אסטרטגיות גידור ליצואנים! - פריקו

אסטרטגיות גידור ליצואנים!

הדולר מוסיף להיסחר סביב הרמה החשובה 3.28 שקל לדולר. חרף הבטחת בנק ישראל לתמוך בתנאי הסחר וביצואנים על ידי קביעת ריצפת רכישות דולרים בשנת 2021 בהיקף של 30 מיליארד דולר, דבר אשר תרם להתחזקות הדולר לעבר רמת 3.34 שקל לדולר, התייצבות הדולר מתחת לרמת 3.28 עשויה לתמוך בהמשך התנועה לעבר רמת 3.25 ואף נמוך יותר. אף שאירועים בשוקי ההון כחולשה בשוק המניות ומימושים, תורמים לביקוש לדולר ועשויים לאפשר פיחות נקודתי הרי שבטווח ארוך להערכתנו הדולר עשוי להיחלש לעבר רמות שפל הנמוכות מרמת ה 3.20.

גרף אסטרטגיית צילינדר המשלב נקיעה (KO)

מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהתחזקות שער הדולר אל מול השקל

 

לוח הדגמה לתזרים הצפוי בעסקת הפורוורד אל מול האופציה המפורטת דולר/שקל:

  • עסקת צילינדר עם רמת נקיעה KO הינה האסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני היחלשות שער הדולר/שקל, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות ליהנות מהתחזקות שער הספוט עד לרמת שער המימוש כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).
  • ללקוח מובטח שער המרה מינימלי של 3.23 שקל לדולר, כאשר ללקוח קיימת אפשרות ליהנות מהתחזקות שער הדולר/שקל עד לרמת 3.32.
  • במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/שקל ייסחר מעל לרמת 3.32, שקל לדולר הלקוח יידרש למכור את הדולר ברמה של 3.32 שקל לדולר.
 

יתרונות:

• מספק הגנה מלאה כנגד היחלשות שער הדולר/שקל
• אפשרי ביצוע ללא עלות [דהיינו בעסקה זו 2 מרכיבים, עלות החלק הנרכש תמומן ע"י החלק הנמכר]
• במידה ושער הדולר ייחלש וייסחר עד יום הפקיעה מתחת לרמת 3.22 שקל לדולר, מכירת אופציית Call תבוטל ובמידה ושער הדולר ישוב ויעלה וייסחר ביום הפקיעה מעל לרמת 3.32 שקל לדולר הלקוח יוכל ליהנות משער המרה הגבוה משער הפורוורד (3.27 שקל לדולר)
• רמת הנקיעה KO נבחנת במהלך חיי האופציה עד יום הפקיעה

 

חסרונות:
• בכניסה לעסקה, שער הגנה נמוך משער הפורוורד

 

דסק אנליסטים והדילרים ישמחו לעמוד לרשותכם בבחינת החשיפה וגידור הסיכון
בדבר פרטים נוספים באמור לעיל ניתן לפנות ישירות לדסק אנליסטים בטלפון: 6167070- 03
מידע על המכשירים הנ"ל ניתן למצוא באתר פריקו (http://www.prico.co.il)

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא. למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.

ט. ל. ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.הדולר מוסיף להיסחר סביב הרמה החשובה 3.28 שקל לדולר. חרף הבטחת בנק ישראל לתמוך בתנאי הסחר וביצואנים על ידי קביעת ריצפת רכישות דולרים בשנת 2021 בהיקף של 30 מיליארד דולר, דבר אשר תרם להתחזקות הדולר לעבר רמת 3.34 שקל לדולר, התייצבות הדולר מתחת לרמת 3.28 עשויה לתמוך בהמשך התנועה לעבר רמת 3.25 ואף נמוך יותר. אף שאירועים בשוקי ההון כחולשה בשוק המניות ומימושים, תורמים לביקוש לדולר ועשויים לאפשר פיחות נקודתי הרי שבטווח ארוך להערכתנו הדולר עשוי להיחלש לעבר רמות שפל הנמוכות מרמת ה 3.20.

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן