פורום זירת המתכות 17.05.2020 - פריקו

פורום זירת המתכות 17.05.2020

טבלת מחירים

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים


היציאה מהסגר – בידוד חברתי באופן מדורג לצד תוכניות נרחבות לעידוד הפעילות הכלכלית צפויים לעודד ביקושים להניע פעילות כלכלית. אפקט המגפה ממשיך להכות גלים בכלכלה הגלובלית, ודברי יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי (FED) מר פאואל בדבר הצורך לפעול לעידוד הביקוש גם במחיר של הרחבה מוניטרית חריגה מלמד כי הממשל בדרך להסכמה על הרחבה מוניטרית וסיוע נדיב לעידוד הפעילות. החשש מתרכז לטווח הבינוני, האם נתוני חברות וחולשת שוקי ההון תלמד על מיתון גלובלי קרב?! החשש מאירוע גל שני ואירועי חורף תורמים אף הם להתמתנות בביקושים. הזרמת ההון העצומה שבוצעה תורמת כסטרואיד לחולה לתחושה של "חזרה לשגרה" אולם היא מערפלת וגורמת לאי תחושת המשבר העמוק וההפסדים העצומים שנגרמו עם השבתת הכלכלה לתקופה של כשלושה חודשים ויותר.

בשווקים עולה הספקות באשר להיקף הביקוש הצפוי עם ההתאוששות המדורגת. להערכתנו לצד הצעדים המרחיבים לעידוד שיעורי הצמיחה ניתן לצפות כי תהליך ההתאוששות ימשך עוד זמן רב.

רמת הייצור התעשייתי באיטליה ירדה בחודש מרץ בחישוב שנתי בשיעור של 29.3% לעומת ירידה בשיעור של 2.3% בחודש הקודם והייתה נמוכה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה מתונה יותר בשיעור של 20.7%. מדד המכירות הקמעונאיות של BRC באנגליה עלה בחודש אפריל בחישוב שנתי בשיעור של 5.7% לעומת ירידה בשיעור של 3.5% בחודש קודם. התמ"ג האנגלי ירד ברבעון הראשון של השנה בחישוב שנתי בשיעור של 1.6% לעומת העלייה בשיעור של 1.1% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה חדה יותר בשיעור של 2.1%. הייצור התעשייתי האנגלי ירד בחודש מרץ בחישוב שנתי בשיעור של 8.2% לעומת ירידה בשיעור של 3.4% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 9.3%. התפוקה התעשייתית באנגליה בחודש מרץ ירדה בחישוב שנתי בשיעור של 9.7% לעומת הירידה בשיעור של 4.3% בחודש הקודם והייתה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 10.4%. גרעון במאזן המסחרי של אנגליה התרחב בחודש מרץ לרמת 12.51 מיליארד ליש"ט לעומת רמת 9.83 מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על רמת 10 מיליארד ליש"ט. שיעור האבטלה בצרפת ברבעון הראשון של השנה ירד לרמת 7.8% לעומת רמת 8.1% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 8.4%. מדד המחירים צרכן בגרמניה עלה בחודש אפריל בחישוב שנתי בשיעור של 0.8% לעומת עליה בשיעור של 1.3% בחודש הקודם בהתאם לתחזיות בשוק. מדד המחירים ליצרן בשוויץ ירד בחודש אפריל בחישוב שנתי בשיעור של 4.0% לעומת ירידה בשיעור של 2.7% בחודש הקודם. מדד המחירים לצרכן בספרד ירד בחודש אפריל בחישוב שנתי בשיעור של 0.7% בהתאם לתחזיות בשוק. העודף במאזן המסחרי של איטליה ירד בחודש מרץ לרמת 5.685 מיליארד אירו לעומת רמת 6.086 מיליארד בחודש הקודם. הייצור התעשייתי באיחוד האירופי ירד בחודש מרץ בחישוב שנתי בשיעור של 12.9% לעומת ירידה בשיעור של 2.2% והיה נמוך מעט מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 12.4%.

מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן בארה"ב ירד בחודש אפריל בחישוב שנתי לרמת 1.4% לעומת רמת 2.1% והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 1.7%. מדד המחירים לצרכן בארה"ב ירד בחודש אפריל בחישוב שנתי לרמת 0.3% לעומת רמת 1.5% והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 0.4%. מדד המחירים ליצרן (ליבה) בארה"ב עלה בחודש אפריל בחישוב שנתי בשיעור של 0.6% לעומת העלייה בשיעור של 1.4% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה בשיעור של 0.9%.

יתרות המט"ח ביפן בחודש אפריל עלו מעט לרמת 1,368.6 מיליארד דולר לעומת רמת 1,366.2 מיליארד דולר בחודש הקודם. עודף בחשבון השוטף (לא מותאם עונתית) של יפן בחודש מרץ ירד לרמת 1.971 טריליון יאן לעומת רמת 3169 טריליון בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה לרמת 2.211 טריליון יאן.

המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע במגמה שלילית, כאשר מדד ה -Dow Jones ירד בשיעור של כ – 4.5% בתום יום המסחר של ה – 13.05 לרמת 23,247.97 נקודות. מדד ה – DAX הגרמני ירד בשיעור של כ 3.3% , כאשר עמד בתום יום המסחר של 13.05 על רמת 10,542.66 נקודות. מדד ה – FTSE 100 האנגלי ירד בשיעור של כ 0.5% במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה – 14.05 סביב רמת 5,904.05 נקודות.

שוק המטבע המקומי דולר/₪

אי הוודאות בשוקי ההון בעולם מקרינה על שוק המטבע המקומי, בנק ישראל הממשיך לרכוש דולרים במטרה לבלום את הייסוף ולשמור על תנאי סחר נוחים ליצוא, והצליח לבלום את התייצבות שער הדולר מתחת לרף ה – 3.50 ₪ לדולר. ירידות השערים בבורסות המרכזיות יצרו עודפי הגנות אצל בגופים המוסדיים וכן פעילים זרים ביקשו לצמצם החזקה בשקלים צרוף אשר גרר לעודפי ביקוש לדולר ולנסיקה המהירה מרמת ה 3.51 לעבר רמת ה 3.56 ₪ לדולר. אין שינוי בהערכתנו לפיה בנק ישראל ימשיך ויבלום את ייסוף השקל ומימתן עודפי היצע. הדולר להבלם בהצעים משמעותיים בתחום 3.58-₪ 3.62 לדולר.

שוק המתכות
חולשה בביקושים ודיווחים בדבר ערה בנתוני המקרו בשווקים המרכזיים גוררים לתנודות חדות במחירים. צמצום היצע הדלקים תורם לעליות מחירים ומשפיע על שוק המתכות עם השינוי בעלויות היצור, מנגד החשש להאטה גורר לצמצום במלאים וירידה בביקוש הציבורי. כפי שציינו רבות בעבר בזירה בה המלאי מוגבל והביקוש גובר, עודפי הביקוש עשויים להזניק את המחירים לפרקי זמן עד להשלמת מלאים והאיזון בשווקים, כעת עם החזרה המדורגת לפעילות, יש לוודא כי תמריצי עידוד הפעילות יניעו את השווקים ויעודדו בביקושים ועימם יביא לעליות מחירים. במבט לטווח הקצר תוכניות הסיוע עשויות להיות אפקטיביות במיוחד אולם המבחן נותר בטווח הבינוני עוד חצי שנה ויותר. אז יבחנו השלכות הצעדים.

COPPER – מחיר הנחושת ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה – 13.05 עמד המחיר על רמת 5,224 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ – 1.0% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב – 14.05 עמדו המלאים על 227,025 טון, ירידה בשיעור של כ – 6.9% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה – 13.05 עמד המחיר על 1,975 דולר לטון ירידה בשיעור של כ – 1.4%. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב – 13.05 על רמת 99,100 טון, ירידה בשיעור של כ – 1.1% לעומת הרמות של שבוע שעבר.

NICKEL – מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 13.05 עמד המחיר על 12,254 דולר לטון ירידה בשיעור של כ – 0.7% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עמדה ב – 13.05 סביב רמות הסגירה של השבוע שעבר על רמת 233,310 טון.

ALUMINIUM ALLOY – מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה – 13.05 על רמת 1,200 דולר לטון עליה בשיעור של כ – 1.3% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב – 13.05 על רמת 6,680 טון, ירידה בשיעור חד של כ – 8.5% לעומת הרמות של השבוע שעבר.

בימים אלו של אי וודאות וחשש מה"לא נודע", אנו בפריקו עומדים לרשותכם בטיפול בפעילות
הנדרשת בביצוע פעולות שוטפות ובגידור חשיפות. נשמח לסייע בביצוע פעולות ובקבלת פרטים ומידע
הן באמצעות אתר פריקו והמסכים היעודים שבאתר והן בשרותי "קוזמו – גלובל".

במטרה לשמר מרווחי ביטחון בשרות ללקוחות ובבריאות טובה לצוות, נערכנו דיגיטלית, תפעולית
וארגונית תוך חיזוק התשתיות והמערכות גם למצבי קיצון. מערכות פריקו, ישדרו ללקוחות מידע
אודות עסקאות ולימיטים, לפי הפרטים שבמערכות פריקו – כפי שמשודר ללקוחות כיום.

מערכות פריקו, יעדכנו בסמס ובהודעות דוא"ל, אודות פרטי העסקאות המגיעות למימוש, מבעוד
מועד, לצד עדכוני שערים ועוד. לקוחות המעוניינים בעדכונים נוספים ו / או שונים, נשמח לסייע,
לעמוד לרשותכם ולספק שרות נוסף כמבוקש.

בתפילה לזמנים טובים, שמחים וכמובן בבריאות איתנה

יוסי פריימן וצוות פריקו

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ

מצורפים גרפים של אבץ ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל

מצורפים גרפים של בדיל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל

מצורפים גרפים של ניקל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת

מצורפים גרפים של עופרת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)

מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)

מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)

מצורפים גרפים של קובלט ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת

מצורפים גרפים של נחושת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

גרף הדולר/ שקל

גרף ה – LIGHT CRUDEאין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

דרכי תקשורת בעידן קורונה

דרכי תקשורת בעידן הקורונה בימים אלו של אי וודאות וחשש מ"בלתי ידוע", אנו בפריקו עומדים לרשותכם, נסייע, נטפל ונעדכן בכל הנדרש לצורך ביצוע פעולות שוטפות

קרא עוד
עסקאות פורוורד אקסטרה

אסטרטגיות גידור ליצואנים!

שער האירו נחלש ושב להיסחר סביב רמת 1.1740 דולר לאירו, תנועת תיקון התואמת את הערכותינו הקודמות. עלית התחלואה במדינות האיחוד האירופי תורמת להגברת החששות מהטלת

קרא עוד
עסקאות פורוורד אקסטרה

אסטרטגיות גידור ליצואנים!

שער האירו נחלש ושב להיסחר סביב רמת 1.1740 דולר לאירו, תנועת תיקון התואמת את הערכותינו הקודמות. עלית התחלואה במדינות האיחוד האירופי תורמת להגברת החששות מהטלת

קרא עוד

פורום זירת המתכות 13.09.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LME המחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים הקורונה ממשיכה להכות בישראל עם הנסיקה בהיקף

קרא עוד