ארכיון משק ישראלי סקירה חודשית - פריקו

משק ישראלי סקירה חודשית

סקירה חודשית- דצמבר 2017

הוועדה המוניטרית החליטה ב 27 לנובמבר להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית…

סקירה חודשית- מרץ 2017

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש מרץ 2017. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר כצפוי את הריבית לחודש מרץ ללא…

סקירה חודשית- פברואר 2017

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש פברואר 2017. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש פברואר ללא שינוי…

סקירה חודשית- ינואר 2017

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש ינואר 2017 הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש ינואר ללא שינוי…

סקירה חודשית- דצמבר 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש דצמבר 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש דצמבר ללא שינוי…

סקירה חודשית- נובמבר 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש נובמבר 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי…

סקירה חודשית- אוקטובר 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש אוקטובר 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר ללא שינוי…

סקירה חודשית- ספטמבר 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש ספטמבר 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש ספטמבר ללא שינוי…

סקירה חודשית- אוגוסט 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש אוגוסט 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש יולי ללא שינוי…

סקירה חודשית- יולי 2016

לאור התפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל (יעד הצמיחה ירד ל 2.4% מ 2.8%), בכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, אי…

סקירה חודשית- יוני 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את ריבית הש“ח לחודש יוני 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש מאי ללא…

סקירה חודשית מאי 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש מאי 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש מאי ללא שינוי…

סקירה חודשית אפריל 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש אפריל 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש אפריל ללא שינוי…

סקירה חודשית מרץ 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש מרץ 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש מרץ ללא שינוי…

סקירה חודשית פברואר 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש פברואר 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש פברואר ללא שינוי…

סקירה חודשית – ינואר 2016

האינדיקטורים הכלכליים לחודשים האחרונים מצביעים על עלייה במדד המכירות ברשתות השיווק, במדד הפדיון במסחר הקמעוני, במדד הפידיון לכלל כנפי המשק ובסך הרכישות בכרטיסי אשראי. יצוא…

סקירה חודשית – דצמבר 2015

מדד המחירים לצרכן בחודש אוקטובר עלה ב- 0.1%. עליית מחירים ניכרת נרשמה בסעיף הפירות והירקות (5%). על פי אומדן שנערך בבנק ישראל, ללא הפחתת המע"מ…

סקירה חודשית – נובמבר 2015

האינדיקטורים הכלכליים לחודשים האחרונים מצביעים על ירידה ביצוא הסחורות, ביבוא הסחורות ובמדד המחירים לצרכן. במקביל, נרשמה עלייה במדד המכירות ברשתות השיווק, במדד הייצור התעשייתי, במדד…

סקירה חודשית – ספטמבר 2015

נתוני שוק העבודה ממשיכים להציג תמונה חיובית. שיעור האבטלה בחודש יולי נותר ללא שינוי ברמה של 5.3%. ממוצע שיעור המשרות הפנויות לחודשים מאי ויולי עלה…
All articles loaded
No more articles to load