פורום זירת המתכות 26.07.2020 - פריקו

פורום זירת המתכות 26.07.2020

טבלת מחירים

מחירים ל 3 חודשים בורסת LME
המחירים במונחי דולר לטון.

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים


מתיחות ביחסי ארה"ב – סין ולאחרונה גם בריטניה – סין עם סגירה הדדית של קונסוליות וביטול תנאי סחר ומעמד מיוחד שניתן באנגליה לסחר עם הונג קונג גררו למשנה זהירות ולתיקוני שערים בבורסות. נתוני הגל השני של הקורונה הרושמים שיאים ב 40 מדינות בהובלת ארה"ב מעוררים את החשש מגלישה למצבי קיצון של סגרים ובידוד חברתי דבר התורם לאי הוודאות בשווקים. על רקע הבחירות שבדרך בארה"ב והחשש משינוי בהנהגה מגישה מרחיבה ומטיבה עם הסקטור העסקי בהובלת הנשיא טראמפ לחשש ממדיניות סוציאליסטית המטיבה עם הציבור ע"ח מיסוי המגזר העסקי ובעלי הון, מעודדים מעבר מהחזקה בדולר לעבר האירו, הפר"ש ומטבעות מובילים מרכזיים.

ההרחבה הכמותית הזרימה בארה"ב ובאירופה טריליוני דולרים ואירו וצפויים לעודד צריכה וביקושים כפי שניתן כבר לראות בנתוני מדדי רכש המנהלים אשר פורסמו בסוף השבוע בארה"ב באנגליה ובאירופה, בגרמניה ביולי נסק מדד רכש המנהלים בשירותים לעבר 56.7 נקודות לעומת ציפייה ל 50.5 ובעוד בחודש יוני עמד המדד על 47.3 נקודות בלבד, ואילו המדד המשוקלל לכלל המגזרים בגרמניה מורה על ציפייה ל 55.5 נקודות ביולי לעומת 47 ביוני וציפייה ל 50.3 נקודות בלבד, גם באנגליה נסק מדד רכש המנהלים המשוקלל (משולב) לעבר 57.1 נקודות מרמת 47.7 ביוני ובעוד הציפייה הייתה ל 51.1 נקודות בלבד. באיחוד האירופי עמדו הציפיות על 51.1 נקודות ופורסם מדד של 54.8 בעוד ביוני דווח על 48.5 נקודות בלבד. גם בארה"ב עלה המדד לרמת ה 50 נקודות לעומת 47.9 נקודות בלבד ביוני. החזרה לרמות שמעל לרף ה 50 נקודות מורים על תחילתם של סמני התאוששות בכלכלות האיחוד האירופי ומאותת לחיוב גם על ארה"ב.

כפי שכתבנו בעבר, בסביבה של ריבית אפסית ועודפי נזילות ממשיכה לתמוך בציפיות כי התנועה לעבר מתכות יקרות בהובלת הזהב, שוקי המניות בהובלת חברות הפארמה והטכנולוגיה יתמכו בהתחזקות המטבעות המרכזיים על פני ההחזקה בדולר.

כפי שפירטנו בעבר, הקורונה משפיעה על היקף הפעילות בסקטורים רבים במסחר ובתרבות הפנאי. צרכנים החשופים לפגיעה בצד ההכנסה נדרשים לצמצם את היקף ההוצאות תוך פגיעה בביקושים ובהחזר הלוואות. בארה"ב דווח על היקפי שיא בביקוש לדחות פירעונות של שלל הלוואות (משכנתאות, אשראי וסטודנטים) ועל כאלו המבצעים מעבר לאשראי חליפי עם התנאים הזולים במיוחד שניתנים כיום עם הירידה החדה בריבית לטווח של 10 שנים ו- 30 שנה השוכנים ברמות שפל. בבנקים המרכזיים שוקלים צעדים בדומה לאלו שהוכרזו לאחרונה בישראל לעידוד הצריכה ולדחייה בהחזר הלוואות במטרה לצלוח את התקופה ללא גלישה למיתון כלכלי חמור ולקריסה כללית של עסקים.

המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע במגמה מעורבת, כאשר מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ- 1.3% בתום יום המסחר של ה- 22.07 לרמת 27,005.84 נקודות. מדד ה- DAX הגרמני עלה בשיעור של כ 1.4%, כאשר עמד בתום יום המסחר של 22.07 על רמת 13,104.25 נקודות. מדד ה- FTSE 100 האנגלי ירד בשיעור של כ 1.0% במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה- 22.07 סביב רמת 6,226.74 נקודות.  

רמת הגרעון במאזן המסחרי של יפן הצטמצמה, כאשר בחודש יוני עמד הגרעון על רמת 268.8 מיליארד יאן לעומת רמת 838.2 מיליארד בחודש הקודם, אך גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירדה לרמת 35.8 מיליארד יאן. מדד המחירים לצרכן (ליבה) ביפן בחודש יוני בחישוב שנתי נותר ללא שינוי לעומת ירידה בשיעור של 0.2% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 0.1%. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ביפן בחודש יולי עלה לרמת 42.6 לעומת רמת 40.1 בחודש הקודם.

הדולר ממשיך לנוע בתחום שערים רחב כאשר בתחום 3.45–3.39 נמצא בנק ישראל בדריכות גבוהה ! חיסול פער הריביות שבין הדולר לשקל עם הירידה המהירה בריבית הדולר, תמך בהרחבת פעילות הגידור של יצואנים וכעת עם התחזקות האירו ומטבעות מרכזיים נוספים אל מול הדולר, הרי שראוי לבחון אסטרטגיות יעילות לגידור.

אין שינוי בהערכתנו באשר לטווח ארוך ועם היציאה ממשבר הקורונה, וצמצום מעורבות בנק ישראל, ניתן לצפות כי השקל ישוב ויתחזק לעבר רמות שפל חדשות.

מדד מחירי בתים בארה"ב בחודש מאי עלה בחישוב שנתי בשיעור של 4.9% לעומת עליה בשיעור של 5.5% בחודש הקודם. מכירות בתים קיימים בארה"ב בחודש יוני עלו בשיעור של 20.7% לעומת ירידה בשיעור של 9.7% בחודש הקודם, אך היה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 24.5%.

עודף במאזן המסחרי של שוויץ עלה בחודש יוני לרמת 3.216 מיליארד פר"ש לעומת רמת 2.709 מיליארד בחודש הקודם. מדד המחירים ליצרן בגרמניה בחודש יוני ירד בחישוב שנתי בשיעור של 1.8% לעומת ירידה בשיעור של 2.2% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 1.6%. מדד המחירים הסיטונאיים בגרמניה בחודש יוני ירד בחישוב שנתי בשיעור של 3.3% לעומת ירידה בשיעור של 4.3% בחודש הקודם. עודף בחשבון השוטף של האיחוד האירופי בחודש מאי ירד לרמת 8.0 מיליארד אירו לעומת רמת 14.4 מיליארד בחודש הקודם.

שוק המטבע המקומי דולר/₪

בבנק ישראל ממשיכים לפעול לתמוך בבלימת התחזקות השקל הפוגעת בתנאי הסחר וברווחיות היצוא, אולם על רקע התחזקות המטבעות המרכיבים את סל מטבעות הייחוס של בנק ישראל הרי שבבנק עוקבים בדריכות אחר שער העוגן במטרה לקבוע את היקף ההתערבות ומועדה. עד כה החלשות הדולר קוזזה במלואה בהתחזקות האירו אל מול הדולר אולם המשך צלילת שער הדולר צפויה לפגוש את סוחרי בנק ישראל אשר ירכשו דולרים במטרה לבלום את הייסוף.

גיוסי הון בהיקף שיא בהייטק הישראלי כאשר בחצי הראשון של השנה גויסו כבר מעל ל 80% מכלל הגיוסים שבוצעו בכל שנת 2019 וברבעון השני, תקופת משבר הקורונה, גויס סכום הגדול בכ- 33% מהסך שגויס ברבעון המקביל בשנת 2019. על רקע גיוסים של מעל ל 5 מיליארד דולר בחצי הראשון של השנה אשר תרמו להיצע המט"ח ובנוסף הירידה בביקוש אשר לא קיזזה את עודפי ההיצע ובכך נוצר מצב של עודפי היצע מט"ח אותם רכש בנק ישראל במטרה לבלום את קריסת הדולר אל מתחת לרמת 3.38 ₪ לדולר.

חולשת הדולר אל מול השקל תואמת לחולשת הדולר גם בשווקים הגלובליים. להערכתנו בנק ישראל עשוי לשוב ולהתערב בקרוב באמצעות רכישת דולרים במטרה למנוע שחיקה ברווחיות היצוא. שכן בבנק רואים ביצוא קטר מרכזי לעידוד הפעילות הכלכלית ולכן הבנק צפוי לשוב לרכוש דולרים במטרה למנוע את הפגיעה בתנאי הסחר. להערכתנו בבנק מבקשים ליצור אי וודאות בקרב הפעילים הפיננסיים במטרה לתמוך בתנועה פרו דולרית. נשוב ונציין כי מהצד הטכני סוחרי מטבע על בסיס טכני ומסחר האלגו-טרייד רואים בממוצע השערים של 200 ימי המסחר האחרונים אינדיקציה למגמה ארוכת טווח, המסחר הנוכחי שוכן מתחת לרמת הממוצע (3.4270) דבר שתומך בחוסנו של השקל.

שוק המתכות

כפי שפירטנו בעבר, תכניות הממשלים באירופה בארה"ב ובמדינות נוספות להשקעה נרחבת בתשתיות ובבניה, כצעד מרכזי לעידוד הצמיחה באמצעות השקעה נרחבת לעידוד התעסוקה וההתאוששות הכלכלית גדל הפוטנציאל לעודפי ביקוש לחומרי גלם ובראשם מתכות וחומרי בניה אשר יידרשו לתהליך

לסיכום, אי הוודאות של הטווח הקצר עד הבינוני, בהעדר חיסון ובסביבה של גל שני והחשש מסגר חוזר, מלחמת סחר אל מול סין, תורמים לציפייה לצבירת מלאים ומעל לכל לפוטנציאל עליות המחירים. 

COPPER-מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 22.07 עמד המחיר על רמת 6,486 דולר לטון, עליה בשיעור של כ-0.5% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 22.07 עמדו המלאים על 145,050 טון, ירידה בשיעור של  כ-7.8% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 ZINC-מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 22.07 עמד המחיר על 2,213 דולר לטון עליה בשיעור של כ- 1.4%. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 22.07 על רמת 133,450 טון, עליה בשיעור של כ- 9.0% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

NICKEL- מחיר הניקל ירד מעט במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 22.07 עמד המחיר על 13,136 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ- 0.6% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה מעט במהלך השבוע, כאשר ב- 22.07 עמדו המלאים על 235,182 טון, עליה בשיעור מינורי של כ- 0.2% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM- מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 22.07 על רמת 1,691 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 1.8% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה מעט במהלך השבוע ועמדה ב- 22.07 על רמת 1,648,225 טון, ירידה בשיעור של כ- 1.0% לעומת הרמות בשבוע שעבר. 

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ

מצורפים גרפים של אבץ ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל

מצורפים גרפים של בדיל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל

מצורפים גרפים של ניקל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת

מצורפים גרפים של עופרת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)

מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)

מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)

מצורפים גרפים של קובלט ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת

מצורפים גרפים של נחושת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

גרף הדולר/ שקל

גרף ה – LIGHT CRUDE

גרף ה – נירוסטהאין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 04.08.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   שבוע המסחר במדדים המובילים התנהל בצל

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 27.07.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   שבוע המסחר במדדים המובילים התנהל בצל

קרא עוד
דילוג לתוכן