פורום זירת המתכות 07.06.2020 - פריקו

פורום זירת המתכות 07.06.2020

טבלת מחירים

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים


החזרה המדורגת ל”שגרת קורונה” מורגשת בשווקים. נתונים כלכליים חיובים ובראשם ירידה חדה בשיעור האבטלה בארה"ב’ בעקבות חזרתם לעבודה של 2.5 מיליון עובדים, גוררת לאופטימיות בשווקים ולנסיקת שערים בבורסות. נתוני האבטלה מפתיעים וגוררים לטלטלה. שיעור האבטלה שעמד בחודש אפריל על 19.8% , בשעה שכלכלנים בארה"ב צפו לעליה בשיעור האבטלה, הפך את כיוונו ובאופן מפתיע ביום שישי פורסמו נתוני האבטלה לחודש מאי, נתונים אשר מורים על התאוששות מרשימה בתעסוקה בארה"ב, נתונים אשר גררו לירידת שיעור האבטלה לכדי 13.3% מרמת השיא שלא נראתה מאז שנות ה – 40 במאה הקודמת. בנוסף, עליה חדה שנרשמה במאי, בהיצע הכסף שגדל בכ 80% בעקבות צעדי הממשל וההרחבה המוניטרית, כל זאת בסביבת ריבית נמוכה, מעוררים חששות מפני לחצי מחירים ואינפלציה.

נתוני צמיחה חלשה באירופה בכלל ובגרמניה מדינת מפתח וקטר מרכזי באירופה בפרט, לצד ההחלטה על המשך ואף הרחבה של תוכנית החילוץ והסיוע של האיחוד האירופי, תומכים בהתאוששות בפעילות הכלכלית. באירופה צופים כי השנה ירשם שיעור צמיחה שלילי בתחום 6.9% – 7.1% ואילו בגרמניה צפוי שיעור צמיחה שלילי מעט מתון יותר של 7% – 6%. בגרמניה מצפים כי את ההתאוששות נראה רק בשנים 2021 (3.2%+) ו- 2022 (3.8%+), התאוששות הנתמכת בצעדים המרחיבים שנוקט הבנק המרכזי והממשל ובהם הזרמה של כ 130 מיליארד אירו בשנתיים הקרובות.

בעקבות הנתונים הכלכליים המעודדים שפורסמו ביום שישי (5.6) בארה"ב, זינקה התשואה/ריבית הדולר עם ירידת מחירי האג"ח הדולרי. החלטת אופ"ק על צמצום בהיקף תקופת הדלקים תרמה לעליות מחירים בשוק הדלקים, תורמים לעליה במחירי היצור, בנוסף, סמני ההתאוששות בכלכלת ארה"ב מעוררים ציפיות לשינוי מגמה בביקושים הגלובליים בשוק הסחורות בכלל והמתכות במיוחד.

מתיחות ביחסי הסחר שבין ארה"ב לסין כאשר סין דואגת לפעול במסגרת הסכם הרכש בשווי של כ 200 מיליארד דולר, כפי שהתחייבה סין בהסכם האחרון. סין הגדילה דרמטית את היקף רכש חומרי הגלם בארה"ב, בכך, מציבה לממשל הנשיא טראמפ מורכבות בניהול המאבק באשר לאחריות סין למגפת הקורונה, ומנגד הרצון לשמר את מתווה ההסדר להגדלת הרכש הסיני מארה"ב. כפי שפירטנו בעבר להערכתנו בבחירות הקרובות בארצות הברית עשוי משבר היחסים עם סין להוות מרכיב מרכזי בדיון הציבורי.

להערכתנו, הבחירות הקרבות בארצות הברית, החשש ממלחמות סחר ומטבעות – כל אלו תורמים לפוטנציאל התנודתיות דווקא בחודשי הקיץ הידועים בדרך כלל כ"עונת המלפפונים" כאשר השווקים שקטים, ואילו השנה גדל הפוטנציאל לתנודות שערים. תנודות שערים בשוקי ההון אשר יגררו לתנודות בביקושים ובמחירים של חומרי גלם ובראשם שוק המתכות.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין בחודש מאי ירד לרמת 50.6 נקודות לעומת רמת 50.8 נקודות בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 51.0 נקודת. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בסין בחודש מאי עלה לרמת 55.0 נקודות לעומת רמת 44.4 נקודות בחודש הקודם.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ביפן בחודש מאי ירד לרמת 38.4 נקודות לעומת רמת 41.9 נקודות בחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ביפן בחודש מאי עלה לרמת 26.5 נקודות לעומת רמת 21.5 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 25.3 נקודת.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בארה"ב בחודש מאי עלה לרמת 39.8 נקודות לעומת רמת 36.1 נקודות בחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק. מצב העסקים בניו יורק ISM בחודש מאי עלה בשיעור של 19.5% לעומת העליה בשיעור של 4.3% בחודש הקודם. מכירות רכבים כוללת בארה"ב עלו בחודש אפריל ועמדו על רמת 12.2 מיליון לעומת רמת 8.6 מיליון בחודש הקודם. מדד התעסוקה ADP בארה"ב בחודש מאי ירד ב 2,760 אלפים לעומת ירידה ב – 19,557 אלפים בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה חדה הרבה יותר ב- 9,000 אלפים. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בארה"ב בחודש מאי עלה לרמת 37.5 נקודות לעומת רמת 26.7 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 36.9 נקודת. מלאי נפט גולמי בארה"ב ירדו השבוע ב- 2.077 מיליון חביות לעומת עליה ב- 7.928 מיליון חביות בשבוע שעבר והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה ב- 3.038 מיליון חביות.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בספרד בחודש מאי עלה לרמת 38.3 נקודות לעומת רמת 30.8 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 38.0 נקודת. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור באיטליה בחודש מאי עלה לרמת 45.4 נקודות לעומת רמת 31.1 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה משמעותית מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 37.1 נקודת בלבד. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בצרפת בחודש מאי עלה לרמת 40.6 נקודות לעומת רמת 31.5 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 40.3 נקודת. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה בחודש מאי עלה לרמת 36.6 נקודות לעומת רמת 34.5 נקודות בחודש הקודם והיה נמוך מעט מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 36.8 נקודת. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור באיחוד האירופי בחודש מאי עלה לרמת 39.4 נקודות לעומת רמת 33.4 נקודות בחודש הקודם והיה נמוך מעט מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 39.5 נקודת.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור באנגליה בחודש מאי עלה לרמת 40.7 נקודות לעומת רמת 32.6 נקודות בחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק. מדד מחירי הבתים Nationwide באנגליה בחודש מאי עלה בחישוב שנתי בשיעור של 1.8% לעומת העליה בשיעור של 3.7% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה בשיעור של 2.8%. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים באנגליה בחודש מאי עלה לרמת 29.0 נקודות לעומת רמת 13.4 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 28.0 נקודת.

המכירות הקמעונאיות בשוויץ בחודש אפריל ירדו בשיעור של 19.9% בחישוב שנתי לעומת הירידה בשיעור של 5.8% בחודש הקודם. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בשוויץ בחודש מאי עלה לרמת 42.1 נקודות לעומת רמת 40.7 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מעט מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 42.0 נקודת. התוצר המקומי הגולמי בשוויץ ברבעון הראשון של השנה ירד בחישוב שנתי בשיעור של 1.3% לעומת העלייה בשיעור של 1.6% ברבעון הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה מתונה יותר של 0.9%.

מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בספרד בחודש מאי עלה לרמת 27.9 נקודות לעומת רמת 7.1 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 25.0 נקודת. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים באיטליה בחודש מאי עלה לרמת 28.9 נקודות לעומת רמת 10.8 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 26.5 נקודת. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בצרפת בחודש מאי עלה לרמת 31.1 נקודות לעומת רמת 10.2 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 29.4 נקודת. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגרמניה בחודש מאי עלה לרמת 32.6 נקודות לעומת רמת 16.2 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 31.4 נקודת.

מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים באיחוד האירופי בחודש מאי עלה לרמת 30.5 נקודות לעומת רמת 12.0 נקודות בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 28.7 נקודת. מדד המחירים ליצרן באיחוד האירופי בחודש אפריל ירד בחישוב שנתי בשיעור של 4.5% לעומת הירידה בשיעור של 2.8% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 4.0%. שיעור האבטלה באיחוד האירופי בחודש אפריל עלה לרמת 7.3% לעומת רמת 7.1% בחודש הקודם אך היה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 8.2%. שיעור האבטלה בגרמניה בחודש מאי עלה לרמת 6.3% לעומת רמת 5.8% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 6.2%. שיעור האבטלה באיטליה בחודש אפריל ירד לרמת 6.3% לעומת רמת8.0% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 9.5%.

שוק המטבע המקומי דולר/₪

כפי שניתן היה לצפות, פעילות ערה של סוף/תחילת החודש, גררו לעודפי היצע ולייסוף השקל. להערכתנו בנק ישראל ממשיך לפעול לשמירת תנאי הסחר של הייצוא הישראלי, על רקע העובדה שבבנק רואים בסקטור הייצוא כעוגן המרכזי לעידוד הפעילות הכלכלית, הכנסות המדינה והחזרה לשגרה. להערכתנו, בנק ישראל ימשיכו לקנות דולרים בהיקפים משמעותיים ויבקש למנוע את התייצבות שער הדולר מתחת לרמות השפל שמתחת לרמת 3.45 ₪ לדולר. התחזקות מטבעות הסחר של ישראל, ובראשם המטבעות האירופיים והיואן הסיני, תמכו בהתחזקות סל המטבעות והשער הנומינלי האפקטיבי מהלך התורם לגמישות בשווקים. בנק ישראל רואה בדאגה את ייסוף השקל אל עבר רמות השפל. נשוב ונדגיש כי לדעתנו פוטנציאל ייסוף השקל מוגבל בשל התלות הגבוהה של יצוא ההייטק בשער הדולר.

שוק המתכות

החזרה לשגרה תומכת בירידות מחירים. מנגד החלטת אופ"ק על צמצום היצע הדלקים, וסמני התאוששות בכלכלת ארה"ב מעוררים ציפיות לחידוש הביקושים ובכך תורמים לעליה בשערי מניות חברות חומרי הגלם המרכזיות ולציפיה לעליות מחיר.

COPPER – מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה-  03.06 עמד המחיר על רמת 5,524.5 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 2.8% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 03.06 עמדו המלאים על 252,375 טון, ירידה בשיעור של  כ-3.6% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 ZINC – מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 03.06 עמד המחיר על 2,021.5 דולר לטון עליה בשיעור של כ- 1.7%. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 03.06 על רמת 97,800 טון, ירידה בשיעור של כ- 3.5% לעומת הרמות של שבוע שעבר.

 NICKEL – מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 03.06 עמד המחיר על 12,867 דולר לטון עליה בשיעור של כ- 4.4% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי הניקל עמדו ב- 03.06 על רמת 232,806 טון, ירידה בשיעור מינורי של כ- 0.2% לעומת רמות הסגירה של השבוע שעבר.

ALUMINIUM ALLOY מחיר האלומיניום ירד מעט במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 03.06 על רמת 1,210 דולר לטון ירידה בשיעור של כ- 0.4% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך השבוע ועמדה ב- 03.06 על רמת 7,040 טון, עליה בשיעור של כ- 4.5% לעומת הרמות של השבוע שעבר.

 

 

 

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ

מצורפים גרפים של אבץ ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל

מצורפים גרפים של בדיל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל

מצורפים גרפים של ניקל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת

מצורפים גרפים של עופרת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)

מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)

מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)

מצורפים גרפים של קובלט ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת

מצורפים גרפים של נחושת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

גרף הדולר/ שקל

גרף ה – LIGHT CRUDEאין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים סקירה כללית מתכות בפתחה של שנה חדשה, השווקים נתונים בעיצומה של מגפת קורונה, ושאלת חילופי השלטון הקרבים

קרא עוד

מבט גלובלי על תחזית המטבעות

דולר שקל: שוקיי העולם נכנסים לשבוע המסחר האחרון של 2020 במגמה מעורבת עם נזילות נמוכה יותר. מרבית השווקים בעולם יסגרו ביום רביעי מוקדם לרגל ערב

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים סקירה כללית מתכות שוקיי העולם נכנסים לשבוע המסחר האחרון של 2020 במגמה מעורבת עם נזילות נמוכה יותר.

קרא עוד

פורום זירת המתכות 06.09.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LME המחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים התפרצות הקורונה בישראל ובמדינות הגל השני מעורר

קרא עוד

פורום זירת המתכות 26.07.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים מתיחות ביחסי ארה"ב – סין ולאחרונה גם בריטניה

קרא עוד
דילוג לתוכן