סקירה יומית 22.11.2016 - פריקו

סקירה יומית 22.11.2016

תוצאות הבחירות בארה"ב זימנו כצפוי הזדמנות ל buy the rumor and sell the fact ואפשר המרת מטבעות בשערים חריגים. להערכתנו אף כי ממשל חדש מביא עימו לשינויים בהתחשב בעובדה שמדובר באישיות הבאה מהעולם הפיננסי הרי שתפיסת עולם השגית ותחרותית לצד מדיניות פיסקלית מרחיבה אשר תתמוך בהפחתת המיסוי לחברות ועוד צפויים לעודד פעילות כלכלית ולשמש כזרז ומנוע לצמיחת המשק האמריקאי.

הדולר מתחזק על רקע גישת Buy the Rumor, Sell the Fact  בציפייה לעלייה בריבית הדולר ועימה לתנועות הון לאחזקה בנכסים דולרים בעלי ריבית חיובית ועודפת לעומת שוויץ, אירופה יפן ושווקים נוספים בהם שוררת ריבית אפסית או אף שלילית. בשווקים צופים כי הפוטנציאל לחזרה לתנאי שוק רגילים עלה חדות. הציפייה לעלייה בריבית הדולר לטווח קצר, כבר במסגרת ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) של הבנק המרכזי האמריקאי (FED) בחודש הבא (14.12) תרמה לעלייה בתשואות האג"ח בארה"ב. תוצאות הבחירות בארה"ב, והערכה כי הממשל החדש יפעל לשדרוג משמעותי בתשתיות ובפריון לעובד, מהלכים מעודדי צמיחה אשר תרמו לביקוש לדולר. שוק המניות בארה"ב הגיב בחיוב לציפיות, בדגש על סקטורים העוסקים בתחומי היעד המרכזיים ובהם: חברות תשתית, מחירי חומרי גלם כמתכות ותאגידים העוסקים בהשאת הפריון. שיפור דרמתי בתשתיות ובפריון צפוי לחולל מהפכה של ממש במעמדה של ארה"ב בסחר הגלובלי. השילוב של אנרגיה זמינה כאשר ארה"ב מאז 2012 מבססת את מעמדה כמובילה בתחום האנרגיה לצד מובילות בפריון לעובד ובתשתיות יתרום הן לחוסנו של המשק האמריקאי, לביקוש הגלובלי ואף לשינויים מבנים עם השיפור ברווחת העובדים, צמצום היקף שעות העבודה הנדרשות מהעובד ולצידם התפתחות עולם הפנאי.

 

גרף אינדקס הדולר מול האג"ח האמריקאי

גרף דולר/שקל

בזירה המקומית, פעילות היצואנים הפועלים לגידור התמורות העתידיות לצד אלו המוכרים תמורות יצוא שוטפות עם הפיחות אל מעבר לרמת 3.85 ₪ לדולר, בולם את פיחות השקל אל מעבר לרמת 3.90 ₪ לדולר. חודש נובמבר הינו חודש הערכות לקראת השנה החדשה כך שצירוף התנאים כאשר הדולר נוסק לרמת קיצון ובתקופה בה יצואנים מתכננים ומגדרים את תקציבם לקראת שנת 2017 מזרים לשוק המטבע המקומי הוראות מכירה בהיקף משמעותי ובכך בולמים את הפיחות. היצואנים ממהרים למכור את הדולר כאשר שערו נוסק אל עבר רמת 3.88 ₪ לדולר, מהלך התואם בדיוק לאמור בסקירותינו הרבות מהחודש האחרון.

 

להערכתנו בטווח הקצר המגמה הפרו דולרית צפויה להימשך ובנוסף, חולשת האירו לצד משאל העם באיטליה, השפעות ה BREXIT והבחירות בצרפת ובהולנד יתרמו לביקוש לדולר, כאי מבטחים בתקופה של אי וודאות וחשש ליציבות האיחוד האירופי בכלל וגוש האירו בפרט. לדולר פוטנציאל להתחזקות נוספת אל מול המטבעות המרכזיים ואל מול השקל, אולם להערכתנו פוטנציאל זה מוגבל בתנועה לעבר רמת 3.89 ₪ לדולר, שכן לדולר הוראות מכירה רבות בתחום:  3.87-3.92 ש"ח לדולר. להערכתנו במבט לטווח הארוך, הדולר עשוי לשוב ולהחלש חדות בשנת 2017  תנועה מחודשת לעבר רמת 3.72 ₪ לדולר ואף פחות .הממשל האמריקאי יידרש להתמודד עם הצורך בגיוס מקורות מימון לתוכניות הנשיא טראמפ. הקלות במיסוי חברות לצד השקעות נרחבות בתשתיות ובפריון יתרמו לגידול בגרעון התקציבי ויידרשו גיוסי הון נרחבים, מהלך אשר תומך בעלייה בריבית הדולר ובמשבר בשוק האג"ח הקונצרני. נציין כי קונצרנים רבים גייסו בשנים האחרונות הון רב אשר הופנה ברובו למחזור חובות, מימון דיווידנדים ורכש מניות עצמי, מהלכים חסרי ערך יצרני. העלייה בריבית עשויה להתגלגל במהרה לפתחם של קונצרנים אלו ואחרים דבר אשר עשוי לגרום למשבר פיננסי גלובלי כדוגמת משבר ה"סאב פריים" (2008) אולם בהיקף כספי גדול בהרבה מהנפחים של 2008.

 

 

גרף האירו שקל מול תנועת שער החליפין הנומינלי אפקטיבי

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו    https://www.prico.co.il
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM
 
 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 09.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 02.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד