אסטרטגיות גידור ליבואנים! - פריקו

אסטרטגיות גידור ליבואנים!

התחזקות שער הדולר בזירה הגלובלית תאמה את תנועתו בשוק המקומי, כאשר שערו של הדולר אל מול השקל שב להתחזק ונע לעבר רמת  3.2450 שקל לדולר. התחזקות הדולר בזירה המקומית, ומנגד החלשות האירו בזירה הגלובלית אפשרו את הישארות שער אירו/שקל מתחת לרמת 3.80 שקל לאירו. להערכתנו בטווח הקצר אי הוודאות בשווקים הפיננסים באשר לעוצמת השפעת נגיף הדלתא על הפעילות הכלכלית כמו גם צעדי הממשל בארה"ב לצמצום היקף ההרחבה הכמותית עשויים לתרום להמשך מגמת התחזקות הדולר אל מול המטבעות המובילים, אומנם בטווח הבינוני – הארוך שערו של האירו צפוי לשוב ולהתחזק לעבר רמת 1.2000 דולר לאירו ויותר. הדבר צפוי לתמוך בהתחזקות מחודשת של שער האירו/שקל בשלב ראשון לעבר רמת 3.90 שקל לאירו ואף יותר.

גרף האירו/ שקל

 

טבלת שערים/עלויות לאסטרטגיות גידור ליבואנים

תזרים עסקה עתידית (פורוורד) אל מול
פורוורד אקסטרה עם EKI ואסטרטגיית צילנדר

פורוורד

עסקת פורוורד – הינה עסקה לרכישת מטבע למועד עתידי. שער העסקה מבוסס על השער הנוכחי (שער הספוט) בתוספת נקודות סוופ (הינן ביטוי לפער הריביות שבין מטבעות העסקה).

פורוורד אקסטרה

עסקה עתידית סינטטית, רמת סיכון מוגברת במקרה של ירידה אל מתחת לשער הנקיעה. מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהחלשות האירו.

השיטה – עסקת פורוורד אקסטרה הינה אסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני פיחות השקל – התחזקות שער האירו/ש"ח, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות להמשיך להנות משער המרה נוח גם במקרה של ירידה בשער הספוט עד לרמת שער הנקיעה, כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).

המטרה – ללקוח מובטח שער המרה מקסימאלי של 3.8100, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהחלשות האירו, עד לרמת 3.7350/3.7050 בהתאמה. 

הסיכון – במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה (EKI), שער האירו/ש"ח ייסחר ברמת/מתחת לרמת הנקיעה 3.7350/3.7050, הלקוח יידרש לרכוש את האירו ברמת 3.8100 בהתאמה.

יתרונות:
• מספק הגנה מלאה כנגד פיחות האירו – התחזקות שער אירו/ש"ח
• עלות מוגדרת – נמוכה
• במידה ושער האירו נחלש, אך לא נסחר ביום הפקיעה מתחת לרמת 3.7350/3.7050, ללקוח מתאפשר ליהנות משער המרה הנמוך משער מימוש העסקה (3.8100)
• רמת הנקיעה נבחנת רק ביום הפקיעה

חסרונות:
• שער הגנה גבוה משער הפורוורד
• במידה ושער האירו נחלש ונסחר ביום הפקיעה ברמת/מתחת לרמת 3.7350/3.7050, החברה תדרש לרכוש את האירו ברמת שער המימוש המקורי 3.8100.

 

אסטרטגיית צילינדר

מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהיחלשות האירו אל מול השקל

השיטה – עסקת הצילינדר האמורה הינה האסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה)  המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני התחזקות שער האירו/שקל, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות להנות מהיחלשות שער הספוט עד לרמת שער המימוש כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).

המטרה – ללקוח מובטח שער רכישה מקסימלי של 3.8600 שקל לאירו, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהיחלשות שער האירו/שקל עד לרמת 3.7450.

הסיכון – במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער האירו/שקל ייסחר מתחת לרמת 3.7450 שקל לאירו הלקוח יידרש לרכוש את האירו ברמה של 3.7450 שקל לאירו.

• במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער האירו/שקל ייסחר מעל לרמת 3.8600 שקל לאירו הלקוח ירכוש את האירו ברמה של 3.8600 שקל לדולר.

• בתחום האדישות המוגדר כ- 3.8600 – 3.7450 הלקוח ירכוש את האירו בהתאם לשער שיהא נסחר ביום הפקיעה.

יתרונות:

• מספק הגנה מלאה כנגד התחזקות שער האירו/שקל

• אפשרי ביצוע ללא עלות [דהיינו בעסקה זו 2 מרכיבים, עלות החלק הנרכש תמומן ע"י החלק הנמכר]

• במידה ושער האירו ייחלש אולם לא יסחר ביום הפקיעה מתחת לרמת 3.7450 שקל לאירו, הלקוח יוכל ליהנות משער הרכישה של האירו/שקל נמוך משער הפורוורד (3.7980 שקל לאירו)

חסרונות:

• בכניסה לעסקה, שער הגנה גבוה משער הפורוורד

• במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער האירו/שקל ייסחר מתחת לרמת 3.7450 שקל לאירו, הלקוח יידרש לרכוש את האירו ברמה של 3.7450 שקל לאירו.

דסק אנליסטים והדילרים ישמחו לעמוד לרשותכם בבחינת החשיפה וגידור הסיכון
בדבר פרטים נוספים באמור לעיל ניתן לפנות ישירות לדסק אנליסטים בטלפון: 6167070- 03
מידע על המכשירים הנ"ל ניתן למצוא באתר פריקו (http://www.prico.co.il)

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא. למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.

ט. ל. ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
דילוג לתוכן