פורום זירת המתכות - פריקו

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

נתוני האבטלה בארה"ב המלמדים אודות הגמישות של השוק האמריקאי כמוביל שוק נתון שבא לידי ביטוי בנתוני התעסוקה המורים על גידול מרשים מהצפוי במועסקים במגזר הלא חקלאי. ההרחבה הכמותית תורמת לבקושים בתקופה של פגיעה בהכנסה ומעל כל אי הוודאות. דחיית תשלומי משכנתאות והחזר חובות ממשלתיים תורמים להרחבת ההכנסה הפנויה ולעידוד הביקושים. נתוני התחלואה פוגעים  בהתאוששות בחודשים יולי – אוגוסט, בנוסף למתיחות ביחסי ארה"ב – סין ממשיכים לפגוע בחוסנו של הדולר אל מול המטבעות המרכזיים ותורמים לתנועות הון לעבר אירופה. תנועות הון לאחזקות אלטרנטיביות כזהב ומטבעות הקריפטו ממשיכים לרכז עניין במהלך התקופה האחרונה, המהלך מלמד על תחושת אי הוודאות. ההרחבה כמותית חסרת התקדים שביצעו מדינות בעולם בהיקף של טריליוני דולרים מעלה חששות כי החזרה לשגרה תוביל להתפרצות לחצים אינפלציוניים ועימה לנסיקה בשערי הריבית. אי הוודאות ממשיכה לאיים על המשקיעים בשוק האג"ח הנתון ברמות קיצון והמשקף רמת תשואה אפסית או אף שלילית. העלייה שנרשמה בתשואות ל 30 שנה מלמדת על החשש הגובר מהתנודות במחירי האג"ח.

ארה"ב – ירידה בהיקף התביעות לדמי אבטלה לצד עליה מתונה מהצפוי במחירי היבוא והיצוא כמו גם ירידה בהיקף התביעות הראשוניות לדמי אבטלה (963 א לעומת צפי ל 1120 א' ונתון קודם של 1191 א') מלמדים על מגמה חיובית בשוק העבודה האמריקאי. התנועה מביקוש לדולר למעבר למטבעות המרכזיים האחרים נובע בין היתר מהחשש בוול-סטרייט מעליית הדמוקרטים בבחירות הקרובות בנובמבר, ומהכרזת הנשיא המיועד "ביידן" במסגרת תוכניתו הכלכלית שפורסמה לאחרונה, לפיה בכוונתו לבצע העלאה במיסוי החברות והפרטיים, מיסים שירדו חדות מאז החלה תקופת הנשיא טראמפ הפועל לעידוד התעשיה ופעילות הכלכלית בארה"ב בין היתר באמצעות העלאת הכדאיות לפעילות מארה"ב, תוכנית המתמודד הדמוקרטי להעלות את המיסוי על רווחי הון מהלך אשר צפוי לפגוע במשקיעים תורם לצמצום ההשקעות וליציאת משקיעים. 

נתוני המכירות הקמעונאיות רשמו עלייה טובה מהצפוי בחודש יולי (צמיחה של 1.9% טובה מהתחזיות של 1.3%) אך נמוכה מחודש יוני של ההתאוששות אז נרשמה נסיקה של 8.3% . נתוני הרבעון השני המעודכנים מלמדים כי מדד הפריון התעשייתי רשם נסיקה בחודש יולי של 7.3% לעומת הציפייה לעלייה של 1.5% בלבד. החודש יולי דווח על עליה בשיעור הניצולת התעשייתית לכדי 70.6% לעומת ציפייה לעלייה מתונה יותר של 70.3%. בחישוב שנתי הייצור התעשייתי ירד כ- 8.18%, במקביל המלאים העסקיים ממשיכים לרדת (1.1%)  דבר המלמד על הגידול בביקושים.

אירופה – עליה במדד המחירים לצרכן בצרפת פורסם ביולי כי המדד עלה ב- 0.4% לעומת העלייה בחודש הקודם של 0.1% וברמה שנתית העלייה ב 0.8% לעומת החודש הקודם 0.2% מעלה חששות מהשפעת ההרחבה הכמותית של האינפלציה באירופה.

נתוני אבטלה שפורסמו באירופה תואמים לציפיות ומורים כי ברבעון השני ירד שיעור התעסוקה בכ 2.9%, התוצר ירד ב 12.1% בחישוב רבעוני ו- 15% בחישוב שנתי. מעודד היה הנתון בדבר המאזן המסחרי בחודש יוני, שרשם נסיקה לכדי 21.2 מיליארד אירו.

המתיחות בין אירופה לארה"ב בדבר המיסוי שהטילה ארה"ב על תוצרת מאירופה גברה בסוף השבוע כאשר ארה"ב הודיעה כי המיסים שהוטלו יישארו עד להסדרת אי האיזון ביחסי הסחר, בראש הרשימה המיסוי על כלי תעופה כאירבוס (25%) ותוצרת אירופאית, החלטה הממשיכה לפגוע בסחר החופשי שבין הגושים.

עודף בחשבון השוטף – מתואם ביפן בחודש יולי עלה לרמת 1.05 טריליון יאן לעומת רמת 0.82 טריליון בחודש הקודם. מדד המחירים ליצרן ביפן בחודש יולי עלה בשיעור של 0.6% בדומה לחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 0.3%.

מדד המחירים ליצרן בארה"ב בחודש יולי ירד בחישוב שנתי בשיעור של 0.4% לעומת ירידה בשיעור של 0.8% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 0.7%. מדד המחירים לצרכן – ליבה בארה"ב בחודש יולי עלה בשיעור של 1.6% לעומת עליה בשיעור של 1.2% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 1.1%.

שיעור האבטלה בשוויץ מותאם עונתית בחודש יולי נותר ללא שינוי ברמת 3.3% לעומת הציפיה לעליה לרמת 3.6%. שיעור האבטלה בצרפת ברבעון השני של השנה ירד לרמת 7.1% לעומת רמת 7.8% ברבעון הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 8.3%. סקר אמון המשקיעים של Sentix באיחוד האירופי בחודש אוגוסט עלה לרמת 13.4- לעומת רמת 18.2- בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 15.1-. ייצור תעשייתי באיחוד האירופי בחודש יוני ירד בחישוב שנתי בשיעור של 12.3% לעומת ירידה בשיעור של 20.4% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 11.5%. שיעור האבטלה באנגליה בחודש יוני נותר ללא שינוי ברמת 3.9% לעומת הציפיות לעליה לרמת 4.2%. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגרמניה בחודש אוגוסט עלה לרמת 71.5 לעומת רמת 59.3 בחודש הקודם והיה גבוה משמעותית מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 58.0. מדד המחירים לצרכן בגרמניה בחודש יולי ירד בחישוב שנתי בשיעור של 0.1% לעומת עליה בשיעור של 0.9% בחודש הקודם ותאם את הציפיות בשוק. מדד המחירים לצרכן המשולב בספרד בחודש יולי ירד בחישוב שנתי בשיעור של 0.7% לעומת ירידה בשיעור של 0.3% בחודש הקודם בהתאם לתחזיות בשוק. תמ"ג באנגליה עלה בחודש יולי בשיעור של 8.7% לעומת עליה בשיעור של 1.8% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 8.0%. תמ"ג באנגליה ברבעון השני של השנה ירד בחישוב שנתי בשיעור של 21.7% לעומת ירידה בשיעור של 1.7% ברבעון הקודם, אך היה גבוה יותר מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 22.4%. ייצור תעשייתי באנגליה בחודש יוני ירד בחודש יוני בחישוב שנתי בשיעור של 12.5% לעומת ירידה בשיעור של 20.0% בחודש הקודם והיה גבוה מעט מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 12.8%. הגרעון במאזן המסחרי באנגליה בחודש יוני עלה לרמת 5.12 מיליארד ליש"ט לעומת רמת 1.77 מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 4.75 מיליארד ליש"ט. מדד המחירים המשולב לצרכן באיטליה בחודש יולי עלה בחישוב שנתי בשיעור של 0.8% לעומת עליה בשיעור של 0.9% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 0.9%.

ישראל- היקף היתרות שבידי בנק ישראל מלמד כי הבנק פעיל במיוחד במהלך החודשים האחרונים במטרה לבלום את הפריצה של רמת 3.40 ₪ לדולר. בבנק מזהים כפי שפירטנו רבות בחודשים האחרונים כי התחזקות השקל נובעת מפעילות ערה מצד הגופים המוסדיים הפועלים לגדר את ההשקעות במט"ח בחו"ל באמצעות מכירה של המט"ח שנרכש לצורך ההשקעה במניות ואג"ח, אל מול השקל וכן בנוסף פעילותם הערה של משקיעים זרים הממשיכים להזרקים סכומי שיא להשקעות מקומיות. העליה של 0.2% במדד חודש יולי הינה גבוהה מהציפיות (0.1%) וכן שיעור האינפלציה בחישוב שנתי התאושש קלות (0.6%-) לעומת הציפיות (0.7%-) ולעומת הנתון של החודש הקודם (1.1%-).

התייצבות הדולר בקרבת תחום השפל של השנים האחרונות (3.38-3.40) תומכת בבחינת אסטרטגיות יעילות לגידור התחייבויות ותמורות ברמה התזרימית, המאזנית והכלכלית בטווחים השונים.

שוק המתכות

סמני התאוששות בפעילות הכלכלית בסין מעודדים ומורים על התעוררות בפעילות. על רקע ההרחבה הכמותית ותוכניות ההשקעה הרבות בעולם בתחום התשתיות תורמות לציפייה לעליה בביקושים אולם מנגד המשבר והפגיעה בסקטור הנדל"ן עם החשש למשבר משכנתאות נרחב תורמים למשנה זהירות בתחום מרכזי בביקוש למתכות.

אי הוודאות של הטווח הבינוני, בהעדר חיסון ובסביבה של גל שני והחשש מסגר חוזר, מלחמת סחר אל מול סין, תורמים לציפייה כי לקראת החורף הקרב ובמבט לטווח הבינוני בשוק יפעלו לצבירת מלאים מהלך התורם לפוטנציאל עליות המחירים.  

COPPER – מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 12.08 עמד המחיר על רמת 6,432.5 דולר לטון, עליה בשיעור של כ-2.0% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 12.08 עמדו המלאים על 114,575 טון, ירידה בשיעור של  כ-2.9% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ נותר כמעט ללא שינוי במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 12.08 עמד המחיר על 2,401 דולר לטון. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 12.08 על רמת 212,750 טון, עליה בשיעור של כ- 7.9% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

NICKEL – מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 12.08 עמד המחיר על 14,258 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ- 0.8% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה מעט במהלך השבוע, כאשר ב- 12.08 עמדו המלאים על 235,866 טון, ירידה מינורית של כ- 0.2% לעומת הרמות של שבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 12.08 על רמת 1,787 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 0.1% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה מעט במהלך השבוע ועמדה ב- 12.08 על רמת 1,606,400 טון, ירידה בשיעור של 1.3% לעומת הרמת בשבוע שעבר.  

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ
מצורפים גרפים של אבץ ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל
מצורפים גרפים של בדיל ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל
מצורפים גרפים של ניקל ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת
מצורפים גרפים של עופרת ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)
מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)
מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)
מצורפים גרפים של קובלט ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת
מצורפים גרפים של נחושת ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX
גרף מדד ההובלה הימית BD
גרף הדולר/שקל
גרף ה – LIGHT CRUD
גרף ה – נירוסטה

אין לראות במידע המופיע בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.
פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.
בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 03-616-7070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו https://www.prico.co.il/

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דסק אנליסטים

אסטרטגיות גידור ליבואנים !

אסטרטגיות גידור ליבואנים ! תשלומי השכר והמסים בישראל תורמים לעודף היצע מט"ח וגוררים לייסוף השקל. העלייה בתוואי האינפלציה בארה"ב בניגוד למצב באירופה תורמת לאי וודאות

קרא עוד
עסקאות פורוורד אקסטרה

אסטרטגיות גידור ליצואנים!

על רקע דבריו של בכיר בבנק המרכזי האמריקאי באשר לנכונות הבנק המרכזי לפעול בהתאם להשלכות צעדי התמיכה בפעילות הכלכלית, הנתונים הכלכליים התומכים בהתאוששות הפעילות הכלכלית

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים סקירה כללית מתכות שבוע המסחר בשווקים הפיננסיים נפתח בהמתנה להודעת יו"ר הבנק המרכזי באשר למדיניות הריבית בארצות

קרא עוד
דילוג לתוכן