פורום זירת המתכות 30.08.20 - פריקו

פורום זירת המתכות 30.08.20

 

ימי סוף הקיץ הידוע כתקופת "עונת המלפפונים" תורמת לרגיעה בזירה הגלובלית במטבעות המרכזיים. בשווקים תופנה תשומת הלב ל 16.9 מועד החלטת הרבית בארה"ב. שער הדולר נחלש בשבוע החולף אל מול המטבעות המרכזיים ומנגד המדדים בבורסות רשמו רמות שיא. ההודעה על חידוש שיחות הסחר ארה"ב – סין לצד התייצבות בהיקף התחלואה בארה"ב תורמים לרגיעה ולהתייצבות בשווקים. הרווח התעשייתי בסין נסק בחודש יולי מרמת ה 11.5% לכדי 19.6% סמן להתאוששות בפעילות הכלכלית. שלל נתונים כלכליים חלשים באירופה ובהם ירידה בהיקף ההשקעה בתעשייה בצרפת (11%- לעומת 7%- ברבעון הקודם) ומדד ההזמנות החדשות באיטליה (11.8%-) ומנגד סקר מצב עסקים בחודש אוגוסט (93 לעומת ציפייה ל 85 ו 82 בחודש הקודם) מעודד בצרפת תורמים להתיצבות. נתוני היצע הכסף באירופה ממשיך לגדול ומנגד בארה"ב שיעור האינפלציה הצפויה ברבעון השני מנתוני התמ"ג, עומדת על כ 2.3%- והתמ"ג (GDP) לרבעון השני מורים על ירידה של 31.7% לעומת ציפייה ל 32.5% ובעוד בחודש שעבר עמד המדד על 5%- בלבד. תמ"ג המכירות מורה על ירידה מתונה יותר ובחישוב רבעוני רשם ירידה של 28.5%- לעומת החודש הקודם כשהמדד עמד על 29.3%-.  נתוני ההוצאה האישית ממשיכים להיות נמוכים ומלמדים על הפגיעה בהכנסה ועימה השחיקה בביקושים. סנטימנט (אמון) צרכנים יורד בגרמניה ומנגד עליה מתונה במדד מחירי היבוא ביחס לחודשים קודמים מלמדים כי היצע הכסף העצום מחלחל לשווקים ומחייב משנה זהירות מפני התפרצות לחצי מחירים והשפעתם על רמות המחירים ועל ההתאוששות של המשקים. התאוששות במדד אמון הצרכנים בארה"ב עשוי לאותת על התמיכה בנשיא טראמפ.

מאזן המדדים המובילים ביפן בחודש אוגוסט עלה לרמת 84.4 לעומת רמת 78.3 בחודש הקודם, אך היה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 85.0.

תמ"ג בגרמניה ברבעון השני של השנה ירד בחישוב שנתי בשיעור של 11.3% לעומת ירידה בשיעור של 1.8% ברבעון הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 11.7%. מדד המחירים ליצרן בספרד בחודש יולי ירד בחישוב שנתי בשיעור של 4.8% לעומת ירידה בשיעור של 5.9% בחודש הקודם. סקר IFO למצב העסקים בגרמניה בחודש אוגוסט עלה לרמת 92.6 לעומת רמת 90.4 בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 92.2. סך מחפשי העבודה בצרפת בחודש אוגוסט ירד לרמת 3,792.5 אלפי בני אדם לעומת רמת 3,964.7 אלפי בני אדם בחודש הקודם. תמ"ג בשוויץ ירד ברבעון השני של השנה בחישוב שנתי בשיעור של 9.3% לעומת ירידה בשיעור של 0.7% ברבעון הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 9.6%. סקר מצב העסקים בצרפת בחודש אוגוסט עמד על 93 לעומת רמת 82 בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 85. מכירות תעשייתיות באיטליה בחודש יוני ירדו בשיעור של 16.4% לעומת ירידה בשיעור של 25.9% בחודש הקודם. היצע הכסף M3 באיחוד האירופי בחודש יולי עלה בחישוב שנתי בשיעור של 10.2% לעומת עליה בשיעור של 9.2% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 9.2%.

מדד מחירי הבתים בארה"ב בחודש יוני עלה בחישוב שנתי בשיעור של 5.7% לעומת עליה בשיעור של 4.9% בחודש הקודם. מדד אמון הצרכנים בארה"ב של CB  בחודש אוגוסט ירד לרמת 84.8 לעומת רמת 91.7 בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 93.0. מכירות בתים חדשים בארה"ב בחודש יולי עלו בשיעור חד של 13.9% לעומת עליה בשיעור של 15.1% בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו עליה בשיעור של 1.3% בלבד. הזמנות מוצרי ברי קיימא בארה"ב בחודש יולי עלו בשיעור של 11.2% לעומת עליה 7.7% בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 4.3%.

הרווח התעשייתי של סין בחודש יולי עלה בחישוב שנתי בשיעור של 19.6% לעומת עליה בשיעור של 11.5% בחודש הקודם.

  

ישראל–  פעילות רחבת היקף מצד משקיעים זרים בין היתר לצורך התאמות הנדרשות במדד WGBI אשר דורש מכירת מט"ח לצורך מעבר לשקלים הנדרשים להשקעה באג"ח ממשלת ישראל תורם ללחץ על שער החליפין ומנגד פעילות סוף חודש/תחילת חודש כולם הוסיפו נטו מוכרים כאשר מנגד בנק ישראל שפעל עד כה בעקביות לרכוש מט"ח סביב רמת ה 3.40 ₪ לדולר, זאת, במטרה למנוע את שחיקה בתנאי הסחר של היצוא הישראלי, החליט להפסיק את מעורבותו הישירה או העקיפה ושער הדולר קרס במהירות לעבר רמת 3.35 ₪ לדולר. החלטת בנק ישראל לשמור את רמת הריבית הנוכחית (0.1%) מלמד כי תשומת הלב בטווחו הקצר תתמקד באירועים בזירה הגלובלית. החשש משינוי השילטון בארה"ב מקרין על המימושים בארה"ב ותורם לחזרת כספים בין היתר לאירופה. 

להערכתנו בנק ישראל ישוב להתערב במסחר במטרה למנוע את קריסת השערים לעבר רמות שפל היסטוריות. 

כפי שפירטנו רבות, נחזור לציין כי: התייצבות הדולר בקרבת תחום השפל של השנים האחרונות תומכת במעורבות בנק ישראל בבלימת ייסוף השקל, תנועה התומכת בבחינת אסטרטגיות יעילות לגידור התחייבויות ותמורות ברמה התזרימית, המאזנית והכלכלית בטווחים השונים.

שוק המתכות

על רקע הסופות בארה"ב והחשש מפגיעה בשדות דלק ובמתקני שאיבה, הדבר גרר לסגירת אתרי שאיבת דלקים ועודד תנודות מחירים.  

כפי שפירטנו, אי הוודאות של הטווח הבינוני, בהעדר חיסון, הגל השני והחשש מסגר חוזר, תורמים לציפייה כי לקראת החורף הקרב ובמבט לטווח הבינוני בשוק יפעלו לצבירת מלאים מהלך התורם בהמשך הדרך לפוטנציאל עליות המחירים.   

COPPER – מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 26.08 עמד המחיר על רמת 6,490 דולר לטון, עליה בשיעור של כ-1.2% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 26.08 עמדו המלאים על 103,475 טון, ירידה בשיעור חד של  כ-19.3% לעומת הרמות בשבוע שעבר. 

ZINC – מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 26.08 עמד המחיר על 2,456 דולר לטון עליה בשיעור של כ- 6.0% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 26.08 על רמת 226,300 טון, עליה בשיעור חד של כ- 20.3% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

NICKEL – מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 26.08 עמד המחיר על 14,691 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 6.6% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה מעט במהלך השבוע, כאשר ב- 26.08 עמדו המלאים על 238,950 טון, עליה של כ- 1.6% לעומת הרמות של שבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 26.08 על רמת 1,765 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 3.0% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב- 26.08 על רמת 1,574,100 טון, ירידה בשיעור של 3.9% לעומת הרמות בשבוע שעבר.  

 

 

 

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ
מצורפים גרפים של אבץ ל 3 חודשים, גרף מדד ה – LME 3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל

מצורפים גרפים של בדיל ל 3 חודשים, גרף מדד ה – LME 3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 

ניקל
מצורפים גרפים של ניקל ל 3 חודשים, גרף מדד ה – LME 3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת
מצורפים גרפים של עופרת ל 3 חודשים, גרף מדד ה – LME 3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 

אלומיניום (PRIM)
מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל 3 חודשים, גרף מדד ה – LME 3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 

אלומיניום (ALLOY)
מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל 3 חודשים, גרף מדד ה – LME 3 חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 

קובלט (Cobalt)
מצורפים גרפים של קובלט ל 3 חודשים, גרף מדד ה – LME 3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 

נחושת
מצורפים גרפים של נחושת ל 3 חודשים, גרף מדד ה – LME 3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

 

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

גרף הדולר/שקל

גרף ה – LIGHT CRUDE

גרף ה-נירוסטה

אין לראות במידע המופיע בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

 

קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 03-616-7070

סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו https://www.prico.co.il/

 

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא

למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
סקירת בוקר

סקירת בוקר

דחיה בהמשך שיחות אופ"ק ליום חמישי לצד שלל נתונים כלכליים כנתוני התוצר והתפוקה באירופה מרכזים עניין רב. דרישת חלק ממפיקות הדלק לשוב ליצור מלא ולחדול

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים בצל פרסום דבר החיסון שבדרך השווקים מורים על סמני התאוששות. הציפייה כי צעדי התמיכה בפעילות הכלכלית יתמכו

קרא עוד

מבט גלובלי על תחזית המטבעות

סכנה! השווקים מעניקים ערך נמוך לסיכונים – מחייב משנה זהירות מכפילי המחירים, ורמות השערים בשוקי המניות, נסיקות של כ 20% במדדי מניות בתוך פרק זמן

קרא עוד
דסק אנליסטים

אסטרטגיות גידור ליבואנים!

המרות מטבע של יצואנים, משקיעים זרים ומוסדיים גוררים להחלשות שער הדולר אל מול השקל. הדולר נסחר בקרבת רמת השפל של 3.32 שקל לדולר. רגיעה בשווקים

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים השווקים נהנים מהאופטימיות והאופוריה השוררת עם פרסום דבר היעילות הגבוהה של החיסון לקורונה. נתוני תחלואה גוברת בארה"ב

קרא עוד
דילוג לתוכן