פורום זירת המתכות 12.07.2020 - פריקו

פורום זירת המתכות 12.07.2020

טבלת מחירים

מחירים ל 3 חודשים בורסת LME
המחירים במונחי דולר לטון.

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים


נתונים בדבר התפשטות מחודשת של הקורונה "הגל השני" לצד מהלכים להכלה של מגבלות בתחומים מוגדרים ולא עוד סגרים ובידוד כולל ממשיכים לגרור לתנודות בשווקים. בארה"ב הממשל בהנהגת הנשיא טראמפ קורא לפתיחת מוסדות החינוך בחורף ומנגד מושלי מדינות המזוהים במיוחד עם המפלגה הדמוקרטית אינם מעוניינים לפתוח את מוסדות החינוך. המאבק על פתיחת מוסדות החינוך מציג את השבר הגדול בו נתון הממשל בארה"ב ומושלי המדינות. ערב הבחירות הצפויות בחודש נובמבר 2020, הממשל חפץ לאושש את הכלכלה ולחזור במהירות האפשרית למסלול הצמיחה, מנגד, הנתונים המדאיגים בדבר התפשטות הקורונה במדינות הדרום מעוררים חשש מהתפרצות נטולת שליטה של הקורונה. התמיכה במדינות מגבילה מעורר חשש שמא הדבר יגרום לנזקים כבדים מנשוא למשק. אמש התפרסמו נתוני האינפלציה המורים כי אף שהוזרמו טריליוני דולרים לשווקים והשווקים מוצפים בנזילות כתוצאה מחבילות התמיכה והריביות הנמוכות, האינפלציה אשר הייתה צפוי (% 0.2 -) לעלות ביחס לחודש מאי (% 0.8 -), שמרה על רמתה (% 0.8 -). הבנקים המרכזיים הזרימו במהלך החודשים האחרונים כ 6 טריליון דולר לשווקים המוצפים בנזילות והחשש כי עודפים אלו יעודדו בועות פיננסיות ובהמשך לנסיקה במדדי המחירים. כפי שפירטנו לאחרונה, בשווקים קיימת ההבנה כי לא ניתן לשוב לפעילות כלכלית מלאה ובכל מדינה יוצרים שילובים ייחודיים לחזרה לשגרה, תוך עליה מדורגת בהיקף הפעילות ובצעדים לעידוד הפעילות. המרוץ אחר תרופה/חיסון ממשיך לרכז עניין רב.

להערכתנו השווקים צפויים להמשיך להגיב לפרסומים בדבר היקף התחלואה לצד נתוני מקרו כלכלה שיפורסמו בתקופה האחרונה. המתיחות השוררת באשר לצעדי הממשל הסיני בהונג קונג כמו גם האחריות הסינית לקורונה ממשיכים לרכז עניין רב ומדינות נוספות מצטרפות למערכה כנגד סין וקוראות לביטול החוקים החדשים שהונהגו בהונג קונג . למאבקי סחר גלובלי אל מול סין השפעה על הצריכה הגלובלית דבר אשר יתמוך בחולשה בשוק חומרי הגלם לצד ירידה בריביות. לקראת הבחירות בארה"ב, הנשיא טראמפ נתפס בממשל הנוח ומטיב לעסקים בעוד הפסד הנשיא טראמפ בבחירות ועימם המעבר לשליטת המפלגה הדמוקרטית, עשויים לתמוך בצמצום ההטבות שנתנו במהלך השנים האחרונות לעסקים ולפרטיים במסגרת מהלך של נטילת אחריות פדראלית לצרכי הציבור גישה השונה מהמדיניות הנהוגה כיום. הערכה כי המהלך יגרור לצמצום בפוטנציאל ההתאוששות בארה"ב.

יתרות המט"ח של סין בחודש יולי עלו מעט לרמת 3.112 טריליון דולר לעומת רמת 3.102 טריליון בחודש הקודם. מדד המחירים לצרכן בסין בחודש יוני עלה בשיעור של 2.5% בחישוב שנתי לעומת עליה בשיעור של 2.4% בחודש הקודם ותאם את התחזיות. מדד המחירים ליצרן בסין בחודש יוני ירד בחישוב שנתי בשיעור של 3.0% לעומת ירידה בשיעור של 3.7% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה חדה יותר בשיעור של 3.2%.

עודף בחשבון השוטף (לא מותאם עונתית) ביפן בחודש מאי עלה לרמת 1.177 טריליון יאן, לעומת רמת 0.263 טריליון יאן בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 1.088 טריליון יאן. הזמנות כלי עבודה ומכונות ביפן בחודש יולי ירדו בחישוב שנתי בשיעור של 32.0% לעומת ירידה בשיעור של 52.8% בחודש הקודם. הזמנות מכונות (ליבה) ביפן בחודש מאי ירדו בחישוב שנתי בשיעור של 16.3% לעומת ירידה בשיעור של 17.7% בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 17.1%. מאזן המדדים המובילים ביפן בחודש מאי עלה בשיעור של 1.6% לעומת ירידה בשיעור של 7.4% בחודש הקודם.

עודף במאזן מסחרי של גרמניה בחודש מאי עלה לרמת 7.6 מיליארד אירו לעומת רמת 3.4 מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 5.2 מיליארד אירו. הזמנות ממפעלים בגרמניה בחודש מאי עלו בשיעור של 10.4% לעומת ירידה בשיעור של 26.2% בחודש הקודם, אך היו נמוכות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 15.0%. ייצור תעשייתי בספרד בחודש מאי ירד בחישוב שנתי בשיעור של 24.5% לעומת ירידה בשיעור של 34.1% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 18.5%. סקר אמון המשקיעים של Sentix באיחוד האירופי בחודש יולי עלה לרמת 18.2- לעומת רמת 24.8- בחודש הקודם, אך היה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 10.9-.

סקר אופטימיות הכלכלית IBD/TIPP בארה"ב בחודש יולי ירד לרמת 44.0 לעומת רמת 47.0 בחודש הקודם. סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה בארה"ב בחודש מאי עלה לרמת 5.397 מיליון לעומת רמת 4.996 מיליון בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 4.85 מיליון. מדד ה- ISM – התעסוקה במגזר הלא יצרני בארה"ב בחודש יוני עלה לרמת 43.1 לעומת רמת 31.8 בחודש הקודם.

מכירות קמעונאיות באיחוד האירופי בחודש מאי ירדו בחישוב שנתי בשיעור של 5.1% לעומת ירידה בשיעור של 12.1% בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 7.5%. מדד אמון הצרכנים בספרד בחודש יולי עלה לרמת 60.7 לעומת רמת 52.9 בחודש הקודם. הגרעון במאזן המסחרי בצרפת בחודש מאי עלה לרמת 7.1 מיליארד אירו לעומת רמת 5.1 מיליארד אירו בחודש הקודם. מכירות קמעונאיות באיטליה בחודש מאי בחישוב שנתי ירדו בשיעור של 10.5% לעומת ירידה בשיעור של 26.7% בחודש הקודם.

 

שוק המטבע המקומי דולר/₪

השבוע דיווח כי בנק ישראל המשיך במדיניותו ורכש גם בחודש יוני כ 1.4 מיליארד דולר וכי כיום לבנק ישראל יתרות מטבע בערך של כ-147 מיליארד דולר שהם כ-37 אחוזים מהמ"ג, רמת שיא היסטורית וחריגה באופן קיצוני לעומת מרבית המדינות. השפעת הקורונה על הפעילות העסקית משקי הבית והעצמאים פוגעת בביקושים ומעוררת חששות באשר ליציבות והשרידות של עסקים רבים בסביבה מאתגרת שכזו. אפקט הדומינו והחשש מקריסת חברות והשפעת המהלך על העובדים – היקף התעסוקה במשק, הבנקים, החיסכון הפנסיוני ותחומים רבים נוספים תורם לאי הוודאות לתנודות בשווקים ולרצון תמוך ולעודד את הפעילות הכלכלית.

בנק ישראל פועל לבלימת ייסוף השקל, שכן בבנק רואים ביצוא קטר מרכזי לעידוד הפעילות הכלכלית ולכן ממשיך הבנק לרכוש דולרים במטרה למנוע את הפגיעה בתנאי הסחר. בנק ישראל, פועל לבלום את הייסוף השקל אל מתחת לרמת ה 3.40 ₪ לדולר. כפי שפירטנו רבות, להערכתנו בבנק מבקשים ליצור אי וודאות בקרב הפעילים הפיננסיים במטרה לתמוך בתנועה מחודשת לעבר 3.50 +. נשוב ונציין כי מהצד הטכני סוחרי מטבע על בסיס טכני רואים בממוצע השערים של 200 ימי המסחר האחרונים אינדיקציה למגמה ארוכת טווח, המסחר הנוכחי שוכן מעל לרמת ממוצע (3.45) זה דבר שתומך בחולשת השקל.

מנגד נציין כי שוק המטבע המקומי, הנהנה מהשקעות ועודפי מטבע מהיצוא, דבר שנתמך בהיצע דולרים לצורך תשלומי שכר ומיסים גרר לחוסנו של השקל, ירידה בהיקף ההשקעות ומשנה זהירות ימתנו את הלחץ לייסוף השקל. הדולר ממשיך לנוע בתחום שערים רחב 3.42 – 3.53 ₪ לדולר כאשר בתחום 3.45 – 3.39 נמצאים קונים רבים ובראשם בנק ישראל ! ומנגד פיחות אל עבר 3.48 ומעלה מזמן מוכרים המבקשים למכור סביב רמת ה 3.50 ₪ ויותר. חיסול פער הריביות תומך בהרחבת פעילות הגידור של יצואנים בדולר שכעת לא נדרשים עוד להפסד מימוני משמעותי בשל ההגנות ומנגד נפגעה כדאיות הגדולה שהייתה ברכישה העתידית.

אין שינוי בהערכתנו באשר לטווח ארוך ועם היציאה ממשבר הקורונה, וצמצום מעורבות בנק ישראל, ניתן לצפות כי השקל ישוב ויתחזק לעבר רמות שפל חדשות.     

שוק המתכות

כפי שפירטנו רבות לאחרונה, הביקוש לחומרי גלם משקף את הציפיות להתאוששות כלכלית. אפקט הגל השני והחשש מבידוד חברתי מעודדים צמצום בפעילות והמתנה להתבהרות התמונה המקרו כלכלית. משבר ביחסי סין ארה"ב / גלובלית עשויים לתרום לצמצום בפעילות הכלכלית וללחצים לירידת מחירים גם בשוק חומרי הגלם. התנודות במחירי האנרגיה ופוטנציאל הירידה עם צימצום הפעילות הכלכלית, צפויים להמשיך לגרור לתנודות במחירים. להערכתנו התאוששות בכלכלה הגלובלית אינה צפויה לפני שנת 2021 ובארה"ב (לפי הבנק המרכזי) ההתאוששות אינה צפויה לפני 2022, מהלך התומך בפוטנציאל מוגבל לעליות מחירים ב Q3 2020. .  

לסיכום, אי הוודאות של הטווח הקצר עד הבינוני, בהעדר חיסון ובסביבה של גל שני והחשש מסגר חוזר, מלחמת סחר אל מול סין, תורמים לציפייה לעודף מוכרים מהלך המגביל את פוטנציאל עליות המחירים.  

COPPER – מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 08.07 עמד המחיר על רמת 6,232 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 3.6% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 08.07 עמדו המלאים על 192,025 טון, ירידה בשיעור של  כ-7.0% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 08.07 עמד המחיר על 2,131 דולר לטון עליה בשיעור של כ- 5.2%. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 08.07 על רמת 121,950 טון, ירידה בשיעור של כ- 0.5% לעומת הרמות של שבוע שעבר.

NICKEL – מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 08.07 עמד המחיר על 13,493 דולר לטון עליה בשיעור של כ- 3.8% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב- 08.07 עמדו המלאים על 234,654 טון, עליה בשיעור מינורי של כ- 0.2% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 08.07 על רמת 1,665 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 3.2% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום נותרה ללא שינוי במהלך השבוע ועמדה ב- 08.07 על רמת 36,075 טון.  

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ

מצורפים גרפים של אבץ ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל

מצורפים גרפים של בדיל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל

מצורפים גרפים של ניקל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת

מצורפים גרפים של עופרת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)

מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)

מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)

מצורפים גרפים של קובלט ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת

מצורפים גרפים של נחושת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

גרף הדולר/ שקל

גרף ה – LIGHT CRUDEאין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים סקירה כללית מתכות התפשטות המוטציות באירופה גוררת להתרחבות במדיניות הסגרים וממשיכה לפגוע בפעילות הכלכלית ולמנוע את ההתאוששות

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים נתונים מעודדים באשר לאפקט החיסונים בקרב אוכלוסייה בוגרת והציפייה לחזרה לשגרה בשוק הרווי בנזילות והצופה את המשך

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים זמינות הון נדיבה בשווקים לצד שערי ריבית נמוכים מעודדים פעילות בשוקי ההון לצד יצירת בועות פיננסיות. לעליה

קרא עוד
דסק אנליסטים

אסטרטגיות גידור ליבואנים!

הדולר ממשיך להתחזק מול השקל מאז הודעת בנק ישראל על הגדלת רכישות המטח ונסחר ברמה של 3.3 שקל לדולר. המשך התפשטות הקורנה בעולם בעקבות הווריאנטים

קרא עוד
דילוג לתוכן