מבט שנתי 2018 - פריקו

מבט שנתי 2018

ארה"ב

שנת 2018 התאפיינה בשיעור צמיחה מרשים של התמ"ג ב 3% לשנת 2019 ועל רקע המדיניות המצמצמת של עליות בריבית הבסיס של הדולר לכדי כ 2.5% ובמקביל העלייה בריבית לטווח בינוני והארוך המכבידות במישרין על שוק ההון הנאלץ לממן את פעילות באשראי לטווח ארוך שמחירו נסק לכדי כ 3%. תשואת אג"ח של 3% מהווה אלטרנטיבת השקעה במיוחד בתקופות אי וודאות. החברות מתקשות להתמודד עם עלויות המימון היקרות הנדרשות לצורך חלוקת דיווידנדים ורכישה עצמית של מניות. צמצום בהיקף עידוד הצמיחה לצד האטה בפעילות הכלכלית הגלובלית בדגש על סין ומדינות מוטות צמיחה תורם ל"התקררות" השווקים. לשנת 2019 הציפיה נותרה לשיעורי צמיחה של כ -2.5% – 2% בחצי הראשון של השנה ואף ירידה מעט יותר בחצי השני של השנה.

גרף תשואות האג"ח הדולרי – High-Yield לבין אג"ח ממשלת ארה"ב

נתוני צמיחה GDP

הבנק המרכזי נדרש להחלטת הריבית האחרונה כאשר בחינה של הסקטורים המרכזיים לימדה על התמתנות בפעילות הכלכלית. סקטור הבנקאות רשם ירידה של כ 25% דבר המלמד על התמתנות לצד ירידה בסקטור תעשיות הרכב בכ 30%, הבניה בכ 35% והקמעונאות היורדת בכ 20%, מנגד התשתיות והפרמצבטיקה עלו ובכך עיוותו את תמונת המצב כאשר ה S&P רושם ירידה של כ 15% בלבד.

לשנה הבאה, הירידה החדה במחיר הדלקים לצד האטה וריבית גבוהה יתרמו לירידה מדד המחירים לכדי כ 2%.  כפי שפירטנו בעבר, להערכתנו, בשנת 2019, ימתינו בבנק המרכזי בישום צעדים מצמצמים נוספים בטרם יתקבלו נתונים ברורים התומכים במהלך. לכן, להערכתנו הבנק המרכזי האמריקאי (FED) יבצע ב 2019, לכל היותר העלאה אחת עד שתי העלאות ריבית, ואף אותם יעדיפו בבנק לדחות ולא לבצע. מהלך העלאה אינו צפוי בתחילת השנה אלא במידת הצורך יבוצע רק בשלב מאוחר, בחצי השני של השנה.  נתונים כלכליים חלשים והעדר תמריצי צמיחה תומכים בחולשת הדולר. 


גרף נפט מסוג ברנט מול WTI

גרף נסיקת השער הנומינלי האפקטיבי (אדום) לצד גרף התאוששות שער הדולר/₪ (שחור)


דולר/ שקל

גרף דולר/שקל

גרף תחזית דולר/שקל


אירופה

בסביבה גלובלית ממותנת להערכתנו אירופה תתקשה לפרוץ את רף הצמיחה הנוכחי ותצמח בשיעור נמוך של כ- 1.5% – 1% בלבד לעומת כ 2% בשנת 2018. המשבר באיחוד האירופי עם איטליה הדורשת עצמאות בחריגה מיעד הגרעון המותר גורם למשנה זהירות ולחולשה בשיעורי הצמיחה באירופה. צמצום מדורג בתוכנית רכש האג"ח שמוביל הבנק המרכזי (ECB) אשר ירד מהיקף רכש האג"ח החודשי בהיקף של  30 מיליארד אירו בחודש לכדי 15 מיליארד אירו בלבד, וסיומה של התוכנית בסוף השנה הנוכחית, תורמים לעליה בתשואות. סביבת האינפלציה הנמוכה באירופה שוכנת בכ- 1% בלבד. מחיר האנרגיה השחוק תרם להפחתת הלחצים האינפלציוניים, לשנת 2019 להערכתנו התאוששות בפעילות הכלכלית תעודד עלייה בריבית בחצי השני של השנה. לאירו פוטנציאל להתחזקות משמעותית, אולם, צרוף של אירו חזק והחלטה בארה"ב שלא להמשיך במדיניות המצמצמת (הפסקת תוכנית העלייה בריבית הדולר) עשויים לגרור להחלטה שלא לשנות בשלב הנוכחי(2019) את ריבית האירו.

אירו/ דולר

גרף אירו/דולר

גרף תחזית אירו/דולר


אנגליה

אי הוודאות באשר לעתיד מעמד יחסי אנגליה והאיחוד האירופי בצל מאבק אשור הסכם הברקזיט (BREXIT) מעמידים למבחן את חוסנו של המשק הבריטי והליש"ט. להערכתנו יידרש זמן ממושך עד להתאוששות הכלכלה הבריטית דבר אשר עשוי לתרום לתנודות בשער המטבע. לשנת 2019, צמיחת התמ"ג צפויה לעמוד על כ 1.25%-1.75% בהנחה כי אנגליה תבחר באחת מהחלופות של פרידה מוסדרת או דחייה במועד ההתנתקות אשר יעניק פסק זמן לדיונים חוזרים בין הצדדים. העלייה הצפויה במדד המחירים לכדי 2% בעקבות התמתנות בלחצי מחירי היבוא בסביבת מטבע חלש והעדר לחצים לעלייה בשכ"ע, תורמים לביקושים נמוכים. להערכתנו הבנק האנגלי עשוי להעלות את ריבית הליש"ט פעם עד פעמיים במהלך שנת 2019.

ליש"ט/דולר

גרף ליש"ט/דולר

גרף תחזית ליש"ט/דולר


יפן

הצמיחה המתונה הצפויה בתמ"ג שנת 2019 עשויה להתייצב בתחום 0.75%-1.25%. שוק עבודה צייתן ונאמן לצד דחיית תוכנית המיסים לאוקטובר 2019 תומכים בחוסנו של המטבע.

דולר/ יאן יפני

גרף דולר/ יאן יפני

גרף תחזית דולר/ יאן יפני


פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו    https://www.prico.co.il
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM
 
 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 16.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד