פורום זירת המתכות 19.07.2020 - פריקו

פורום זירת המתכות 19.07.2020

טבלת מחירים

מחירים ל 3 חודשים בורסת LME
המחירים במונחי דולר לטון.

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים


התפשטות הגל השני והחשש מהחמרת הסגרים והשבתת הפעילות הכלכלית גוררים לתנודות שערים. נתונים כלכליים המתקבלים מהשווקים מורים על רמת שיא בהיקף הכספים המוחזקים בקרנות כספיות (כ 4.7 טריליון דולר) ומנגד רמות שפל בריבית, כגון בריבית הדולר ל 30 שנה ול 10 שנים אשר ירדו לרמות שפל היסטוריות. הנתונים הכלכליים הבאים מסין מורים על התאוששות היצוא (0.5%+) בעוד הציפיות היו לשפל (1.5%-), באירופה דווח על התאוששות היצור התעשייתי שרשם במאי עליה בצרפת של 19.6% לעומת צפיה לעליה של 15.1%, ובאיטליה בה היצור התעשייתי נסק במאי ב 42.1% לעומת צפיה לגידול של 22.8% בלבד, בחישוב שנתי נתוני חודש מאי באיטליה מורים כי היצור התעשיתי נותר חלש ומורה על ירידה של 20.3% בעוד הציפיה הייתה כי ברמה שנתית היצור ירד ב 32.5%. ההתאוששות באה לידי ביטוי גם בנתוני מחירי הבתים באנגליה אשר לא רשמו בחודש יוני ירידה כצפוי (25%-) אלא רשמו ירידה מתונה בהרבה (15%-) וכן בנתוני התעסוקה המעודדים שפורסמו בקנדה והמלמדים כי יותר עובדים (K952.9) חזרו לעבודה לעומת הציפיות (K700) תוך גידול בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה 63.8% לעומת הנתון הקודם 61.4% ןירידה בשיעור המובטלים מ 13.7% במאי ל 12.3% ביוני. שלל הנתונים המקרו כלכליים, מורים כי על רקע העדר מידע רציף ואמין באשר להשפעת הקורנה והסגרים על השווקים התחזיות נחשפות להקצנה בציפיות כפי שפורט.

הקורונה משפיעה על היקף הפעילות בסקטורים רבים במסחר ובתרבות הפנאי. צרכנים החשופים לפגיעה בצד ההכנסה נדרשים לצמצם את היקף ההוצאות תוך פגיעה בביקושים ובהחזר הלוואות. בבנקים המרכזיים שוקלים צעדים בדומה לאלו שהוכרזו לאחרונה בישראל לעידוד הצריכה ולדחיה בהחזר הלוואות במטרה לצלוח את התקופה ללא גלישה למיתון כלכלי חמור ולקריסה כללית של עסקים. מימון נדיב המאפשר דחיית תשלומים ופריסת תשלומים כמו גם מימון מחודש בריביות נמוכות תורמים להכנסה הפנויה ולעידוד הצריכה כפי שפירטנו רבות לאחרונה, לדעתנו השווקים צפויים להמשיך להגיב לפרסומים בדבר היקף התחלואה לצד נתוני מקרו כלכלה שיפורסמו. סוגיית המתיחות ביחסי ארה"ב – סין ולאחרונה עם הגבלת פעילות וואווי באנגליה הצטרפה גם היא לרשימת המדינות הדורשות מסין ביצוע צעדים כתנאי להמשך החדירה העסקית במדינתם. הפגיעה בעצמאות הונג קונג כמו גם האחריות הסינית למידע לקוי ומאוחר באשר לקורונה ושאלת הזכויות בים הדרומי של סין ממשיכים לרכז עניין רב. למאבקי סחר גלובלי אל מול סין השפעה על הצריכה הגלובלית דבר אשר יתמוך בפעילות הפנים מדינית לעידוד הכלכלה באמצעות צעדים במישור הפיסקלי והמוניטרי כאחד כהורדת הריביות ורכש אג"ח אל מול הקלות במע"מ ובמיסים והטבות מעודדות צריכה. לקראת הבחירות בארה"ב, הירידה בתמיכה בנשיא טראמפ עשויה לעודד הכרזות וצעדים אשר יקצינו עוד יותר את המתיחות אל מול סין. התוצר התעשיתי באירופה עלו בחודש מאי בחישוב חודשי בשיעור מפתיע של 19.6% לעומת הירידה בחודש הקודם ב 20.6% והציפייה.

המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע במגמה חיובית, כאשר מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ- 3.0% בתום יום המסחר של ה- 15.07 לרמת 26,870.1 נקודות. מדד ה- DAX הגרמני עלה בשיעור של כ 2.35%, כאשר עמד בתום יום המסחר של 15.07 על רמת 12,930.98 נקודות. מדד ה- FTSE 100 האנגלי עלה בשיעור של כ 3.2% במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה- 15.07 סביב רמת 6,292.65 נקודות.
העודף במאזן המסחרי של סין ירד בחודש יוני לרמת 46.42 מיליארד דולר לעומת רמת 62.93 מיליארד בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 58.6 מיליארד דולר. התמ"ג של סין ברבעון השני של השנה עלה בחישוב שנתי בשיעור של 3.2% לעומת ירידה בשיעור של 6.8% ברבעון הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 2.5%. ייצור תעשייתי בסין בחודש יוני עלה בחישוב שנתי בשיעור של 4.8% לעומת עליה בשיעור של 4.4% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 4.7%. מכירות קמעונאיות בסין בחודש יוני ירדו בחישוב שנתי בשיעור של 1.8% לעומת ירידה בשיעור של 2.8% בחודש הקודם והיו נמוכות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור 0.3%.

מדד המחירים לצרכן (ליבה) בארה"ב בחודש יוני עלה בשיעור של 0.2% לעומת ירידה בשיעור של 0.1% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 0.1%. מדד מחירי הייצוא בארה"ב בחודש יוני ירד בחישוב שנתי בשיעור של 4.4% לעומת ירידה בשיעור של 6.2% בחודש הקודם. מדד מחירי היבוא בארה"ב בחודש יוני ירד בחישוב שנתי בשיעור של 3.8% לעומת ירידה בשיעור של 6.2% בחודש הקודם. מדד הייצור של האמפאייר סטייט בארה"ב בחודש יולי עלה לרמת 17.2 לעומת רמת של 0.2- בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 10.0. ייצור תעשייתי בחודש יוני בארה"ב ירד בחישוב שנתי בשיעור של 10.82% לעומת ירידה בשיעור של 15.36% בחודש הקודם.

מדד המחירים הסיטונאים בגרמניה בחודש יוני ירד בחישוב שנתי בשיעור של 3.3% לעומת ירידה בשיעור של 4.3% בחודש הקודם. מדד המכירות הקמעונאיות באנגליה בחודש יוני עלה בחישוב שנתי בשיעור של 10.9% לעומת עליה בשיעור של 7.9% בחודש הקודם. שיעור האבטלה באנגליה בחודש מאי נותר ללא שינוי ברמת 3.9% והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 4.2%. מדד המחירים לצרכן (ליבה) בחודש יוני באנגליה עלה בחישוב שנתי בשיעור של 1.4% לעומת עליה בשיעור של 1.2% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 1.2%. מדד המחירים לצרכן המשולב באיטליה בחודש יוני בחישוב שנתי ירד בשיעור של 0.4% לעומת ירידה בשיעור של 0.3% בחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק. מדד המחירים לצרכן המשולב בצרפת בחודש יוני עלה בחישוב שנתי בשיעור של 0.2% לעומת עליה בשיעור של 0.4% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 0.1%. במאזן מסחרי של איטליה בחודש מאי נוצר עודף של 5.584 מיליארד אירו לעומת גרעון של 1.131 מיליארד אירו בחודש הקודם. התמ"ג האנגלי עלה בשיעור של 1.8% לעומת ירידה בשיעור של 20.4% בחודש הקודם, אך היה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 5.5%. ייצור תעשייתי באנגליה בחודש מאי ירד בחישוב שנתי בשיעור של 20.0% לעומת ירידה בשיעור של 23.8% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 20.8%. הגרעון במאזן המסחרי של אנגליה בחודש מאי ירד לרמת 2.81 מיליארד ליש"ט לעומת רמת 4.8 מיליארד ליש"ט בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 8.1 מיליארד ליש"ט. מדד המחירים המשולב לצרכן בגרמניה בחודש יוני עלה בחישוב שנתי בשיעור של 0.8% לעומת עליה בשיעור של 0.5% בחודש הקודם בהתאם לתחזיות בשוק. מדד המחירים לצרכן בשוויץ בחודש יוני ירד בחישוב שנתי בשיעור של 3.5% לעומת ירידה בשיעור של 4.5% בחודש הקודם. מדד המחירים לצרכן בספרד בחודש יוני ירד בשיעור של 0.3% לעומת ירידה בשיעור של 0.9% בחודש הקודם בהתאם לתחזיות. מדד הסנטימנט הכלכלי ZEW בגרמניה בחודש יולי ירד לרמת 59.3 לעומת רמת 63.4 בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 60.0. ייצור תעשייתי באיחוד האירופי בחודש מאי ירד בחישוב שנתי בשיעור של 20.9% לעומת ירידה בשיעור של 28.7% בחודש הקודם והיה נמוך מעט מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 20.0%. מדד הסנטימנט הכלכלי ZEW באיחוד האירופי בחודש יולי עלה לרמת 59.6 לעומת רמת 58.6 בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 55.8. סך נכסי הרזרבה באיחוד האירופי בחודש יוני עלה לרמת 904.94 מיליארד אירו לעומת רמת 895.81 מיליארד אירו בחודש הקודם. עודף במאזן המסחרי של האיחוד האירופי בחודש מאי עלה לרמת 9.4 מיליארד אירו לעומת רמת 2.9 מיליארד אירו בחודש הקודם.

שוק המטבע המקומי דולר/₪
דווחי בנק ישראל באשר להיקף הגדל של הבקשות לדחייה בהחזרי אשראי והוראת בנק ישראל המחייבת את הבנקים לאפשר דחייה של 6 חודשים ויותר מלמדת על עומק המשבר הפוקד את המשק בעקבות הסגרים והשינוי המתבקש במסחר ובתרבות הפנאי המשפיעים על הצריכה והביקוש. השפעת הקורונה על הפעילות העסקית ברמת משקי הבית והעצמאים פוגעת בביקושים ומעוררת חששות באשר ליציבות והשרידות של עסקים רבים בסביבה מאתגרת שכזו. כפי שפירטנו בעבר, אפקט הדומינו והחשש מקריסת חברות והשפעת המהלך על העובדים – היקף התעסוקה במשק, הבנקים, החיסכון הפנסיוני ותחומים רבים נוספים תורם לאי הוודאות לתנודות בשווקים ולרצון תמוך ולעודד את הפעילות הכלכלית.

בנק ישראל פועל לבלימת ייסוף השקל, בימים האחרונים הדולר שב ונחלש אל מול השקל ואף כשגדלה הציפייה לכניסה לסגר מחודש הדולר לבלם ברמות שבקרבת רמת השפל ללא מהלך משמעותי פרו דולרי. חולשת הדולר אל מול השקל תואמת לחולשת הדולר גם בשווקים הגלובליים. להערכתנו בנק ישראל עשוי לשוב ולהתערב בקרוב באמצעות רכישת דולרים במטרה למנוע שחיקה ברווחיות היצוא. שכן בבנק רואים ביצוא קטר מרכזי לעידוד הפעילות הכלכלית ולכן הבנק צפוי לשוב לרכוש דולרים במטרה למנוע את הפגיעה בתנאי הסחר. להערכתנו בבנק מבקשים ליצור אי וודאות בקרב הפעילים הפיננסיים במטרה לתמוך בתנועה מחודשת לעבר 3.50 +. נשוב ונציין כי מהצד הטכני סוחרי מטבע על בסיס טכני רואים בממוצע השערים של 200 ימי המסחר האחרונים אינדיקציה למגמה ארוכת טווח, המסחר הנוכחי שוכן מתחת לרמת הממוצע (3.4445) דבר שתומך בחוסנו של השקל.

שוק המטבע המקומי, הנהנה מהשקעות ועודפי מטבע מהיצוא, דבר שנתמך בהיצע דולרים לצורך תשלומי שכר ומיסים תורם לחוסנו של השקל, ירידה בהיקף ההשקעות ומשנה זהירות ימתנו את הלחץ לייסוף השקל. הדולר ממשיך לנוע בתחום שערים רחב 3.42 – 3.53 ₪ לדולר כאשר בתחום 3.45 – 3.39 נמצאים קונים רבים ובראשם בנק ישראל ! ומנגד פיחות אל עבר 3.48 ומעלה מזמן מוכרים המבקשים למכור סביב רמת ה 3.50 ₪ ויותר. חיסול פער הריביות תומך בהרחבת פעילות הגידור של יצואנים בדולר שכעת לא נדרשים עוד להפסד מימוני משמעותי בשל ההגנות ומנגד נפגעה כדאיות הגדולה שהייתה ברכישה העתידית.
אין שינוי בהערכתנו באשר לטווח ארוך ועם היציאה ממשבר הקורונה, וצמצום מעורבות בנק ישראל, ניתן לצפות כי השקל ישוב ויתחזק לעבר רמות שפל חדשות.

שוק המתכות

תוכניות לעידוד הצמיחה באמצעות השקעה נרחבת בבניית תשתיות ועידוד התעסוקה גדל הפוטנציאל לעודפי ביקוש לחומרי גלם ובראשם מתכות וחומרי בניה אשר יידרשו לתהליך אפקט הגל השני והחשש מבידוד חברתי מעלים/ מורים את הציפיות להתאוששות בסביבה של אי וודאות. ההתאוששות בכלכלה הגלובלית אל עבר הרמות שטרום משבר הקורונה, אינה צפויה לפני שנת 2021 ובארה"ב (לפי הבנק המרכזי) ההתאוששות אינה צפויה לפני 2022, מהלך התומך בפוטנציאל מוגבל לעליות מחירים ב- 2020. 
לסיכום, אי הוודאות של הטווח הקצר עד הבינוני, בהעדר חיסון ובסביבה של גל שני והחשש מסגר חוזר, מלחמת סחר אל מול סין, תורמים לציפייה לפוטנציאל עליות המחירים מוגבל.

COPPER – מחיר הנחושת ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 15.07 עמד המחיר על רמת 6,386 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ-0.4% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 15.07 עמדו המלאים על 166,450 טון, ירידה בשיעור של כ-8.1% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ עלה מעט במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 15.07 עמד המחיר על 2,200.5 דולר לטון עליה בשיעור של כ- 0.3%. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 15.07 על רמת 122,975 טון, ירידה בשיעור של כ- 0.3% לעומת הרמות של שבוע שעבר.

NICKEL – מחיר הניקל עלה מעט במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 15.07 עמד המחיר על 13,528 דולר לטון עליה בשיעור של כ- 0.1% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב- 15.07 עמדו המלאים על 234,780 טון, עליה בשיעור מינורי של כ- 0.1% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום ירד מעט במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 15.07 על רמת 1,683.5 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ- 0.3% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום נותרה ללא שינוי במהלך השבוע ועמדה ב- 15.07 על רמת 36,075 טון.

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ

מצורפים גרפים של אבץ ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל

מצורפים גרפים של בדיל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל

מצורפים גרפים של ניקל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת

מצורפים גרפים של עופרת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)

מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)

מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)

מצורפים גרפים של קובלט ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת

מצורפים גרפים של נחושת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

גרף הדולר/ שקל

גרף ה – LIGHT CRUDEאין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים סקירה כללית מתכות התפשטות המוטציות באירופה גוררת להתרחבות במדיניות הסגרים וממשיכה לפגוע בפעילות הכלכלית ולמנוע את ההתאוששות

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים נתונים מעודדים באשר לאפקט החיסונים בקרב אוכלוסייה בוגרת והציפייה לחזרה לשגרה בשוק הרווי בנזילות והצופה את המשך

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים זמינות הון נדיבה בשווקים לצד שערי ריבית נמוכים מעודדים פעילות בשוקי ההון לצד יצירת בועות פיננסיות. לעליה

קרא עוד
דסק אנליסטים

אסטרטגיות גידור ליבואנים!

הדולר ממשיך להתחזק מול השקל מאז הודעת בנק ישראל על הגדלת רכישות המטח ונסחר ברמה של 3.3 שקל לדולר. המשך התפשטות הקורנה בעולם בעקבות הווריאנטים

קרא עוד
דילוג לתוכן