השתלמויות וימי עיון

הזמנה לכנס MIDMARKET BOOST-ערוצי מימון, גיוס הון ומשקיעים לחברות 21.03.2017
מנכ"ל פריקו בהופעתו בכנס בבורסה לניירות ערך 30.10.2016
יום מסחר בתאריך 1.1.2016- ראש השנה האזרחי
יום מסחר ב 25.12.2015- חג המולד
היערכות להכנת תקציב שנתי 2016
כנס בנושא אסטרטגיות גידור והגנה- הלכה למעשה
כנס בנושא-הערכות לתקציב שנתי 2016
פורום המט"ח שנערך בתאריך 04.05.2015 בהילטון תל אביב בהשתתפות בנק Lombard Odier משוויץ
כנס בנושא ניהול סיכונים פיננסיים . אסטרטגיות גידור והגנה - הלכה למעשה
יום עיון - פורום המט"ח: ניהול חשיפות פיננסיות
מפגשי הדרכה מכשירים ואסטרטגיות לגידור חשיפה פיננסית
The Alternative Investments Market
The Alternative Investments Market
מפגשי הדרכה מכשירים ואסטרטגיות לגידור חשיפה פיננסית
יום עיון - פורום המט"ח: ניהול חשיפות פיננסיות
כנס בנושא ניהול סיכונים פיננסיים . אסטרטגיות גידור והגנה - הלכה למעשה
פורום המט"ח שנערך בתאריך 04.05.2015 בהילטון תל אביב בהשתתפות בנק Lombard Odier משוויץ
כנס בנושא-הערכות לתקציב שנתי 2016
כנס בנושא אסטרטגיות גידור והגנה- הלכה למעשה
היערכות להכנת תקציב שנתי 2016
יום מסחר ב 25.12.2015- חג המולד
יום מסחר בתאריך 1.1.2016- ראש השנה האזרחי
מנכ"ל פריקו בהופעתו בכנס בבורסה לניירות ערך 30.10.2016
הזמנה לכנס MIDMARKET BOOST-ערוצי מימון, גיוס הון ומשקיעים לחברות 21.03.2017