סקירת מחירי מתכות 12.01.23 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 12.01.23

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

שבוע המסחר השני של שנת 2023 המשיך במגמה החיובית בהובלת שוקי ההון באירופה. המסחר בארה"ב התנהל במגמה מעורבת, כאשר מרבית המדדים המרכזיים עלו במהלך שבוע המסחר. בתום יום המסחר של 10.01 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 33,704.10 נק', עליה בשיעור של 2.2% לעומת שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 11,205.78 נק', עליה בשיעור של 1.5% לעומת שבוע שעבר ומדד ה- P 500ַ&S סגר ברמת  3,919.25 נק', עליה בשיעור של 0.6% לעומת שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,694.49, נק', ירידה בשיעור של 0.1% לעומת שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 14,774.6 נק', עליה בשיעור של כ- 1.1% ביחס לשבוע שעבר.

ארצות הברית –

מיום שישי עם פרסום נתונים אשר הרגיעו במעט את החששות ממיתון עמוק, השווקים הפיננסיים הגיבו בעליות שערים. עם זאת, החששות מגלישה למיתון ממשיכים להדאיג את השווקים, בעקבות כך רכבת ההרים בשוקי המניות, הסחורות והמטבעות עשויה להימשך.

בשבוע החולף התפרסמו נתוני שוק העבודה אשר הראו ששוק העבודה ממשיך להיות הדוק עם סימני האטה קלים, אך רחוקים מן הציפיות. מספר המשרות שנוספו לכלכלה האמריקאית בחודש דצמבר הוא 223 אלף, אמנם מעל הציפיות, אולם הנתון הינו הנמוך ביותר מדצמבר 2020 והוא מציג ירידה זה חודש שישי ברציפות. בנוסף שיעורי האבטלה שוכנים ברמת 3.5% ירידה לאחר עלייה חודשיים רצוף, ירידה מפתיעה שכן מדובר בתקופה של האטה בפעילות.

פרסום מדד ISM במגזר הלא יצרני אשר יצא נמוך משמעותית מהצפוי, השפיע בצורה חיובית על השווקים. המדד אישש את הערכה בדבר המשך מגמת האטה לרמות שטרם נראו ממשבר הקורונה במאי 2020.

 

להערכתנו נתוני האינפלציה צפויים בעת הזו להמשיך לרדת, בכך להוסיף לרגיעה בשווקים. בהתאם לסקירותינו וכעת אף תואם לנתוני ישיבת הבנק המרכזי האמריקאי הרי שלדברי הבנק ובהתאם להערכות הבנק המרכזי צפוי להמשיך לעלות את ריבית הדולר בשנת 2023 במדרגות לעבר רמה היעד של כ- 5.25% בה תישאר עד למהפך במגמה. לדעתנו עלייה בשיעור האבטלה [הערכה שרמת ה 4.5% תאותת על מיצוי המהלך] ותנועה חזרה של רמת האינפלציה אל עבר יעד האינפלציה, מהלך הרצוי להערכתנו כבר בחצי השני של שנת 2023 (ליתר דיוק בסוף הרבעון השלישי – רבעון 4 2023, בעוד בבנק צופים מהלך מרחיב/מקל רק בשנת 2024), מועד בו האינפלציה צפויה לאותת על שינוי מגמה ותנועה מחודשת לעבר טווח היעד ארוך הטווח לאינפלציה של כ- 2% ובכך תכשיר את הדרך להפחתה בריבית.

כפי שכתבנו השינוי במדיניות הקורונה בסין, על אף היקף ההדבקות הנרחב תורם להעלאת הביקושים – גורם בעל השפעה כפולה, מחד גיסא הגברת הפעילות הכלכלית דבר אשר עשוי לעזור למדינות להימנע מגלישה למיתון, מאידך גיסא עשוי לתרום לעליית מחירים נוספת אשר תחייב את הבנקים המרכזיים בהמשך מדיניות העלאת ריבית. לדוגמה מחירי הנחושת חזרו לעלות לאחר תקופה ארוכה של ירידות עם ביטול הסגרים בסין. בנוסף בכדי להחזיר את שוק העבודה לתווי תואם צמיחה והתרחבות כפי שמבקשים בממשל הסיני, הממשל הסיני יבצע תמיכות ממשלתיות נרחבות.

מאורעות חשובים

  • 12.1: פרסום נתוני האינפלציה ואינפלציית הליבה לחודש דצמבר.
  • 13.1: מדד מישיגן סנטימנט הצרכנים

 

 

 

 

אירופה

באירופה נתוני האינפלציה שפורסמו טובים מהצפוי ושוכנים ברמת 9.2% נתון הנמוך מהציפייה לאינפלציה בשיעור 9.7%. המדד הנמוך תודות למחירי האנרגיה והמזון שרשמו עלייה הנמוכה מהציפייה ובכך הם שמשכו את הנתונים מטה. מנגד נתוני אינפלציית הליבה אשר לא כוללים את מחירי האנרגיה והמזון מורים על עלייה נוספת באינפלציה לעבר רמת 5.2%.

 

גורם מעודד נוסף המורה על התמתנות האינפלציה, נמצא בהמשך ירידת מחירי הגז, כאשר התחזית לחורף חם במונחים היסטוריים מובילה לירידות נוספות במחירי הגז הטבעי. מחירי הגז הטבעי רשמו ירידה לרמות מחירים בהם שכנו טרם הפלישה הרוסית לאוקראינה.

כפי שכתבנו בסקירות קודמות להערכתנו מדיניות העלאת הריבית באיחוד האירופי צפויה להמשך ולנוע לעבר רמת היעד של 3%-3.25%. שער האירו צפוי לנוע בחודשים הקרובים בתחום שערים רחב כאשר בתקופה הקרובה לאירו פוטנציאל להתחזקות אל מול הדולר לעבר רמת  1.08 דולר לאירו, אולם השלכות הריבית הגבוהה ובלימת הפעילות הכלכלית ובמיוחד אי הוודאות באשר להשפעת מזג האויר על מחירי האנרגיה ובהמשך על רמת האינפלציה, צפויים לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון הראשון מצב אשר יתמוך בחולשת האירו ובהמשך אף בתנועת החלשות בחזרה לרמה הפסיכולוגית של דולר לאירו 1:1, ואף מתחת לרף הדולר לאירו. נציין כי בניגוד לארה"ב, אירופה בהנהגת גרמניה וצרפת מדינות מוטות יצוא הרי שחוסנו של האירו מקשה על התאוששות היצוא האירופי בתקופת משבר כלכלי חמור. במבט לחצי השני של שנת 2023 ועל רקע האטה בפעילות הכלכלית בארה"ב האירו עשוי לנוע בתחום תנועה רחב תוך פוטנציאל להתחזקות משמעותית.

מאורעות חשובים

  • 01: פרסום נתוני הצמיחה בריטניה
  • 01: פרסום נתוני האינפלציה בבריטניה

 

 

 

ישראל –

שוק המניות עבר בשנת 2022 את השנה הגרועה ביותר מאז 2008. ירידות השערים יצרו מצב שגרר לכך שהמוסדיים שפעלו לצמצום חשיפתם נדרשו לפעול בשוק בין היתר באמצעות הזרמת ביקוש הער למט"ח וצמצום היקף עסקאות המכר לצורך גידור שווי החזקתם. נציין כי הציפייה לעליה בריבית הדולר תורמת למשנה זהירות בשוק ני"ע. משמע: כי חולשת שוק המניות ממשיכה להקרין על הפעילות בשוק המטבע המקומי ולתמוך בחולשת השקל. נציין כי שוק המטבע המקומי מגיב במישרין לתנועות בשוקי המניות בעולם בעקבות פעילותם של הגופים המוסדיים הפועלים לגידור החשיפה המטבעית ובכך נמצאים הם כרוכשי מט"ח עם חולשת המניות כאשר מנהלי ההשקעות מוכרים מט"ח עם העלייה בשערי המניות. היקף תיק ההשקעה של המוסדיים בחו"ל הינו מעל ל 100 מיליארד דולר דבר הגורר לפעילות בהיקפים משמעותיים ומשפיע על המסחר במט"ח.

כפי שפרטנו לאחרונה, הודעות הבנק המרכזי האמריקאי מורות כי הבנק אינו צופה הורדת ריבית לפני 2024 מכך ניתן להבין כי ייקח עוד חודשים ארוכים עד להיווצרות ציפייה לאפקט הורדת ריבית הדולר, דהיינו טרם מומש פוטנציאל פיחות השקל. בנוסף נדגיש כי רמת הריבית הגבוהה וההאטה בפעילות הכלכלית טרם באו לידי ביטוי בנתוני החברות במכירות וברווחיות דבר התומך בפוטנציאל החולשה בשוקי המניות. לדעתנו שער הדולר/שקל צפוי להמשיך לנוע כ"רכבת הרים" כאשר עד כה הציפייה לעליות בריבית הדולר גרמו לחולשה בשוק המניות ובמקביל לעלייה בתשואת האג"ח ולהתחזקות הדולר בזירה המקומית.

מזג האויר השורר באירופה, והחשש ממשבר כלכלי עמוק לצד העליות בריבית לבלימת האינפלציה עשויים להוביל למיתון חמור כבר בחצי הראשון של שנת 2023. למחיר חומרי הגלם משקל רב בקביעת רמת האינפלציה באירופה [יחס המרה של כ 60% של מחיר האנרגיה לאינפלציה הינו כפול מזה שבארה"ב] תשומת הלב מופנת לרמת מחיר הגז והדלקים ומנגד לנתוני האבטלה והאינפלציה.

לדעתנו אירופה עשויה לגלוש למשבר אג"ח חמור בשל פער התשואות הקיצוני על אג"ח הנקוב באירו לתקופות של 5 או 10 שנים המעניק עודף תשואה של מעל ל 2% למשקיעים באג"ח איטלקי לעומת האג"ח הגרמני. פער תשואות המחייב טיפול עומק דחוף בטרם תקלע אירופה למשבר אג"ח עמוק.

הקשר שבין שוק המניות למסחר במט"ח – כפי שפירטנו רבות בעבר המסחר המקומי במט"ח משקף תמונת ראי לתנודות בשוק המניות בארה"ב והפעילות בשוק האג"ח. מצב הנוצר בשל פעילותם הנרחבת של הגופים המוסדיים הפועלים לגידור החשיפה המטבעית.  לאחרונה דווח כי המוסדיים בישראל מחזיקים בחשיפה מטבעית המוגבלת של כ- %  15 בלבד. להערכתנו הגלישה הצפויה להאטה כלכלית, רמת שער הריבית, ותנודות בשוק המניות תורמים לפוטנציאל "רכבת ההרים". פעולות גידור בהם מבוצעת מכירת מט"ח כנגד התחזקות שערי המניות ולחילופין רכישת מט"ח עם החולשה בשוק המניות, מהלכים אלו מצד המוסדיים צפויים לגרור לתנודות שערים בהיקף משמעותי.

פעילות יצואנים וחברות ציבוריות הנדרשים לשקלים כמו גם השקעות זרות מפעילותם של המשקיעים הזרים הממירים מט"ח לשקלים אינה מספיקה לצורך קיזוז עוצמת הביקוש למט"ח ופיחות השקל.

בישראל על רקע האינפלציה המרימה ראש כאשר המדד עלה בחישוב שנתי 5.3%, גוברת הציפייה כי ריבית הבסיס תמשיך לעלות מעבר למה שבוצע אמש – 0.5% ולעבר יעד בנק ישראל של- 5.5%. אולם, על רקע התמתנות האינפלציה בארה"ב וסמני האטה בשוק העבודה בישראל, בבנק ישראל יעדיפו להמתין בערב עד שתפורסם החלטה לנתוני "הרגע האחרון" טרם קביעת הריבית. בנק ישראל ישמר את פער הריבית החיובי של הדולר אל מול השקל. נציין כי הבנק לא יתקשה לשמר פער ריביות גבוה בין המטבעות כאשר האינפלציה בישראל שוכנת ברמת ה 5.3% ובארה"ב נסוגה לעבר רמת ה 7.1%. בנק ישראל צפוי להמשיך במדיניות מחמירה בבלימת האינפלציה שנסקה חדות. בבנק מודעים לכך שחולשת השקל תורמת ללחצים האינפלציוניים ותקזז חלק מההשפעה החיובית עם ירידת מחירי האנרגיה. להערכתנו העלייה במחירי מוצרים ושירותים כחשמל, מים, ארנונה ומזון כבר בתחילת ינואר יתרום ללחצי המחירים ולצעדי הבלימה שמפעיל בנק ישראל.

במבט לטווח הבינוני [חציון ראשון 2023] הפוטנציאל הגבוה תומך בהמשך העלייה בריבית הדולר ועימו לחולשת שוק המניות האמריקאי, כמו גם לתגובת שרשרת לנסיקה בעלויות המימון עם העלייה החדה בריבית, דבר התומך בתנועת רכבת ההרים ובפוטנציאל הגבוה של השפעה על שוק המטבע המקומי בשקל בתבנית תנועה של ייסוף מוגבל ופיחות מהיר.

לסיכום – אין שינוי בהערכתנו, כאשר לדעתנו העלייה בריבית הדולר צפויה להמשך ועימה יפגעו רווחי החברות ותידרש התאמה בשוק המניות בארה"ב בדגש על שחיקת מכפילי הרווח, הדבר יגרור את המוסדיים בישראל לצמצם את חשיפתם באמצעות רכישת מט"ח. מהלך זה יגרור לתנודות שערים ואף לפיחות השקל והתחזקות הדולר. על רקע הציפייה להאטה כלכלית גלובלית בשנת 2023, ועימה לירידה בהיקף צעדי הבנקים המרכזיים במלחמתם באינפלציה, להערכתנו במבט לחצי השני של שנת 2023, מוקדי הכוח המרכזיים בביקוש לדולר אל מול השקל עשויים להיחלש והשקל עשוי לשוב ולהתחזק משמעותית. בתקופה של עלייה בריבית הדולר השקל חשוף לתנועה בתחום שערים רחב (3.30-3.70). כפי שפירטנו לאחרונה במבט לטווח הקצר – התנועה הפרו שקלית המתקנת הינה פעולה של הטווח הקצר אולם במבט לטווח הבינוני רכבת ההרים תומכת בתנועה מחודשת של חולשת השקל לעבר רמות השיא. מנגד במבט לטווח ארוך להערכתנו השקל ישוב להתחזק. לסיכום לשער הדולר/שקל פוטנציאל תנועה בתחום שערים חריג ורחב, הורדת ריבית הדולר הינה משום גיים ג'נג'ר (game changer) ותזניק את שוק ני"ע והאג"ח.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 10.01 ברמת  4,121.5 נק', עליה בשיעור של – 3.6% לעומת שבוע שעבר.

COPPER מחיר הנחושת עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 10.01 עמד המחיר על רמת 8,944 דולר לטון, עליה בשיעור של 3.7% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב 10.01 עמדו המלאים על 84,775 טון, ירידה בשיעור של  כ- 1.9% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 

ZINC מחיר האבץ עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 10.01 עמד על 3,204.5 דולר לטון, עליה בשיעור של 5.0% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך שבוע המסחר, כאשר מלאי האבץ עמדו ב-10.01 על רמת 22,150 טון, ירידה בשיעור של 8.9% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

NICKEL מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 10.01 עמד המחיר על 28,180 דולר לטון, ירידה בשיעור של 2.8% לעומת שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 10.01 עמדו המלאים על רמת 54,312 טון ירידה בשיעור של כ- 1.0% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM מחיר האלומיניום עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה-10.01 עמד על 2,471 דולר לטון, עליה בשיעור של 6.7% לעומת שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב- 10.01 על רמת 418,875 טון, ירידה בשיעור של כ- 2.3% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

.

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com