סקירה יומית 11.12.2018 - פריקו

סקירה יומית 11.12.2018

לקוחות יקרים,

לאור רצף האירועים החריגים הפוקדים את שוקי ההון ובהם דחיית ההחלטה באשר להסדר פרישת אנגליה מהאיחוד האירופי נבקש לעשות מעט סדר בדברים, 

במהלך השנה פרסמנו את הערכתנו בדבר פוטנציאל התחזקות השקל לעבר רמות קיצון בין היתר לאור נסיקת עודפי הצע המט"ח והשחיקה במחיר חומרי הגלם לצד אירועים מעודדים באשר להסדרי סחר גלובליים ובראשם הסדר יציאת אנגליה מהאיחוד האירופי והסדרה זמנית במשבר הבנקאות האיטלקי. אולם, במהלך החודשים האחרונים אנו עדים לאירועים ממתנים. אמש בצל דחייה נוספת במועד ההצבעה ואישור הסכם היציאה, נחלש שער הפאונד אל עבר רמת השפל של 20 החודשים האחרונים. ביטול ההצבעה בפרלמנט הבריטי על מתווה היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי אמור לדעת אנגלים לתמוך בחידוש המו"מ ובהגמשת התנאים מצד אירופה אולם באירופה מהרו לעדכן כי לא צפוי שינוי בתווי שסוכם. במהלך השבוע הקרוב מעקוב אחר השיחות והתקדמותם שכן החשש בקרב כלכלנים נותר מפני אפקט דומינו ופגיעה בסחר שבין אירופה ואנגליה.

על רקע אי הוודאות באשר לעתיד הסכם היציאה, הדולר מתחזק אל מול האירו וגם מול השקל. רבות כתבנו באשר להערכתנו כי תשואת האג"ח ל 10 שנים שהינה סמן מוביל באשר לשוק המניות והחוב בארה"ב ראוי כי לא תחצה את תחום ה- 3%-3.5% שכן בכך מספק שוק האג"ח אלטרנטיבה זמינה לאוכלוסיית המשקיעים במבט צופה דיווידנדים כחברות ביטוח, קרנות פנסיוניות ומשקיעים רבים נוספים. נסיקת התשואה ל 10 שנים יצרה מעמסה קשה לחברות שנדרשו לממן בעלות יקרה הן את רכש המניות של עצמן (buy back) והן במימון חלוקת הדיווידנדים. ירידת תשואות האג"ח האמריקאיות לשפל של שלושה חודשים כאשר תשואת האג"ח לעשר שנים שבה וירדה אל מתחת לרף ה 3% (2.86%) ומתקרבת לתשואת האג"ח לשנתיים (2.72%) מלמדת על התמתנות בשוק החברות, הן בלחצים שנוצרו בשוק האג"ח עתיר הסיכון והתשואה (high yield) אשר נפגע קשות מהעלייה בתשואת האג"ח הדולרי ואי היציבות בשווקים, ירידת התשואות מלמדת על עודפי ביקוש לאג"ח אשר תרמו לירידת התשואה. תנועות הון לאי מבטחים, כאשר משקיעים היוצאים משוק המניות בוחרים בתשואה הנאה של כ 3% על פני אי הוודאות בשוקי ההון תרמו לירידה בתשואת.

גרף אגח דולרי 10 שנים ואגח דולרי 2 שנים ומול שער DXY (מקור בלומברג)

להערכתנו, בשוקי ההון ממשיכים לצפות לעליה נוספת בריבית הדולר כבר בישיבת ועדת השוק הפתוח (fomc) שע"י הבנק המרכזי האמריקאי (fed) בשבוע הבא, אולם לשנת 2019 הערכה כי יבוצעו 2 העלאות ריבית בלבד ולא 3 העלאות כפי שציפו בעבר. התמתנות הציפיות לעליה בריבית הדולר מלמדת ותומכת בפוטנציאל החלשות הדולר בשנת 2019, חולשת הדולר נתמכת בחשש כי הכלכלה האמריקאית ניצבת בפני התמתנות בקצב הצמיחה כפי שבא לידי ביטוי בחולשת נתוני התעסוקה שפורסמו בסוף השבוע לצד החולשה במחיר הדלקים והתמתנות ברמות הביקושים.

בשעה שיצואנים וחברות הייטק ממירים מט"ח בפעילות סוף שנת כספים פעילים ומנהלי השקעות ממשיכים לרכוש מט"ח ולבצע גידור חשיפות לצד צמצום היקף האשראי הדולרי היקר.

 להערכתנו, אירועים בזירה המקומית והגלובלית לצד תנודות קיצוניות וחריגות במחיר חומרי הגלם תרמו לגידול חד בביקוש למט"ח ואף להתמנות משמעותית בהיקף היצע המט"ח (סקטור הסחורות רשם פעילות ב 6 החודשים של שנה בהיקף קרוב לפעילותו בכל שנת 2017 בשעה שסקטור השרותים רשם התרחבות נאה של כ 20% בלבד, על בסיס שנתי). בשעה שמחיר הדלקים שב ונחלש מרמת הקיצון של 75 דולר ויותר לעבר רמת ה 50 דולר לחבית המהלך הצפוי לצמצם את היקף עודפי הביקוש כמו גם חולשת מחיר חומרי גלם מרכזיים נוספים ולצידם התאוששות בסקטור השרותים ויצוא חברות ההייטק צפוי לתרום בטווח הבינוני והארוך לעודפי הצע וייסוף השקל. לדעתנו, בטווח הקצר טרם מוצה פוטנציאל פיחות השקל כאשר עודפי הביקוש הנקודתיים והחריגים, נתקלים במוכרים משמעותיים המבקשים לנצל את רמות השיא למימוש החזקה בדולר בשערים שמעל לרמת 3.74 ₪ לדולר.

 בשלב הנוכחי מוכרי מט"ח רבים ממשיכים לממש רווחים נאים בזמן שהדולר שב ותוקף את התחום 3.74-3.78 ₪ לדולר. אין שינוי בהערכתנו לפיה בטווח הקצר תנודות של עודפי ביקוש נקודתיים עשויים לתמוך בתנועה פרו דולרית אולם מבנה החשבון השוטף ועודפי היצע לצד חולשת שוק חומרי הגלם יתמכו בחוסנו של השקל אל עבר רמות השפל הישנות.

 

גרף דולר שקל והשער הנומינלי אפקטיבי מול שער אירו דולר (מקור בלומברג)


לקוחות יקרים, בשוק המטבע, חומרי הגלם, והריביות עתירי אי הוודאות והסיכון, נבקש לדבוק במדיניות הגידור ארוכת הטווח ולצמצם את אי הוודאות. פעילות שוטפת וביצוע פעולות גידור להבטחת מימוש יעדי החברה, שערי תקציב ויעדיו הם הבסיס להסרת הספקות. צוות פריקו עומד לרשותכם .


פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו    https://www.prico.co.il
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM
 
 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 16.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד