פורום זירת המתכות 14.06.2020 - פריקו

פורום זירת המתכות 14.06.2020

טבלת מחירים

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים


בשווקים הגלובליים מדווחים על חזרה לפעילות באופן מדורג ומאתגר. הדוח הכלכלי של ועדת השוק הפתוח (FOMC) שע"י הבנק המרכזי בארה"ב (FED) גררה לירידות שערים חדות, כאשר היו"ר מר ג'רום פאוול מסר כי הבנק צופה לריבית דולר נמוכה (אפסית) לאורך פרק זמן ממושך בשל המשבר העמוק והצורך לעודד פעילות כלכלית, לתעסוקה וצמיחה. בבנק רואים בנתוני האבטלה המאוד משופרים שפורסמו ביום שישי שקדם משום נתון חיובי חריג ולא כאינדיקציה לשיפור המתחולל בכלכלה. בכך גררו דברי היו"ר לירידות שערים שלא נראו מאז המשבר בחודש מרץ האחרון.

דברי היו"ר גררו לאכזבה באשר לעתיד הצמיחה ותרמו לחולשה בשוק האנרגיה וחומרי הגלם. להערכתנו בשווקים יבקשו להיצמד לנתוני מקרו כלכלה שיפורסמו כסמן למגמה. ההרחבה הכמותית ובראשה רכש אג"ח מגוון שמבצעים בנקים מרכזים תורם להזרמת סכומי עתק לשווקים דבר אשר יעודד ריביות נמוכות לאורך זמן, ביקושים והתאוששות בפעילות הכלכלית.

החולשה בשוקי ההון נתמכה גם בחשש מגל שני של מגפת הקורונה (בדומה ל 3 הגלים של השפעת הספרדית לפני כ 100 שנים) בחצי השני של שנת 2020 מעלה חשש באשר להתאוששות הכלכלית בעיקר בארה"ב ובאירופה בעוד באסיה הערכה כי הממשלות למדו את לנהל את המגפה באופן נשלטת וממודר בניגוד לגישה האמריקאית הקוראת לחופש תנועה וצמצום הסגר.

נתוני הצמיחה השלילית הצפויה בקרב המדינות המפותחות, מורה על עומק המשבר הפוקד בעיקר את המדינות המפותחות. לאור נתוני האבטלה והצמיחה השלילית, הצעדים הפיסקליים הננקטים, מעודדים ותורמים לתהליך עידוד הביקושים. צעדים מרחיבים בעלי מרחב תמרון במיוחד בקרב מדינות בעלות יחס חוב/תוצר נמוך, הערכה כי מדדי המניות רשמו את נתוני השפל של המשבר הנוכחי וכי שלל הצעדים הננקטים [מוניטרי אגרסיבי ופיסקלי] יש בכוחם למנוע את הישנותם.

סוכנות פיץ פרסמה כי להערכה סין תוביל את הצמיחה וכי כבר השנה תציג נתוני צמיחה חיוביים לשנת 2020 (0.7% +) לדעת כלכלני סוכנות הדירוג בשנת 2021 מדינות בעלות יחס חוב נמוך ייהנו מסביבת התאוששות כלכלית משופרת.

להתאוששות הכלכלית השפעה ישירה על הביקוש לאנרגיה ולחומרי גלם. התאוששות סין בעלת הסכמי רכש דלקים בתנאים נוחים במיוחד [סין רכשה דלק בהיקפי שיא, במחירי שפל במהלך המשבר האחרון] סביבה עסקית אשר עשויה לתרום לפוטנציאל היצע חומרי הגלם תוך שמירת רמות מחירים נוחות למכירה גם בסביבה של ביקושים גוברים.

המדדים המובילים נסחרו במהלך השבוע במגמה שלילית, כאשר מדד ה-Dow Jones ירד בשיעור של כ- 0.5% בתום יום המסחר של ה- 10.06 לרמת 27,110.98 נקודות. מדד ה- DAX הגרמני ירד בשיעור של כ 2.5%, כאשר עמד בתום יום המסחר של 10.06 על רמת 12,530.16 נקודות. מדד ה- FTSE 100 האנגלי ירד בשיעור של כ 2.4% במהלך השבוע ונסחר בתום יום המסחר של ה- 10.06 סביב רמת 6,329.13 נקודות.

עודף במאזן המסחרי של סין בחודש מאי עלה לרמת 62.93 מיליארד יואן לעומת רמת 45.33 מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 39 מיליארד יואן. מדד המחירים לצרכן בסין בחודש מאי בחישוב שנתי עלה בשיעור של 2.4% לעומת העלייה בשיעור של 3.3% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 2.7%. מדד המחירים ליצר בסין בחודש מאי בחישוב שנתי ירד בשיעור של 3.7% לעומת הירידה בשיעור של 3.1% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 3.3%

התמ"ג ביפן ירד ברבעון הראשון של השנה בחישוב שנתי בשיעור של 2.2% לעומת הירידה בשיעור של 3.4% ברבעון הקודם והיה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 2.1%. מדד המחירים ליצרן ביפן בחודש מאי ירד בשיעור של 0.4% לעומת הירידה בשיעור של 1.6% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 0.3%.

מכירות סיטונאיות בארה"ב בחודש אפריל ירדו בשיעור של 16.9% לעומת ירידה בשיעור של 5.1% בחודש הקודם והיו נמוכות מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 4.0%. מדד המחירים לצרכן (ליבה) בארה"ב בחודש מאי בחישוב שנתי עלה בשיעור של 1.2% לעומת העלייה בשיעור של 1.4% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 1.3%. 

הייצור התעשייתי בגרמניה בחודש מרץ ירד בשיעור של 17.9% לעומת העלייה בשיעור של 0.3% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה מתונה יותר בשיעור של 7.5%. מדד אמון המשקיעים של Sentix באיחוד האירופי בחודש יוני עלה לרמת 24.8- לעומת רמת 41.8- בחודש הקודם, אך היה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 22.5- נקודות. שיעור האבטלה בשוויץ מותאם עונתית בחודש מאי עלה לרמת 3.4% לעומת רמת 3.1% בחודש הקודם, אך היה נמוך מהתחזיות בשוק אשר הצביעו על עליה לרמת 3.7%. עודף במאזן המסחרי בגרמניה בחודש אפריל ירד לרמת 3.2 מיליארד אירו לעומת רמת 12.8 מיליארד בחודש הקודם והיה נמוך משמעותית מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה מתונה יותר לרמת 10 מיליארד אירו. הגרעון במאזן המסחרי בצרפת בחודש אפריל עלה לרמת 5.0 מיליארד אירו לעומת רמת 3.2 מיליארד בחודש הקודם. רמת התעסוקה באיחוד האירופי ברבעון הראשון של השנה עלה בחישוב שנתי בשיעור של 0.4% לעומת עליה בשיעור של 1.1% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 0.3%. התמ"ג באיחוד האירופי ברבעון הראשון של השנה בחישוב שנתי יריד בשיעור של 3.1% לעומת הירידה בשיעור של 3.2% ברבעון הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 3.2%.

 

שוק המטבע המקומי דולר/₪

עודפי ביקוש תרמו לפיחות השקל כאשר פריצת רמות מפתח כ- 3.46 ₪ לדולר עודדו פעילות פיננסית ערה וגררו לתנועה אל מעל לרמת ה 3.48 ₪ לדולר. מהצד הטכני נציין כי סוחרי מטבע על בסיס טכני רואים בממוצע השערים של 200 ימי המסחר האחרונים אינדיקציה למגמה ארוכת טווח, רמה זו שכנת בקרבת רמת 3.4650 דבר שתרם לעודפי ביקוש.

בנק ישראל ממשיך לרכוש דולרים בהיקפי שיא ובולם את ייסוף השקל במטרה לשמור על תנאי הסחר ועל היצוא הישראלי. בתקופת המשבר הכלכלי הנוכחי, היצוא משמר את מעמדו כקטר המוביל את הכנסות המדינה. להערכתנו שוק המטבע המקומי ימשיך להגיב בעוצמה לתנודות בשוקי המניות כתמונת ראי לפעילות הגופים המוסדיים המבקשים להתאים את ההגנות לשינוי בשווקי ההחזקות. עליה חדשה בשוקי המניות תתרום לייסוף השקל כאשר המוסדיים יתמכו מט"ח לצורך הגנה על ההשקעה הגדלה ומנגד ירידה בשווי ההשקעות תגרור לרכישת מט"ח לצורך התאמת הגידור תוך חיסול מכירות מט"ח מיותרות.

בשוק המטבע המקומי, הפעילות העסקית תומכת בהיצע דולרים לצורך תשלומי שכר ומיסים. הדולר ממשיך לנוע בתחום שערים רחב 3.42 – 3.53 ₪ לדולר כאשר בתחום 3.44 – 3.39 נמצאים קונים רבים ובראשם בנק ישראל ! ומנגד פיחות אל עבר 3.48 ומעלה מזמן מוכרים המבקשים למכור סביב רמת ה 3.50 ₪ ויותר. חיסול פער הריביות תומך בהרחבת פעילות הגידור של יצואנים בדולר שכעת לא נדרשים עוד להפסד מימוני משמעותי בשל ההגנות ומנגד נפגעה כדאיות הגדולה שהייתה ברכישה העתידית.

בתקופות רגילות, חודשי הקיץ היו מוכרים כתקופת רכש מט"ח לחופשות, ביקוש לדלקים (עם העלייה בייצור חשמל, דלקים למטוסים ולרכב וכו) משבר הקורונה יצר סביבה חדשה ומאתגרת המצמצמת את היקף החופשות, התנועה ו…הביקושים.

שוק המתכות

אין שינוי בהערכתנו לפיה השווקים חוזרים לשגרה באופן מדורג ועימו צפויה עליה בביקושים. לשינוי במחירי האנרגיה צפויה השפעה על עלויות היצור אולם המחירים עשויים להיות תלויים בעיקר בביקוש שכן מדינות נעלו הסכמים לרכש אנרגיה בתנאים נוחים במיוחד והתחרות על הקונים עשויה לתרום לשמירת רמות מחירים נוחות עד להתאוששות בנתוני האבטלה והצמיחה, מהלך שאינו צפוי לפני שנת 2021. ללא פגעי מזג אויר כפי שהתרחש לאחרונה באוסטרליה ובברזיל, ובשוק של מוכרים ניתן לצפות לתנאי סחר נוחים לקונים ולרמות מחירים המתחרות על הקונה הפוטנציאלי.

COPPER – מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 10.06 עמד המחיר על רמת 5,907 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 3.8% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 10.06 עמדו המלאים על 233,475 טון, ירידה בשיעור של  כ-4.2% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 10.06 עמד המחיר על 2,020.5 דולר לטון ירידה בשיעור של כ- 1.5%. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 10.06 על רמת 113,025 טון, עליה בשיעור של כ- 19.4% לעומת הרמות של שבוע שעבר.

NICKEL – מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 10.06 עמד המחיר על 13,007 דולר לטון עליה בשיעור מינורי של כ- 0.1% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים נותרה ללא שינוי במהלך השבוע, כאשר מלאי הניקל עמדו ב- 10.06 על רמת 232,410 טון.

ALUMINIUM ALLOY – מחיר האלומיניום נותר ללא שינוי במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 10.06 על רמת 1,210 דולר לטון בדומה לרמות של השבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך השבוע ועמדה ב- 10.06 על רמת 7,220 טון, עליה בשיעור של כ- 1.7% לעומת הרמות של השבוע שעבר.

 

 

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ

מצורפים גרפים של אבץ ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל

מצורפים גרפים של בדיל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל

מצורפים גרפים של ניקל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת

מצורפים גרפים של עופרת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)

מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)

מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)

מצורפים גרפים של קובלט ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת

מצורפים גרפים של נחושת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

גרף הדולר/ שקל

גרף ה – LIGHT CRUDEאין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים סקירה כללית מתכות בפתחה של שנה חדשה, השווקים נתונים בעיצומה של מגפת קורונה, ושאלת חילופי השלטון הקרבים

קרא עוד

מבט גלובלי על תחזית המטבעות

דולר שקל: שוקיי העולם נכנסים לשבוע המסחר האחרון של 2020 במגמה מעורבת עם נזילות נמוכה יותר. מרבית השווקים בעולם יסגרו ביום רביעי מוקדם לרגל ערב

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים סקירה כללית מתכות שוקיי העולם נכנסים לשבוע המסחר האחרון של 2020 במגמה מעורבת עם נזילות נמוכה יותר.

קרא עוד

פורום זירת המתכות 06.09.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LME המחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים התפרצות הקורונה בישראל ובמדינות הגל השני מעורר

קרא עוד

פורום זירת המתכות 26.07.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים מתיחות ביחסי ארה"ב – סין ולאחרונה גם בריטניה

קרא עוד
דילוג לתוכן