מבט גלובלי על תחזית מטבעות 20.12.2016 - פריקו

מבט גלובלי על תחזית מטבעות 20.12.2016

דולר שקל

אפקט חוסנו של הדולר בא לידי ביטוי בזירה הגלובלית והמקומית כאחד. עם נצחון המועד לנשיאות בארה"ב דונלד טראמפ בשווקים בחרו להתעלם מהצהרותיו השנויות במחלקות [חומה אל מול מקסיקו, מיסוי גבוה על חברות שנטשו את ארה"ב ועוד] ולהתמקד בפוטנציאל הטמון בשינוי הדרמטי ביעדי הממשל החדש. מהלכים הצפויים לעודד פעילות כלכלית נרחבת בארה"ב. בנוסף, השינוי במדיניות הבנק המרכזי וההכרזה על תווי הריבית תורם לציפיות כי ריבית הדולר תמשוך הון רב לעבר הדולר. מאז יולי נסקה ריבית הדולר לטווח בינוני וארוך כאשר הריבית ל 10 שנים נסקה מפחות מ 1.4% לכדי 2.6%. ריבית הדולר ל- 10 שנים, הינה ריבית העוגן של שוק ההון בבחינת השפעת עלויות המימון על רווחי החברות, עליה אל עבר רמת ה 3% עשויה לפגוע בהשקעות וברווחיות החברות לצד צמצום הקפי הגיוס ופגיעה ביציבות שוק האג"ח. בזירה המקומית, חולשת שוקי האנרגיה תרמה לירידה בביקוש למט"ח מכ 16 מיליארד דולר בשנה לכדי 8 מיליארד דולר ומנגד זרימת ההון הזר [FDI] בהיקף של כ 12 מיליארד דולר בשנה גורר לעודפי הצע. עודפי הצע מט"ח ופעילות מתונה של היבואנים בסביבה של האטה בביקושים תורמים לפוטנציאל ייסוף השקל בשנת 2017. בנק ישראל הפועל כמוגר האחראי רוכש דולרים רק כאשר הדבר תואם לתוכנית צמצום השפעת הגז על שע"ח ו/או כאשר ייסוף השקל אל מול שער העוגן – השער הנומינלי אפקטיבי, מאותת על "משבר באופק". להערכתנו בבנק מעדיפים להתבסס על פער ריביות שלילי ככלי מרכזי בבלימה לאורך זמן של ההיצע מאשר לפעול נקודתית בהיקפים משמעותיים. להערכתנו, בטווח הקצר, לדולר פוטנציאל התחזקות לעבר 3.86-3.88 ₪ לדולר ונקודתית אף מעט יותר, אולם, במבט לעבר שנת 2017 להערכתנו לשקל פוטנציאל ייסוף משמעותי אל מתחת לרמת 3.70 ₪ לדולר.

גרף דולר/שקל

גרף תחזית דולר/שקל

אירו/דולר

אין שינוי בהערכתנו, לפיה האירו מגיב בכבידות לאירועים בזירה הפנימית. נשוב ונציין כי להערכתנו, בטווח הקצר, האירו עשוי להחלש על רקע משבר הבנקאות באיטליה, הבחירות בצרפת ובהולנד ומימוש ההחלטה לפרישת אנגליה מהאיחוד. אירועים אלו הינם מעבר לאירוע הפנים מדינתי, הינם בעלי אופי של הצבעת אי אימון באיחוד וכשלון הממשל הנוכחי עשוי לפגוע בחוסנו של האיחוד ובשער המטבע . בטווח הבינוני, לאחר כניסת הנשיא טראמפ לתפקידו, להערכתנו לאירו פוטנציאל התחזקות מחודש. לדעתנו הבנק המרכזי (ECB) יידרוש מחברותיו לפעול בזירה הפיסקלית בהקלות מס במטרה לעודד פעילות כלכלית בקרב חברות האיחוד. הפער הריביות נפתח בין תשואת האג"ח האיטלקי לזה של האג"ח הגרמני מאותת על פוטנציאל למשבר אפשרי ומציב סיכון למחזיקים באג"ח עתיר סיכון (אג"ח "זבל"). להערכתנו, במבט לטווח הבינוני והארוך, לאירו פוטנציאל התאוששות מרשים. במבט לחודשים הקרובים (2017Q1) האירו טרם מיצה את פוטנציאל החולשה. במבט ל- H2 2017 לאירו פוטנציאל תנועה בתחום רחב תוך התחזקות אף לעבר 1.13 דולר לאירו ויותר.

גרף אירו/דולר

גרף תחזית אירו/דולר

ליש"ט/דולר

הליש"ט אשר שבה והתחזקה לאחר החולשה של ערב הפרישה מהאיחוד האירופי חזרה להחלש אל מול הדולר, בדומה למרבית המטבעות המרכזיים. התחזקות הליש"ט באה לידי ביטוי בעיקר אל מול האירו, הפר"ש והיאן היפני, כאשר בשעה שהם נחלשו הליש"ט שמרה על כוחה. לדעתנו לליש"ט פוטנציאל מוגבל להתחזקות אשר טרם מיצה עצמו, אולם, ברמות השערים הנוכחיות טרם באה לידי ביטוי המשמעות הכלכלית של יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי (BREXIT). לליש"ט פוטנציאל החלשות משמעותי! עם הכרזת המעבר של מוסדות פיננסיים מלונדון לאירלנד או מדינה חברת איחוד אחרת כגרמניה. מהלך הצפוי להיות בעל השפעה רחבה על סקטור הפיננסיים ובהמשך אף לגרור לפגיעה בשרשרת נותני השרותים כרו"ח, עו"ד מסעדות, מוניות ועוד. משמעות הצפי לפגיעה בתוצר המקומי הגולמי טרם באה לידי ביטוי בזירת שע"ח. להערכתנו, למחירי האנרגיה, שוק המניות הבריטי וריבית הליש"ט תמשיך להיות השפעה משמעותית על חולשת שער הליש"ט. הצע ליש"ט צפוי ברמות 1.28-1.34 $/£ בעוד יעד החלשות הליש"ט נותר בשלב הראשון בקרבת רמת 1.21 $/£.

גרף ליש"ט/דולר

גרף תחזית ליש"ט/דולר

יאן יפני/דולר

התנודות בשער היאן היפני תואמות את הערכתנו בדבר אופן פעילות המשקיעים בשוק המניות ביפן. גורמים אשר רוכשים ני"ע ביאן יפני, מוכרים את היאן היפני לצורך גידור החשיפה המטבעית. מהלכים אלו תורמים לעודפי ההציע ולחולשת היאן. לממשל היפני, הפועל לעידוד הפעילות הכלכלית בכלל והיצוא בפרט, אינטרס בחולשת היאן כצעד תומך בעידוד היצוא ושיפור תנאי הסחר של התעשייה המקומית. אין שינוי בהערכתנו, כי הממשל היפני צפוי לבלום תנועת התחזקות משמעותית של היאן כפי שעשה בעבר (עד כה, סביב רמת ה 100 יאן לדולר). להערכתנו, בטווח הקצר, טרם מוצה פוטנציאל חולשת היאן כאשר התיצבות מעל לרמת 118.80 תתמוך בתנועה אף לעבר 122 יאן לדולר ויותר.  אי וודאות בשווקים, עשויה לתמוך בהתחזקות היאן היפני כביטוי לחיפוש אחר "אי מבטחים" בתקופת אי וודאות בשוקי ההון באירופה ובארה"ב, כמו גם בתקופה חולשה בשוק המניות ביפן, כאשר משקיעים מבקשים לסגור את פעולות הגידור, הדבר תורם להתחזקות היאן. להערכתנו בטווח הקצר, על רקע פוטנציאל חולשת המטבעות כאירו והליש"ט, הממשל ביפן, צפוי למתן תנועות של התחזקות היאן אל המטבעות המרכזיים ובכלל זה את התיצבות היאן מתחת לתחום רמת ה 113 יאן לדולר. התחזקות חריגה של היאן תאותת על משבר סחר שבדרך, דבר שיעודד את התערבות הבנק המרכזי ביפן (BOJ) במסחר במטרה לבלום את התחזקות היאן אל מול המטבעות המרכזיים בכלל והדולר בפרט.

גרף יאן יפני/דולר

גרף תחזית יאן יפני/דולר

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו    https://www.prico.co.il
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM
 
 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רעיונות בזמן אמת

אסטרטגיית גידור ליבואנים!

שער הדולר אל מול השקל שב להיסחר מתחת לרמת 3.4100 שקל לדולר. החששות מפני הבחירות המוקדמות על רקע המשבר התקציבי נרגעו מעט, כאשר הממשלה מתקדמת

קרא עוד

פורום זירת המתכות 09.08.2020

טבלת מחירים · מחירים ל 3 חודשים בורסת LME · המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים ההרחבה הכמותית ממשיכה להכות גלים כאשר בארה"ב

קרא עוד
רעיונות בזמן אמת

אסטרטגיית גידור ליבואנים!

דולר שקל נסחר ברמה של 3.41 שקלים לדולר, ברקע מרחף איום בבחירות עקב משבר התקציב, המתיחות בגבול הצפוני של ישראל עולה ומשבר הקורונה עדיין כאן.

קרא עוד
סקירת בוקר

סקירת בוקר

בנק ישראל נדרש לפעול בהיקף משמעותי לבלימת הייסוף בשער השקל משבר אישור התקציב ועננת הבחירות שאפשר והן קרבות, מעלים את רף החששות, באשר לדירוג האשראי

קרא עוד
דילוג לתוכן