חשיפות פיננסיות במגוון רמות ודגשים, תזרימי – תפעולי, מאזני – חשבונאי וכלכלי. פריקו משמשת כגורם המייעץ לחברות הגדולות והמובילות במשק הישראלי מזה שנים רבות. במסגרת פעילותה פריקו מגישה ללקוחותיה עבודות חשיפה, ניירות עמדה וחוות דעת.

 

למומחי פריקו ניסיון רב ובמאגרי המידע הייחודיים שנצברו לאורך שנות פעילותה המקצועית, הכוללים מערכות טכנולוגיה מתקדמות, בסיס נתונים פיננסי רחב, ידע והיכרות עם השוק הפיננסי והתקינות הרגולטוריות.

יוסף פריימן | פריקו מנג׳מנט
שירותי ביצוע בפריקו

שירותי ביצוע עסקאות מט"ח, ריבית וסחורות עבור חברות וארגונים

בדיקת חשיפות פיננסיות, איתור וניטור, תכנון, ניהול וביצוע עסקאות מט"ח, ריביות, מדדים, סחורות עתידיות ונכסים פיננסיים.


פרסום דוחות כלכליים / טכניים על שוקי ההון (רויטרס, אינטרנט).

דסק אנליסטים – מפיק ומפרסם סקירות תקופתיות ונקודתיות על הנעשה בשוקי ההון בארץ ובעולם. עדכונים תמציתיים על שערי החליפין, הצעות ומחירי אסטרטגיות לניצול מצבים נקודתיים בשוק המט"ח.

שירותי ייעוץ בפריקו

חדר עסקאות מט"ח, סחורות וריביות

חדר העסקאות של פריקו פועל במתכונתו הנוכחית משנת 1989, ונחשב לחדר העסקאות החוץ בנקאי הוותיק והגדול מסוגו בישראל. לפריקו מחזור פעילות של מיליארדי דולרים.

חדר העסקאות אינו מנהל פעילות נוסטרו ופועל כסוכן של הלקוח ולא כסוחר, כאשר לנגד עיניו טובת הלקוח. לרשות חדר העסקאות עומד צוות עובדים גדול ומיומן בעל וותק וניסיון בתכנון, ניהול וביצוע אסטרטגיות ועסקאות פיננסיות, לחדר העסקאות היכרות רבת שנים וניסיון רב עם המערכת הבנקאית והפיננסית המקומית והזרה. צוות חדר העסקאות מורכב מאקדמאים בעלי השכלה בתחומי הכלכלה, החשבונאות,

מנהל עסקים ומשפטים, מבוגרי המערכת הבנקאית, מחברי ארגון סוחרי המט"ח ומבעלי רישיונות לייעוץ השקעות . חדר העסקאות מחולק לדסקים מתמחים ( מט"ח,ריביות, סחורות עתידיות, מדדים, שוק מקומי, אופציות, ני"ע זרים), כאשר בראש כל דסק עומד דילר בעל ותק של למעלה מעשר שנים.

לפריקו צוות אנליסטים המתמחים בניתוח סיכונים בתחום הפיננסים מתוך דגש על סיכוני שוק, אשראי ונזילות.

לרשות צוות הסוחרים עומדות מערכות טכנולוגיות המתקדמות מסוגן וכן פיתוחים עצמאיים ובלעדיים של קבוצת פריקו לתכנון, ביצוע, מעקב וניהול הנכסים הפיננסים והסיכונים, בהם: עסקאות עתידיות ואופציות בשוקי ההון בארץ ובעולם.

מידע פיננסי ומחקר בפריקו

מידע פיננסי ומחקר

לפריקו סקירות, ניתוחים ומידע ייחודיים ובלעדיים פרי מחקר דסק אנליסטים המופצים על גבי מערכות: אינטרנט, אינטראנט, דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות טקסט (SMS), רויטרס ובדואר.