פורום זירת המתכות - פריקו

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

הבחירות בארה"ב אומנם הסתיימו אולם תהליך הספירה האיטי לצד טענות לאי סדרים ממשיכים להעיב על השווקים. הנסיקה בתחלואה ונתוני הפטירות בארה"ב, בדרום אמריקה ובאירופה מעוררים חששות באשר לצפוי. הודעת פייזר על הצלחת החיסון לקורונה והציפייה לפרסומים דומים מצד חברות נוספות סיפקו לשווקים את הדלק לנסיקה מחודשת בדגש על חברות מוטות תשתית ומגזרים שנפגעו קשות בשל הבידוד החברתי כחברות תיירות ונופש, מלונאות, טיסות שייט ומסעדנות.

ממשל הדמוקרטיים צפוי לשחרר לשווקים סכומי כסף נכבדים לעידוד הצריכה, תמיכה בסקטורים ובמשקי בית שנפגעו מהקורונה. תוכניות הממשל בתחום אנרגיה מתחדשת, תמיכה במשפחות קשות יום, ביטוח רפואי פדראלי ושלל תוכניות נוספות צפויים לתמוך במגמה החיובית שבשווקים.

בארה"ב, הריבית הנמוכה (0.25%) הצפויה להמשך לאורך זמן ממושך הריבית האפסית תעודד ביקושים בשוקי ההון והנדל"ן והחשש מהיווצרות בועות פיננסיות.

מדד המחירים לצרכן בסין בחודש אוקטובר עלה בחישוב שנתי בשיעור של 0.5% לעומת עליה בשיעור של 1.7% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 0.8%. מדד המחירים ליצרן בסין בחודש אוקטובר ירד בחישוב שנתי בשיעור של 2.1% בדומה לחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 2.0%.

הזמנות מכונות (ליבה) ביפן בחודש ספטמבר ירדו בחישוב שנתי בשיעור של 11.5% לעומת ירידה בשיעור של 15.2% בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 11.6%. מדד המחירים ליצרן ביפן בחודש אוקטובר ירד בשיעור של 0.2% בדומה לחודש הקודם ובהתאם לתחזיות בשוק.

שיעור האבטלה בצרפת ברבעון השלישי של השנה עלה לרמת 9.0% לעומת רמת 7.1% ברבעון הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 7.9%. שיעור האבטלה באנגליה בחודש ספטמבר עלה לרמת 4.8% לעומת רמת 4.5% בחודש הקודם בהתאם לתחזיות בשוק. ייצור תעשייתי בצרפת בחודש ספטמבר עלה בשיעור של 1.4% לעומת עליה בשיעור של 1.1% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 0.8%. ייצור תעשייתי באיטליה בחודש ספטמבר ירד בחישוב שנתי בשיעור של 5.1% לעומת ירידה בשיעור של 0.3% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 1.7%. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגרמניה בחודש נובמבר ירד לרמת 39.0 לעומת רמת 56.1 בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 41.7. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW באיחוד האירופי בחודש נובמבר ירד לרמת 32.8 לעומת רמת 52.3 בחודש הקודם. שיעור האבטלה בשוויץ בחודש אוקטובר נותר ללא שינוי לעומת החודש הקודם ברמת 3.2% והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 3.3%. עודף במאזן המסחרי בגרמניה בחודש ספטמבר עלה לרמת 17.8 מיליארד אירו לעומת רמת 15.4 מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 15.8 מיליארד אירו. סקר אמון המשקיעים באיחוד האירופי בחודש נובמבר ירד לרמת 10.0- לעומת רמת 8.3- בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 15.0-. מדד המחירים לצרכן בגרמניה בחודש אוקטובר ירד בחישוב שנתי בשיעור של 0.2% בדומה לחודש הקודם ובהתאם לתחזיות בשוק.

ישראל-  כפי שפירטנו רבות, התאוששות בשוקי המניות בלמה את תנועת ההתחזקות של הדולר. עודפי הצע לתשלומי שכר ומיסים תומכים בחוסנו של השקל. להערכתנו בנק ישראל עשוי לשוב להתערב במסחר עם פריצת רמת ה 3.35 ₪ לדולר במטרה למנוע פגיעה בתנאי הסחר בתקופה כה רגישה למשק. חולשה בשוקי המניות כגון בשל תיקון טכני תעודד תנועה פרו דולרית עם פעילות המוסדיים לצמצום החשיפה המטבעית בעסקאות הגידור ובמבנה תיק האחזקות. פריצת רמת 3.3840 תתמוך בתנועה לעבר 3.3960 ₪ לדולר.

תשומת לבכם לסקירתנו באשר למגמת הדולר https://rb.gy/qrxzx8

חולשת הדולר וחולשת שער העוגן המשמש את בנק ישראל לעיצוב מדיניותו – השער הנומינלי האפקטיבי פוגעת קשות ברווחיות היצוא ותומכת בעידוד בנק ישראל והאוצר להתערב במסחר המטבעי. להערכתנו היד הנעלמה של בנק ישראל צפויה בשווקים במטרה למתן עודפי היצע ופריצת התחום 3.3650 – 3.3460 ₪ לדולר, עד כה נבלמה החלשות הדולר בקרבת רמת ה 3.35 ₪ לדולר.
לפירוט מגמות לטווח השונים במטבעות המרכזיים תשומת הלב מופנית לסקירתנו: https://rb.gy/4yh99g
תנודות השערים תומכות בבחינת אסטרטגיות יעילות לגידור התחייבויות ותמורות ברמה התזרימית, המאזנית והכלכלית בטווחים השונים. אסטרטגיות https://rb.gy/zpujzs

שוק המתכות
המגמה החיובית בשוקי המניות תורמות לעליות בשערי המניות יצרניות ומפיקות תורם לחוסנן ומעודד פעילות בשוקי ההון. הציפייה למדיניות מרחיבה בהיקפים חסרי תקדים בארה"ב לצד עודפי הנזילות ומדיניות הבנקים והממשלות במדינות המערב מעודדים ותורמים להערכה כי שוק המתכות ייהנה מעליות מחיר.

COPPER – מחיר הנחושת ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 11.11 עמד המחיר על רמת 6,885 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ-0.9% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 11.11 עמדו המלאים על 167,825 טון, ירידה בשיעור של כ- 2.7% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 11.11 עמד המחיר על 2,624 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ- 0.4% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 11.11 על רמת 221,625 טון, עליה בשיעור של כ- 1.8% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

NICKEL – מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 11.11 עמד המחיר על 15,971 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 4.0% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה מעט במהלך השבוע, כאשר ב- 11.11 עמדו המלאים על 239,400 טון, עליה ב-שיעור של כ- 0.2% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 11.11 על רמת 1,918 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 0.9% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב- 11.11 על רמת 1,419,225 טון, ירידה בשיעור של כ- 1.3% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ
מצורפים גרפים של אבץ ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל
מצורפים גרפים של בדיל ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל
מצורפים גרפים של ניקל ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת
מצורפים גרפים של עופרת ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)
מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)
מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)
מצורפים גרפים של קובלט ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת
מצורפים גרפים של נחושת ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX
גרף מדד ההובלה הימית BDI
גרף הדולר/שקל
גרף ה – LIGHT CRUD
גרף ה – נירוסטה

אין לראות במידע המופיע בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.
פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.
בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 03-616-7070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו https://www.prico.co.il/

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים סקירה כללית מתכות שוקיי העולם נכנסים לשבוע המסחר האחרון של 2020 במגמה מעורבת עם נזילות נמוכה יותר.

קרא עוד

פורום זירת המתכות 06.09.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LME המחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים התפרצות הקורונה בישראל ובמדינות הגל השני מעורר

קרא עוד

פורום זירת המתכות 26.07.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים מתיחות ביחסי ארה"ב – סין ולאחרונה גם בריטניה

קרא עוד

פורום זירת המתכות 19.07.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים התפשטות הגל השני והחשש מהחמרת הסגרים והשבתת הפעילות

קרא עוד
דילוג לתוכן