אסטרטגיות גידור ליבואנים !

במהלך שבוע המסחר נחלש שערו של הדולר בזירה המקומית, כאשר שערו של הדולר אל מול השקל שב לרמות הנמוכות של חודש ינואר 2021. למרות הצהרת בנק ישראל לגבי המשך מדיניות רכישות הדולרים על מנת לנסות ולייצב את השער בזירה המקומית, מתחילת השבוע נחלש שער הדולר ונע אל מתחת לרמת 3.2100 שקל לדולר. להערכתנו, ללא התערבות משמעותית של בנק ישראל במסחר מגמת היחלשות הדולר צפויה להימשך לעבר רמת 3.2000 שקל לדולר, סביב רמה זו צפוי הדולר לפגוש ביקושים ערים.

גרף דולר/שקל

טבלת שערים/עלויות לאסטרטגיות גידור ליבואנים​

תזרים עסקה עתידית (פורוורד) אל מול פורוורד אקסטרה עם EKI ואסטרטגיית צילנדר

פורוורד

עסקת פורוורד – הינה עסקה לרכישת מטבע למועד עתידי. שער העסקה מבוסס על השער הנוכחי (שער הספוט) בתוספת נקודות סוופ (הינן ביטוי לפער הריביות שבין מטבעות העסקה).

פורוורד אקסטרה

עסקה עתידית סינטטית, רמת סיכון מוגברת במקרה של ירידה אל מתחת לשער הנקיעה. מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהחלשות הדולר.

השיטה – עסקת פורוורד אקסטרה הינה אסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני פיחות השקל – התחזקות שער הדולר/ש"ח, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות להמשיך להנות משער המרה נוח גם במקרה של ירידה בשער הספוט עד לרמת שער הנקיעה, כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).
המטרה – ללקוח מובטח שער המרה מקסימאלי של 3.2300, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהחלשות הדולר, עד לרמת 3.1400/3.1150 בהתאמה.
הסיכון – במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה (EKI), שער הדולר/ש"ח ייסחר ברמת/מתחת לרמת הנקיעה 3.1400/3.1150, הלקוח יידרש לרכוש את הדולר ברמת 3.2300 בהתאמה.

יתרונות:
• מספק הגנה מלאה כנגד פיחות הדולר – התחזקות שער דולר/ש"ח
• עלות מוגדרת – נמוכה
• במידה ושער הדולר נחלש, אך לא נסחר ביום הפקיעה מתחת לרמת 3.1400/3.1150, ללקוח מתאפשר ליהנות משער המרה הנמוך משער מימוש העסקה (3.2300)
• רמת הנקיעה נבחנת רק ביום הפקיעה

חסרונות:
• שער הגנה גבוה משער הפורוורד
• במידה ושער הדולר נחלש ונסחר ביום הפקיעה ברמת/מתחת לרמת 3.1400/3.1150, החברה תדרש לרכוש את הדולר ברמת שער המימוש המקורי 3.2300.

 

אסטרטגיית צילינדר

מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהיחלשות דולר אל מול השקל

השיטה – עסקת הצילינדר האמורה הינה האסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני התחזקות שער הדולר/שקל, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות להנות מהיחלשות שער הספוט עד לרמת שער המימוש כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).
המטרה – ללקוח מובטח שער רכישה מקסימלי של 3.2500 שקל לדולר, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהיחלשות שער הדולר/שקל עד לרמת 3.1750.
הסיכון – במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/שקל ייסחר מתחת לרמת 3.1750 שקל לדולר הלקוח יידרש לרכוש את הדולר ברמה של 3.1750 שקל לדולר.
• במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/שקל ייסחר מעל לרמת 3.2500 שקל לדולר הלקוח ירכוש את הדולר ברמה של 3.2500 שקל לדולר.
• בתחום האדישות המוגדר כ- 3.2500 – 3.1750 הלקוח ירכוש את הדולר בהתאם לשער שיהא נסחר ביום הפקיעה.

 
יתרונות:
• מספק הגנה מלאה כנגד התחזקות שער הדולר/שקל
• אפשרי ביצוע ללא עלות [דהיינו בעסקה זו 2 מרכיבים, עלות החלק הנרכש תמומן ע"י החלק הנמכר]
• במידה ושער הדולר ייחלש אולם לא יסחר ביום הפקיעה מתחת לרמת 3.1750 שקל לדולר, הלקוח יוכל ליהנות משער הרכישה של הדולר/שקל נמוך משער הפורוורד (3.2070 שקל לדולר)

חסרונות:
• בכניסה לעסקה, שער הגנה גבוה משער הפורוורד
• במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/שקל ייסחר מתחת לרמת 3.1750 שקל לדולר, הלקוח יידרש לרכוש את הדולר ברמה של 3.1750 שקל לאירו.

 

דסק אנליסטים והדילרים ישמחו לעמוד לרשותכם בבחינת החשיפה וגידור הסיכון

בדבר פרטים נוספים באמור לעיל ניתן לפנות ישירות לדסק אנליסטים בטלפון:: 6167070- 03

מידע על המכשירים הנ"ל ניתן למצוא באתר פריקו (http://www.prico.co.il)

 

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא. למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.

ט. ל. ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.

כל הזכויות שמורות (C)