פורום זירת המתכות - פריקו

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

השווקים נהנים מהאופטימיות והאופוריה השוררת עם פרסום דבר היעילות הגבוהה של החיסון לקורונה. נתוני תחלואה גוברת בארה"ב ובאירופה מעלים את החשש כי השווקים יאלצו לאמץ מדיניות מחמירה של בידוד ואף סגר. נתונים כלכליים שפורסמו באירופה מורים על פגיעה באימון הצרכנים ובתוצר התעשייתי דבר התומך בדרישה להוספת צעדים מעודדי צמיחה. תשומת הלב תופנה בשבוע הקרוב לנתוני התמ"ג (תוצר מקומי גולמי – GDP), מדד מנהלי הרכש ונתוני מדד יצור הפלדה באנגליה כאינדיקטורים למגמות הפעילות הכלכלית לאחר שבשבוע שעבר נרשמה התאוששות במכירות הקמעונאיות באנגליה, ובאירופה נתוני העודף בחשבון השוטף המשיכו לנסוק (25.2 מיליארד אירו לעומת 19.9 מיליארד אירו באוגוסט).

עודפי נזילות חסרי תקדים בהיקפם , כאשר הערכה שכ- 5 טרליון דולר מופקדים בפיקדונות ובחשבונות נזילים והציפיה לצעדים מרחיבים נוספים, בזירה הגלובלית לצד החיסון שבאופק יוצרים שילוב התורם לפוטנציאל ההתאוששות בפעילות הכלכלית, ועימה עידוד הצריכה והגידול בביקושים, גוררים להתאוששות הצריכה ולעליות מחירים. בארה"ב המשבר הפוקד את מעבר השילטון והעדר הסכמה בין הדמוקרטים לרפובליקנים באשר לאישור צעדים מעודדי צמיחה צפויים לתמוך בצעדים מרחיבים מצד הבנק המרכזי (FED) שיפעל לעידוד הביקושים, הצריכה ועימה הצמיחה כתחליף עד לאישור צעדים במסגרת הסכמות בממשל. מעבר לצעדים המוניטריים נדרשות כעת גם פעולות במישור הפיסקלי לצד הסכמות בין הצדדים בגבעת הקפיטל על שורת צעדים בהם תמריצים כמענקים, הקלות  והרחבת האשראי למדינות, לעסקים ולאזרחים כאחד.

צעדי הבנק המרכזי בארה"ב עשויים לתמוך בהרחבה כמותית, צעדים המחייבים משנה זהירות מפני היווצרות בועות פיננסיות בהובלת שוקי המניות והנדל"ן.

מדד הייצור של האמפייר סטייט בארה"ב בחודש נובמבר ירד לרמת 6.3 לעומת רמת 10.5 בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת 13.5. מכירות קמעונאיות (ליבה) בארה"ב בחודש אוקטובר עלו בשיעור של 0.2% לעומת עליה בשיעור של 1.2% בחודש הקודם והיו נמוכות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 0.6%. ייצור תעשייתי בארה"ב בחודש אוקטובר ירד בחישוב שנתי בשיעור של 5.34% לעומת הירידה בשיעור של 6.73% בחודש הקודם. התחלות בנית בתים חדשים בארה"ב בחודש אוקטובר עלו בשיעור של 4.9% לעומת עליה בשיעור של 6.3% בחודש הקודם. מכירות בתים קיימים בארה"ב בחודש אוקטובר עלו בשיעור של 4.3% לעומת עליה בשיעור של 9.9% בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 1.2%.

עודף במאזן המסחרי של יפן בחודש אוקטובר עלה לרמת 872.9 מיליארד יאן יפני לעומת רמת 687.8 מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 250.0 מיליארד יאן יפני.

מחירי הבתים בסין בחודש אוקטובר עלו בחישוב שנתי בשיעור של 4.3% לעומת עליה בשיעור של 4.6% בחודש הקודם. ייצור תעשייתי בסין בחודש אוקטובר עלה בחישוב שנתי בשיעור של 6.9% בדומה לחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 6.5%. מכירות קמעונאיות בסין בחודש אוקטובר עלו מתחילת השנה בשיעור של 4.3% לעומת עליה בשיעור של 3.3% בחודש הקודם, אך היו נמוכות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 4.9%. שיעור האבטלה בסין בחודש אוקטובר ירד לרמת 5.3% לעומת רמת 5.4% בחודש הקודם בהתאם לתחזיות בשוק.

מדד המחירים לצרכן באיטליה בחודש שאוקטובר ירד בחישוב שנתי בשיעור של 0.3% בדומה לחודש הקודם ובהתאם לתחזיות בשוק. מדד המחירים לצרכן (ליבה) באיחוד האירופי בחודש אוקטובר עלה בחישוב שנתי בשיעור של 0.2% בדומה לחודש הקודם ובהתאם לתחזיות בשוק. גרעון במאזן המסחרי של ספרד ירד בחודש אוקטובר לרמת 1.48 מיליארד אירו לעומת רמת 1.74 מיליארד בחודש הקודם.

  

ישראל-  הדולר ממשיך להבלם מתחת לרמת ה 3.37 ₪ לדולר ובכך תומך בניסיונות לפרוץ את התחום 3.3380-3.3420 ובכך לפתוח את הדרך לתנועה לעבר 3.3250…. ואף לעבר 3.30 ש"/דולר. כפי שפירטנו רבות, התאוששות בשוקי המניות בלמה את תנועת ההתחזקות של הדולר. עודפי הצע מט"ח מצד יצואנים לצד המוסדיים הפועלים לגידור ההשקעות תומכים בחוסנו של השקל. להערכתנו בנק ישראל עשוי לשוב להתערב במסחר בעקבות אי ההצלחה בשמירת רצפת רמת ה 3.35 ₪ לדולר בבנק לדעתנו סימנו את רמת ה 3.30 שרמה אשר עד אליה יבקשו לבלום את התחזקות השקל במטרה למנוע פגיעה בתנאי הסחר של היצוא המקומי. נשוב ונציין כי על רקע המשקל הגדול שתופס המסחר המוסדי בפעילות בשוק המטבע המקומי, לחולשה בשוקי המניות כגון בשל תיקון טכני צפויה השפעה אשר תגרור לתנועה פרו דולרית. פריצת רמת 3.3680-3720 תתמוך בתנועה לעבר 3.3960 ₪ לדולר.

תשומת לבכם לסקירתנו באשר לדגשים לקראת הפסקת פרסום ריביתLIBOR    https://rb.gy/7zzk6h

 

תנודות השערים תומכות בבחינת אסטרטגיות יעילות לגידור התחייבויות ותמורות ברמה התזרימית, המאזנית והכלכלית בטווחים השונים. אסטרטגיות https://rb.gy/zpujzs

שוק המתכות
הירידה החדה במדד יצור הפלדה באנגליה מאז חודש פברואר האחרון תורם לעניין הגובר בנתון שיפורסם השבוע. נתוני הירידה במדדי העסקים בפילדלפיה ובמישיגן תומכים במהלך מתקן אולם המגמה השלטת הנהנת מעודפי נזילות, ריבית אפסית מעודדת צריכה ומדיניות מרחיבה בשווקים תורמים למגמה החיובית בשוקי ההון ובקרב התעשיינים.

תשומת הלב תופנה השבוע לנתוני התמ"ג באירופה בכלל ובגרמניה בפרט כמו גם נתוני מדד מנהלי הרכש שיאותת על מגמת הביקושים בשווקים. להערכתנו מגמת עליות המחירים תקפה בשילוב "בריא" של התאמות ותיקוני שערים.

COPPER – מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 18.11 עמד המחיר על רמת 7,088.5 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 1.5% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 18.11 עמדו המלאים על 160,200 טון, ירידה בשיעור של כ- 3.0% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 18.11 עמד המחיר על 2,747 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 4.5% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 18.11 על רמת 220,300 טון, ירידה בשיעור של כ- 0.3% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

NICKEL – מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 18.11 עמד המחיר על 15,809 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ- 0.5% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה מעט במהלך השבוע, כאשר ב- 18.11 עמדו המלאים על 238,980 טון, ירידה ב-שיעור של כ- 0.1% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום עלה במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 18.11 על רמת 1,998 דולר לטון, עליה בשיעור של כ- 3.4% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב- 18.11 על רמת 1,409,575 טון, ירידה בשיעור של כ- 0.4% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ
מצורפים גרפים של אבץ ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל
מצורפים גרפים של בדיל ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל
מצורפים גרפים של ניקל ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת
מצורפים גרפים של עופרת ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)
מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)
מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים , סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)
מצורפים גרפים של קובלט ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת
מצורפים גרפים של נחושת ל% חודשים, גרף מדד ה – LME % חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX
גרף מדד ההובלה הימית BD
גרף הדולר/שקל
גרף ה – LIGHT CRUD
גרף ה – נירוסטה

אין לראות במידע המופיע בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.
פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.
בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 03-616-7070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו https://www.prico.co.il/

אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

פורום זירת המתכות 12.07.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים נתונים בדבר התפשטות מחודשת של הקורונה "הגל השני"

קרא עוד

פורום זירת המתכות 05.07.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים נתוני התעסוקה המרשימים שהתפרסמו בארה"ב ובראשם העלייה בביקוש

קרא עוד
דילוג לתוכן