sivan, מחבר ב-פריקו - עמוד 3 מתוך 16

sivan

  • Author: sivan

פורום זירת המתכות 28.06.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים מגמת ההתאוששות הכלכלית בשווקים מלווה בחששות מפני השפעת

קרא עוד

פורום זירת המתכות 21.06.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים התאוששות כלכלית לצד גל שני של מגפת הקורונה

קרא עוד

פורום זירת המתכות 14.06.2020

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים בשווקים הגלובליים מדווחים על חזרה לפעילות באופן מדורג ומאתגר. הדוח הכלכלי של ועדת השוק הפתוח (FOMC) שע"י

קרא עוד

פורום זירת המתכות 07.06.2020

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים החזרה המדורגת ל”שגרת קורונה” מורגשת בשווקים. נתונים כלכליים חיובים ובראשם ירידה חדה בשיעור האבטלה בארה"ב’ בעקבות חזרתם

קרא עוד
דילוג לתוכן