סקירת מחירי מתכות 29.12.2022 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 29.12.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

השבוע התנהל המסחר במגמה מעורבת. כאשר בימי המסחר האחרונים של שנת 2022 ממשיכים המדדים הראשיים לסיים את המסחר תוך שהם רושמים רמות שפל ובכך מוחקים סכומי עתק של טריליוני דולרים למשקיעים. עד כה נמחקו כ 10 טריליון דולר משווי ההשקעות של הציבור בבורסות ארה"ב.  בתום יום המסחר של 27.12 מדד הדאו ג'ונס עלה לרמת 33,241.56. נק', עליה בשיעור של 0.1% לעומת שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 10,822.51 נק', ירידה בשיעור של 1.5% לעומת שבוע שעבר ומדד ה- P500ַ&S סגר ברמת  3,829.25 נק', ירידה בשיעור של 0.4% לעומת שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי לא נסחר עקב החגים ונותר ללא שינוי ברמת 7,473.01, נק', מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 13,995.10 נק', עליה בשיעור של כ- 0.4% ביחס לשבוע שעבר.

ארצות הברית –

המגמה השלילית בשווקים נמשכת, כאשר מה-13.12 ירד מדד הנאסד"ק כ-11% (מהשיא) בקירוב. החששות מגלישת הכלכלה האמריקאית למיתון ממשיכים להדאיג את השווקים ולגרור לתנודות –   רכבת הרים בשוקי המניות, הסחורות ומטבעות החליפין.

בשבוע החולף פורסמו נתוני הצמיחה הסופיים לרבעון השלישי ומס' דורשי העבודה, אשר הראו על האטה הנמוכה מהציפיות. נתוני הזמנת מוצרי בר קיימא יצאו נמוכים מן הציפיות 2%- הנתון הנמוך ביותר מאז אפריל 2020. נתוני שוק הדיור גם הם ממשיכים להראות חולשה והאטה בשוק הדיור כאשר מדד קייס שילר למחירי הדיור החודשי ירד ב- 0.8% מאוקטובר ירידה חודשית רביעית ברציפות. במדד קייס שילר השנתי עדיין יש עלייה של 8.6%, אך זוהי העלייה הקטנה ביותר מאוקטובר 20. ראוי לציין כי שינוי המדיניות בעקבות משבר הסאב פריים של 2008 אשר מחייב נוטלי משכנתאות להפקדת הון של כ 20% ונטילת הלוואות בריבית קבועה כמו גם התחייבות ללא מרכיב העדר מחויבות חוזרת לנוטל האשראי non recurse  עשה את שלו וכיום מרבית האשראי בשוק המשכנתאות ברמות הנמוכות ביותר מ- 50% מריבית השוק (3.25% לעומת כ 7%) ולבעלי האשראי עניין בשמירת ערכו של הנכס דבר התומך בהחזקת הנכסים ובלימת הצף מוכרים/מממשים בעת משבר.

בהתאם לסקירותינו וכעת אף תואם להערכות הבנק המרכזי הריבית בשנת 2023 עשויה להמשיך ולעלות במדרגות לעבר רמה היעד של כ- 5.25% בה תישאר עד למהפך ולתנועה חזרה של רמת האינפלציה אל עבר יעד האינפלציה, מהלך הרצוי להערכתנו כבר בחצי השני של שנת 2023 (ליתר דיוק בסוף הרבעון השלישי – רבעון 4 2023), מועד בו האינפלציה צפויה לאותת על שינוי מגמה ותנועה מחודשת לעבר טווח היעד ארוך הטווח לאינפלציה של כ- 2%.

ראוי לציין שהשינוי במדיניות הקורונה בסין, על אף היקף ההדבקות הנרחב עשויים לתרום להעלאת הביקושים – גורם בעל השפעה כפולה, מחד גיסא הגברת הפעילות הכלכלית דבר אשר עשוי לעזוב למדינות להימנע מגלישה למיתון, מאידך גיסא עשוי לתרום לעליית מחירים נוספת אשר תחייב את הבנקים המרכזיים בהמשך מדיניות העלאת ריבית.

מאורעות חשובים

  • 29.12 – תביעות ראשונית לדמי אבטלה
  • 3.01.23 – מדד הייצור PMI

 

אירופה

 

הבנק המרכזי האירופי ממשיך עם מדיניות העלאת הריבית ובהחלטה האחרונה העלה את הריבית בכ-0.5% לעבר רמת 2.5%, במסיבת העיתונאים לאחר החלטת הריבית עדכנו בכירי הבנק כי קיים צורך ברור בהמשך מדיניות העלאת ריבית אגרסיבית ולהתחיל בצמצום תוכנית הרכישות APP (Asset Purchase program), נאמר שמחודש ממרץ (בהחלטה בפברואר) יחלו בצמצום של כ-15 מיליארד אירו בממוצע כל חודש עד סוף הרבעון השני של 2023. נתוני ישיבת הבנק מלמדים שכשליש מחברי הועדה ביקשו העלאה של 0.75% אולם הרוב קבע כי העלאה תהא בשלב הנוכחי של 0.5% בלבד.

מחירי הגז המשיכו במגמת הירידה כאשר השבוע הגיעו לרמות ששכנו בחודש מרץ 22 עת בה החלה הנסיקה המשמעותית במחירים.

 

 

להערכתנו מדיניות העלאת הריבית באיחוד האירופי צפויה להמשך ולנוע לעבר רמת היעד של 3%-3.25%. שער האירו צפוי לנוע בחודשים הקרובים בתחום שערים רחב כאשר בתקופה הקרובה לאירו פוטנציאל להתחזקות אל מול הדולר לעבר רמת  1.0750 דולר לאירו, אולם השלכות הריבית הגבוהה ובלימת הפעילות הכלכלית ובמיוחד אי הוודאות באשר להשפעת הקור העז על מחירי האנרגיה ובהמשך על רמת האינפלציה, צפויים לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון הראשון מצב אשר יתמוך בחולשת האירו ואף בתנועת החלשות בחזרה לרמה הפסיכולוגית של דולר לאירו 1:1, ובמשך אף לעבר 0.96 דולר לאירו. נציין כי בניגוד לארה"ב, אירופה בהנהגת גרמניה וצרפת מדינות מוטות יצוא הרי שחוסנו של האירו מקשה על התאוששות היצוא האירופי בתקופת משבר כלכלי חמור. במבט לחצי השני של שנת 2023 ועל רקע האטה בפעילות הכלכלית בארה"ב האירו עשוי לנוע בתחום תנועה רחב תוך פוטנציאל להתחזקות משמעותית.

מאורעות חשובים

  • 1: פרסום תחזית נתוני אינפלציה שנתיים לדצמבר

 

 

ישראל –

חולשת שוק המניות ממשיכה להקרין על הפעילות בשוק המטבע המקומי ולתוך בחולשת השקל. נציין כי שוק המטבע המקומי מגיב במישרין לתנועות בשוקי המניות בעולם בעקבות פעילותם של הגופים המוסדיים הפועלים לגידור החשיפה המטבעית ובכך נמצאים הם רוכשים מט"ח עם ירידת המניות ומוכרים הם מט"ח עם העלייה בשערי המניות. היקף תיק ההשקעה של המוסדיים בחו"ל הינו מעל ל 100 מיליארד דולר דבר הגורר לפעילות בהיקפים משמעותיים ומשפיע על המסחר במט"ח.

כפי שפרטנו לאחרונה, הציפיה בשווקים כי ייקח עוד חודשים ארוכים עד להורדת ריבית הדולר מלמד כי טרם מומש פוטנציאל פיחות השקל. רמת הריבית הגבוהה וההאטה בפעילות הכלכלית טרם באו לידי ביטוי בנתוני החברות במכירות וברווחיות דבר התומך בפוטנציאל החולשה בשוקי המניות. לדעתנו שער הדולר/שקל צפוי להמשיך לנוע כ"רכבת הרים" כאשר עד כה הציפייה לעליות בריבית הדולר גרמו לחולשה בשוק המניות ובמקביל לעלייה בתשואת האג"ח ולהתחזקות הדולר בזירה המקומית.

מזג האויר הקר השורר באירופה, והחשש ממשבר כלכלי עמוק לצד העליות בריבית לבלימת האינפלציה עשויים להוביל למיתון חמור כבר בחצי הראשון של שנת 2023. למחיר חומרי הגלם משקל רב לרמת האינפלציה באירופה [יחס המרה של כ 60% כפול מזה שבארה"ב] תשומת הלב מופנת לרמת מחיר הגז והדלקים ומנגד לנתוני האבטלה והאינפלציה.

לדעתנו אירופה עשויה לגלוש למשבר אג"ח חמור בשל פער התשואות הקיצוני על אג"ח הנקוב באירו לתקופות של 5 או 10 שנים המעניק עודף תשואה של מעל ל 2% למשקיעים באג"ח איטלקי לעומת האג"ח הגרמני. פער תשואות המחייב טיפול עומק דחוף בטרם תקלע אירופה למשבר אג"ח עמוק.

הקשר שבין שוק המניות למסחר במט"ח – כפי שפירטנו רבות בעבר המסחר המקומי במט"ח משקף תמונת ראי לתנודות בשוק המניות בארה"ב והפעילות בשוק האג"ח. מצב הנוצר בשל פעילותם הנרחבת של הגופים המוסדיים הפועלים לגידור החשיפה המטבעית.  לאחרונה דווח כי המוסדיים מחזיקים בחשיפה מטבעית מוגבלת של כ- %  15 בלבד. להערכתנו הגלישה הצפויה להאטה כלכלית רמת שער הריבית והתנודות בשוק המניות תורמים לפוטנציאל "רכבת ההרים". פעולות גידור בהם מבוצעת מכירת מט"ח כנגד התחזקות שערי המניות ולחילופין רכישת מט"ח עם החולשה בשוק המניות, מהלכים אלו מצד המוסדיים צפויות לגרור לתנודות שערים בהיקף משמעותי.

פעילות יצואנים וחברות ציבוריות הנדרשים לשקלים כמו גם השקעות זרות מפעילותם של המשקיעים הזרים הממירים מט"ח לשקלים אינה מספיקה לצורך קיזוז עוצמת הביקוש למט"ח ופיחות השקל.

בישראל על רקע האינפלציה המרימה ראש כאשר מדד חודש דצמבר צפוי לעלות ב- 0.1% ובחישוב שנתי 5.3%, גוברת הציפייה כי ריבית הבסיס תמשיך לעלות בכ – 0.5% גם בפגישה הקרובה בשבוע הבא בחודש ינואר. אולם, על רקע התמתנות האינפלציה בארה"ב וסמני האטה בשוק העבודה בישראל בבנק ישראל יעדיפו להמתין לנתוני "הרגע האחרון" טרם קביעת הריבית. בנק ישראל ישמר את פער הריבית החיובי של הדולר אל מול השקל. נציין כי הבנק לא יתקשה לשמר פער ריביות גבוה בין המטבעות כאשר האינפלציה בישראל שוכנת ברמת ה 5.3% ובארה"ב נסוגה לעבר רמת ה 7.1%. בנק ישראל צפוי להמשיך במדיניות מחמירה בבלימת האינפלציה שנסקה חדות. בבנק מודעים לכך שחולשת השקל תורמת ללחצים האינפלציוניים ותקזז חלק מההשפעה החיובית עם ירידת מחירי האנרגיה. להערכתנו העלייה במחירי מוצרים ושירותים כחשמל, מים, ארנונה ומזון כבר בתחילת ינואר יתרום ללחצי המחירים ולצעדי הבלימה שמפעיל בנק ישראל.

במבט לטווח הבינוני [חציון ראשון 2023] הפוטנציאל הגבוה תומך בהמשך העלייה בריבית הדולר ועימו לחולשת שוק המניות האמריקאי, כמו גם לתגובת שרשרת לנסיקה בעלויות המימון עם העלייה החדה בריבית, דבר התומך בתנועת רכבת ההרים ובפוטנציאל הגבוה של השפעה על שוק המטבע המקומי בשקל בתבנית תנועה של ייסוף מוגבל ופיחות מהיר.

לסיכום – אין שינוי בהערכתנו, כאשר לדעתנו העלייה בריבית הדולר תפגע ברווחי החברות ותגרור להתאמות בשוק המניות בארה"ב בדגש על מכפילי הרווח, הדבר יגרור את המוסדיים בישראל לצמצם את חשיפתם באמצעות רכישת מט"ח. מהלך זה יגרור לתנודות שערים ואף לפיחות השקל והתחזקות הדולר. על רקע הציפייה להאטה כלכלית גלובלית בשנת 2023, ועימה לירידה בהיקף צעדי הבנקים המרכזיים במלחמתם באינפלציה, להערכתנו במבט לחצי השני של שנת 2023, מוקדי הכוח המרכזיים בביקוש לדולר אל מול השקל עשויים להיחלש והשקל עשוי לשוב ולהתחזק משמעותית. בתקופה של עלייה בריבית הדולר השקל חשוף לתנועה בתחום שערים רחב (3.30-3.70). כפי שפירטנו לאחרונה במבט לטווח הקצר – התנועה הפרו שקלית המתקנת הינה פעולה של הטווח הקצר אולם במבט לטווח הבינוני רכבת ההרים תומכת בתנועה מחודשת של חולשת השקל לעבר רמות השיא. מנגד במבט לטווח ארוך להערכתנו השקל ישוב להתחזק. לסיכום לשער הדולר/שקל פוטנציאל תנועה בתחום שערים חריג ורחב, הורדת ריבית הדולר הינה משום גיים ג'נג'ר (game changer) ותזניק את שוק ני"ע והאג"ח.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 27.12  ברמת  3,965.5 נק', ללא שינוי משבוע שעבר, עקב תקופת החגים.

COPPER מחיר הנחושת עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 23.12 עמד המחיר על רמת 7,896.6 דולר לטון, עליה בשיעור של 0.1% לעומת הרמות של תחילת השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב-23.12 עמדו המלאים על 81,475 טון, ירידה בשיעור של  כ- 3.1% לעומת הרמות בתחילת השבוע שעבר.

 

ZINC מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 23.12 עמד על 2,816.6 דולר לטון, ירידה בשיעור של 5.8% לעומת הרמה בתחילת השבוע. רמת המלאים ירדה במהלך שבוע המסחר, כאשר מלאי האבץ עמדו ב-23.12 על רמת 36,350 טון, ירידה בשיעור של 0.6% לעומת הרמות בתחילת השבוע שעבר.

NICKEL מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 23.12 עמד המחיר על 28,481.3 דולר לטון, עליה בשיעור של 1.6% לעומת תחילת השבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב- 23.12 עמדו המלאים על רמת 54,300 טון עליה בשיעור של כ- 0.8% לעומת הרמות בתחילת השבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה-23.12 עמד על 2,269 דולר לטון, ירידה בשיעור של 0.6% לעומת תחילת השבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב- 23.12 על רמת 466,600 טון, ירידה בשיעור של כ- 2.3% לעומת הרמות בתחילת שבוע שעבר.

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

.

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 18.04.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 04.04.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד