אסטרטגיות גידור ליצואנים! - פריקו

אסטרטגיות גידור ליצואנים!

על רקע דבריו של בכיר בבנק המרכזי האמריקאי באשר לנכונות הבנק המרכזי לפעול בהתאם להשלכות צעדי התמיכה בפעילות הכלכלית, הנתונים הכלכליים התומכים בהתאוששות הפעילות הכלכלית בארה"ב והחשש מהתגברות הלחצים האינפלציוניים הדולר אל מול השקל התחזק בזירה המקומית לעבר רמת ה 3.28 ₪ לדולר. לדולר מוכרים רבים סביב רמת 3.2800-50 דבר התורם לבלימת פיחות השקל. מזה זמן יצואנים הפועלים לגידור תמורות יצוא מחכים להתחזקות הדולר. להערכתנו אנו בתחילתו של גל בו שוק המט"ח המקומי יגיב בפיחות השקל אל מול תנועה של ירידות בשוקי המניות/האג"ח. מנגד ירידת התשואות באגרות החוב האמריקאיות והחשש שמא העלאת הריבית תתרחק עם הירידה בציפיות האינפלציה נבקש להציג חלופות אפשריות לגידור תמורות בדולר, המיועדות ליצואנים.

גרףדולר/₪:

 

טבלת שערים/עלויות לאסטרטגיות גידור ליצואנים

תזרים עסקה עתידית (פורוורד) אל מול פורוורד אקסטרה עם EKI

פורוורד

עסקת פורוורד – הינה עסקה למכירת מטבע למועד עתידי. שער העסקה מבוסס על השער הנוכחי (שער הספוט) בתוספת נקודות סוופ (הינן ביטוי לפער הריביות שבין מטבעות העסקה).

 

פורוורד אקסטרה

עסקה עתידית סינטטית, רמת סיכון מוגברת במקרה של עלייה אל מעבר לשער הנקיעה. מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהחלשות השקל.

השיטה – עסקת פורוורד אקסטרה הינה אסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני ייסוף השקל – החלשות שער הדולר/ש"ח, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות להמשיך להנות משער המרה נוח גם במקרה של עליה בשער הספוט עד לרמת שער הנקיעה, כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).
המטרה – ללקוח מובטח שער המרה מינימאלי של 3.2600, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהחלשות השקל עד לרמת 3.35.
• הסיכון – במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה (EKI), שער הדולר/ש"ח ייסחר ברמת/מעל לרמת הנקיעה 3.35/3.42, הלקוח יידרש למכור את הדולר ברמת 3.260 בהתאמה.

יתרונות:
• מספק הגנה מלאה כנגד ייסוף השקל – החלשות שער דולר/ש"ח
• עלות מוגדרת – נמוכה
• במידה ושער הדולר עולה, אך לא נסחר ביום הפקיעה מעל לרמת 3.420/3350, ללקוח מתאפשר ליהנות משער המרה הגבוה משער מימוש העסקה (3.260)
• רמת הנקיעה נבחנת רק ביום הפקיעה

חסרונות:
• שער הגנה נמוך משער הפורוורד
• במידה ושער הדולר מתחזק ונסחר ביום הפקיעה ברמת/מעל לרמת 3.420/3.350, החברה תדרש למכור את הדולר ברמת שער המימוש המקורי 3.260.

אסטרטגיית צילינדר

מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהתחזקות הדולר אל מול השקל

השיטה – עסקת הצילינדר האמורה הינה האסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני החלשות שער הדולר/שקל, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות להנות מהתחזקות שער הספוט עד לרמת שער המימוש כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).
המטרה – ללקוח מובטח שער מכירה מינימלי של 3.2500 שקל לדולר, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהתחזקות שער הדולר/שקל עד לרמת 3.3000.
הסיכון – במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/שקל ייסחר מעל לרמת 3.3000 שקל לדולר הלקוח יידרש למכור את הדולר ברמה של 3.3000 שקל דולר.
• בתחום האדישות המוגדר כ- 3.2500 – 3.300 הלקוח ימכור את הדולר בהתאם לשער שיהא נסחר ביום הפקיעה.


יתרונות:
• מספק הגנה מלאה כנגד החלשות שער הדולר/שקל
• אפשרי ביצוע ללא עלות [דהיינו בעסקה זו 2 מרכיבים, עלות החלק הנרכש תמומן ע"י החלק הנמכר]

חסרונות:
• בכניסה לעסקה, שער הגנה נמוך משער הפורוורד
• במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/שקל ייסחר מעל לרמת 3.3000 שקל לדולר, הלקוח יידרש למכור את הדולר ברמה של 3.300 שקל לדולר.

דסק אנליסטים והדילרים ישמחו לעמוד לרשותכם בבחינת החשיפה וגידור הסיכון
בדבר פרטים נוספים באמור לעיל ניתן לפנות ישירות לדסק אנליסטים בטלפון: 6167070- 03
מידע על המכשירים הנ"ל ניתן למצוא באתר פריקו (http://www.prico.co.il)

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא. למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.

ט. ל. ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.מימושים בשווקים הפיננסים תרמו להתחזקות מחודשת של שער הדולר לעבר רמת 3.2700 שקל לדולר. המשך תיקון בשווקי המניות ו/או התערבות בנק ישראל בזירת המט"ח עשויה לתמוך בהמשך התחזקות שער הדולר לעבר רמת 3.30 ואף יותר. להערכתנו, בטווח הארוך המגמה השלטת נותרה פרו שקלית, וכי צפויה היחלשות מחודשת של שער הדולר אל מתחת לרמת 3.20 שקל לדולר. מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהתחזקות שער הדולר אל מול השקל. ללקוח היקף התחייבות הגבוה ב 50% מהיקף הגידור !

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 23.06.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   בזירה הגלובלית, שבוע המסחר התחיל בעליות

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 16.06.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   הודעת הבנק המרכזי על העלאת ריבית

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 09.06.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   שבוע המסחר במדדים המובילים בארה"ב ממשיך

קרא עוד
דילוג לתוכן