דסק אנליסטים

דסק אנליסטים מפיק ומפרסם סקירות תקופתיות ונקודתיות על הנעשה בשוקי ההון בארץ ובעולם. עדכונים תמציתיים על שערי החליפין, הצעות ומחירי אסטרטגיות לניצול מצבים נקודתיים בשוקי ההון. שירותי דסק אנליסטים ניתנים למנויים:

משק ישראלי, סקירה חודשית

סקירת אירועים מקומיים ובינלאומים המשליכים על התנהלות השוק המקומי, כמו גם תחזיות דסק אנליסטים לשינויי מקרו במשק הישראלי בטווח הקצר והארוך. השפעה של הנתונים הנוכחיים בשילוב עם הציפיות על המגמות השונות.

רעיונות בזמן אמת, אסטרטגיות

דכוני שערי חליפין, רעיונות ותמחורי אסטרטגיות לניצול מצב קיצון בשוק ההון. מתן תחזיות וייעוץ פיננסי ביחס לאסטרטגיות שונות.

רעיונות בזמן אמת

קומודיטיס

סקירות ומאמרים מקיפים ועדכניים על שוק הסחורות - בחינת השפעת אירועים גיאו-פוליטיים, הסכמי סחר, תנודות בשוק המטבע, מלחמות, מזג האוויר ועוד. מחקרי שוק על חמרי גלם ספציפיים לצד תחזיות ובחינת אסטרטגיות הגנה.

סקירות כלכליות

סקירות ומאמרים בנושאים כלכליים שונים