ארכיון משק ישראלי סקירה חודשית - פריקו

משק ישראלי סקירה חודשית

סקירה חודשית- דצמבר 2017

הוועדה המוניטרית החליטה ב 27 לנובמבר להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית

קרא עוד

סקירה חודשית- מרץ 2017

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש מרץ 2017. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר כצפוי את הריבית לחודש מרץ ללא

קרא עוד

סקירה חודשית- פברואר 2017

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש פברואר 2017. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש פברואר ללא שינוי

קרא עוד

סקירה חודשית- ינואר 2017

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש ינואר 2017 הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש ינואר ללא שינוי

קרא עוד

סקירה חודשית- דצמבר 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש דצמבר 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש דצמבר ללא שינוי

קרא עוד

סקירה חודשית- נובמבר 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש נובמבר 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי

קרא עוד

סקירה חודשית- אוקטובר 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש אוקטובר 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר ללא שינוי

קרא עוד

סקירה חודשית- ספטמבר 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש ספטמבר 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש ספטמבר ללא שינוי

קרא עוד

סקירה חודשית- אוגוסט 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש אוגוסט 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש יולי ללא שינוי

קרא עוד

סקירה חודשית- יולי 2016

לאור התפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל (יעד הצמיחה ירד ל 2.4% מ 2.8%), בכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, אי

קרא עוד

סקירה חודשית- יוני 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את ריבית הש“ח לחודש יוני 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש מאי ללא

קרא עוד

סקירה חודשית מאי 2016

הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית לחודש מאי 2016. הוועדה המוניטארית בראשות הנגידה גב' קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש מאי ללא שינוי

קרא עוד
דילוג לתוכן