סקירת בוקר 01.12.2016 - פריקו

סקירת בוקר 01.12.2016

פעילות של סוף/תחילת החודש הקלנדרי גוררת לייסוף השקל 

המרות מטבע חוץ של יצואנים לקראת תשלומי שכר ומיסים תורמת לעודפי הצע מטבע חוץ ולהתחזקות השקל. תנועת השער הנומינלי-אפקטיבי לעבר רמת ה 82 הרמה הנמוכה ביותר בשנה החולפת רומזת על פוטנציאל גבוה להתערבות בנק ישראל במסחר המטבעי במטרה לשמר את תנא הסחר של התעשייה המקומית. פעילות לגידור חשיפות מטבע לקראת השנה החדשה תרמה לעודפי ההצע ולייסוף השקל.

חוסנו של הדולר אל מול המטבעות המרכזיים ומטבעות השווקים המתעוררים נתמכת בציפיות מקרו כלכליות לצד אי הוודאות בשווקים. הציפייה להשקעות נרחבות בתשתיות, הקלות במיסוי חברות וצמצום תוכנית ביטוח הבריאות של הנשיא היוצא תורמים להערכה כי ארה"ב צועדת לקראת עידן חדש של הרחבה פיסקלית ועידוד הצמיחה. ה BREXIT באנגליה משאל העם באיטליה והבחירות בצרפת מעלים תהיות באשר לעתיד האיחוד. משאל העם באיטליה, ושאלת זכות הממשל לתמוך במישרין במוסדות פיננסיים מאיימת על הבנקאות המקומית הנתונה במשבר עמוק עם שיעור שיא של חובות מסופקים הגבוה פי 3 ויותר מזה שהיה ערב משבר הסאב-פריים בארה"ב 17% לעומת 5% בממוצע בהתאמה. העלייה בשער ריבית הדולר, כאשר הריביות לטווח ארוך נסקה חדות מאז רמת השפל בקיץ,  צפויה לאתגר את שוק האג"ח הקונצרני אשר גדל משמעותית מאז משבר 2008 וכעת יידרש להתמודד עם מחזור חובות בתנאי ריבית עולה ושיעורי צמיחה נמוכים.

להערכתנו על רקע ריבית הדולר הצפויה לעלות ב 14.12, במסגרת ישיבת ועדת השוק הפתוח ((FOMC בארה"ב, לצד אי הוודאות באשר למגמות באירופה תורמים להערכתנו כי הדולר טרם מיצה את פוטנציאל התחזקותו. כפי שפירטנו רבות בעבר להערכתנו, פוטנציאל פיחות הדולר מוגבל בתנועה לעבר 3.86-3.88 ₪ לדולר, ונקודתית אף מעט יותר בטרם ישוב הדולר וייחלש חדות. אולם, במבט לטווח הבינוני והארוך תנועות ההון הנרחבות לעבר השוק המקומי מפעילות היצוא והשקעות ישירות של זרים, תורמים לגידול משמעותי בהצע המט"ח ומנגד התייצבות ברמת הביקושים מותירים פוטנציאל גבוה לייסוף בשער השקל לעבר רמות שפל. לדעתנו, בסיומו של גל העליות הנוכחי, תנועת תיקון עם שינוי במגמת התחזקות הדולר, צפויים לתמוך בייסוף השקל אל עבר רמות השפל.

 

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו   HTTP://WWW.PRICO.CO.IL
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 23.06.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   בזירה הגלובלית, שבוע המסחר התחיל בעליות

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 16.06.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   הודעת הבנק המרכזי על העלאת ריבית

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 09.06.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   שבוע המסחר במדדים המובילים בארה"ב ממשיך

קרא עוד
דילוג לתוכן