סקירת מחירי מתכות 27.04.2023 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 27.04.2023

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

 

במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים התנהל במגמה מעורבת. בתום יום המסחר של 24.04 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 33,875.4 נק', עליה בשיעור של 0.2% לעומת שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 12,969.76 נק' ירידה בשיעור של 0.25%, לעומת שבוע שעבר ומדד ה- S&P 500 סגר ברמת  4,137 נק', עליה בשיעור של 0.1% לעומת שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,912.2 נק', סביב רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 15,864 נק', סביב רמות הסגירה של שבוע שעבר.

ארצות הברית –

בשבוע החולף לא התפרסמו נתונים משמעותיים בארצות הברית זולת מדד הזמנת מוצרים ברי קיימא שעלה בחודש מרץ האחרון מעבר לצפוי עם עליה של 3.2% לעומת צפי לעליה של 0.7% נתון התומך במגמה החיובית בארה"ב גם בתקופה של ריבית גבוהה. דוחות כספיים לרבעון 1 2023 התפרסמים כעת ממשיכים לרכז תשומת לב רבה. פרסומים אלו עשויים לגרור תנודתיות בשווקים שכן, דוחות הבנקים והציפיות לרווחים כפי שבא לידי ביטוי בדוחות בנקים בארה"ב ובאירופה דבר אשר יתמוך בחוסנם של הבנקים ויפחית את החשש מפגיעות יתר של הבנקים. בשווקים ההתייחסות הינה תוך חלוקה לבנקים גדולים ולבנקים אזוריים, כפי שבא לידי ביטוי במשבר SVB. בנוסף הדוחות הכספיים של החברות הקמעונאיות הגדולות ושל חברות הטכנולוגיה הגדולות יראו כיצד רמת הריבית הגבוהה והנסיקה בעלויות משכר ועד לחו"ג משפיעה על רווחיות החברות, מכך תושפע גם הצפייה לביקושים שמא צפויה ירידה במכירות ופגיעה ברווחיות בשנה הקרובה. נתוני חברת מיטה META מאשרים כי הפרסום הדיגיטלי ממשיך לצמוח ועימו רווחי החברות.

 

בהמשך השבוע יפורסמו נתוני הצמיחה והוצאות והכנסות הפרטים, אשר יהוו אינדיקציה להשפעת גובה הריבית על צריכת הפרטים.

 

כפי שכתבנו בעבר נתוני האינפלציה ממשיכים לאותת על התקררות ושוהים ברמת 5% ומדד המחירים ליצרן החודשי ירד ב-0.5%, בכירי ה-FED הבנק המרכזי האמריקאי ממשיכים לתמוך בכך שהעלאת הריבית הקרובה ב 3 למאי הקרוב, תבוצע בשיעור מתון של 0.25% לעבר רמת 5.25%

 

מאורעות חשובים

  • 4: נתוני צמיחת התוצר ארה"ב לרבעון 1 2023
  • 4: נתוני הוצאות והכנסות הפרטים לחודש מרץ

 

 

 

אירופה

באירופה בדומה לארה"ב תשומת הלב תופנה לדוחות הכספיים של הבנקים בכדי לבחון את יציבות הבנקים בסביבת הריבית גבוהה. בעת הזו שיעורי האינפלציה  באיחוד האירופי גבוהים ושוהים ברמה 6.9%, כאשר הצפי כי באפריל נתוני האינפלציה יתקררו וירדו לעבר רמת 6.6%. תחזיות מחלקת המחקר ב-ECB, צופות אינפלציה עד סוף שנת 2023 ברמת 5.3% בממוצע, 2.9% ב-2024 ו 2.1% בשנת 2025. נתונים טובים שפרסם דויטשה בנק הגרמני תורמים לירידה ברף החששות מקריסה במערכת הבנקאית האירופאית. תשומת לב רבה תופנה לנתוני הצמיחה אשר יפורסמו בסוף החודש ולהחלטת הריבית הקרובה ב 4 למאי הקרוב, הציפייה נותרה להעלאה של 0.5% בריבית לעבר רמת 4%.

 

מאורעות חשובים

  • 4: פרסום נתוני הצמיחה באיחוד האירופי לרבעון 1

 

 

ישראל –

הרפורמה השיפוטית ממשיכה להיות הגורם המרכזי אשר עשוי להוביל לתנודות חדות בשערי החליפין. שער הדולר התייצב בטווח הרחב של 3.62-3.67 בהמתנה לתוצאות שיחות הגישור בבית הנשיא.  העדר הנפקות, EXITES וגיוסים משמעותיים מצמצם את היצע המט"ח ומנגד הטייס האוטומטי של המוסדיים ממשיך לקבוע את הטון. להערכתנו, לאחר יום העצמאות השהיית הרפורמה תפוג עם פתיחת מושב הכנסת, במידה ויאריכו את השהיית החקיקה צעד זה יאותת על כוונת הקואליציה להדברות משמעותית ועשוי להוביל להתחזקות השקל לעבר 3.5. מנגד במידה והקואליציה תמשיך בחקיקה חד צדדית ללא הסכמות, השקל עשוי להמשיך במגמת ההיחלשות לעבר 3.8 שקל לדולר ויותר.

כפי שכתבנו בעבר להערכתנו "רכבת ההרים" בשער הדולר עשויה להמשך והתנודתיות בשערים בעקבות חששות המשקיעים מעתיד המחלוקות באשר לרפורמה השיפוטית. מהלך העשוי לשוב ולתמוך בתנודות שערים כפועל יוצא של פעילות ערה מצד המבקשים לצמצם את חשיפתם לשקל.

בזירה המקומית – משקל המוסדיים במסחר המטבעי גבוה ולכן במקרה של העלאת ריבית נוספת בארה"ב אשר תגרור לחולשה בשוקי המניות, הדבר עשוי לגרור לתנועת ביקושים לדולר ולפיחות השקל. תנועת הדולר אל מול המניות, מלמדת על מבנה תנועה בקורלציה שלילית בין שער הדולר/₪ לשערי המניות בארה"ב, כפי שנמצאה במהלך השנה שחלפה כאשר המניות עלו הדולר נחלש וכאשר המניות ירדו הדולר התחזק.

ההסבר לתופעה האמורה לעייל, טמון במשקלם הגבוה של המוסדיים במסחר המקומי, מהיקפו הגדול של תיק ההשקעה של המוסדיים בחו"ל אשר גורר לפעילות בהיקפים משמעותיים בשוק הדולר/שקל ותורם לתנודות השערים, לדעתנו המהלך צפוי להמשך גם בשנה הנוכחית. מנגד נציין כי מהלך של הסדרת משבר הרפורמה השיפוטית צפוי לתמוך בייסוף מהיר וירידה שע"ח לעבר רמת 3.5 ₪ לדולר.

כפי שכתבנו רבות, רמת הריבית הגבוהה וההאטה בפעילות הכלכלית טרם באו לידי ביטוי משמעותי בנתוני החברות במכירות וברווחיות עם גילגול העלייה בעלויות היצרנים לעבר כיסם של הצרכנים, מהלך זה צפוי להתמתן עם הירידה בהכנסה הפנויה, בעקבות העלייה בהוצאות בקצב המהיר מהעלייה בהכנסה. לאחרונה דוחות בנקים זרים מלמדים על הקשיים בפירעון אשראי מצד לקוחות לצד חברות שהחלו להפחית תחזיות כהכנה להאטה הצפויה. מנתוני חברות עולה כי שעון החול רץ וכי חברות גייסו בעבר הון רב וכי עד לשנת 2024 חברות רבות מצוידות במלאי מזומנים מספק. משמע לצורך ביצוע תוכניות ההשקעה ולפעילותם, חברות אינן נזקקות לגיוס הון משמעותי בטווח המיידי, אך צפוי בקרוב איתות מחברות על הצורך לפעול לגיוס הון. עודפי הנזילות תורמים לרגיעה יחסית בשלב הנוכחי בשוקי ההון גם בשעה שהריבית גבוהה, צמצום היקף "הנזילות הזמינה" יעורר כבר בחודשים הקרובים את  החשש מאפקט מחסור במקורות אשראי "משבר נזילות".

כפי שפירטנו בעבר, תנועת הדולר עד כה תואמת את התחום עליו פירטנו בסקירתנו השנתית כתחום התנועה לשער הדולר 3.30-3.70 אולם לאור אי הוודאות באשר לרפורמה השיפוטית המתוכננת, גובר הסיכון של נטישת משקיעים ועימם בריחת הון ונסיקת השערים אל מעבר לרמות השיא של השנים האחרונות. הערכתנו לשנת 2023 צופה כידוע כי ריבית הדולר תתייצב בקרבת רמת 5.25% ובקרבת רמה זו תשכון עד לקראת הרבעון הרביעי של השנה. מועד בו גובר הסיכוי להערכתנו לצעדי הקלה, עידוד והרחבה בשל המשבר הכלכלי המתמשך. מהלך של איתות על הצורך/כוונה להפחתת ריבית הדולר, האפשרי בקרבת הרבעון האחרון של שנת 2023, יהא משום סמן לתנועה משמעותית של עליות בשוק המניות ובמקביל יתמוך בהצע מט"ח בזירה המקומית.

שיעור האינפלציה בישראל ירד בהתאם לצפי לעבר  רמת 5%, אך זו עדיין  רמה הגבוהה משמעותית מטווח היעד (1-3) דבר המחייב את בנק ישראל להמשיך במדיניות העלאת הריבית כבר בהחלטה הקרובה ב 22 למאי. לפי נתוני בנק ישראל הציפיות לאינפלציה לשנה שוכנות בסביבת הגבול העליון של היעד -3%. כמו כן, הציפיות לאינפלציה לטווח שמעל לשנה שבו בחזרה לטווח יעד האינפלציה ברף העליון (2%-3% ) ברמה ממוצעת של כ-2.6%.

להערכתנו ריבית הבסיס תמשיך לעלות לעבר – 4.75% כבר בישיבה הקרובה של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל (22 במאי 2023), אולם על רקע משבר הרפורמה השיפוטית אפשר ובבנק ישראל יידרשו לפעול לבלימת בריחת הון ונסיקת האינפלציה ויעדיפו לעלות את ריבית השקל בהתאם להתפתחות בשוק ההון המקומי.

עד כה בבנק ישראל שמרו על פער ריבית חיובי אל מול הדולר אולם במקרה קיצון כצעד חרום בבנק עשויים לשוב ולעלות את ריבית השקל מעבר לרמת ריבית הדולר. בנק ישראל מודע לכך שחולשת השקל תורמת ללחצים האינפלציוניים ותקזז חלק מההשפעה החיובית של ירידת מחירי האנרגיה. להערכתנו העלייה במחירי מוצרים ושירותים כחשמל, מים, ארנונה ומזון אף שהוכרזו מהלכים להפחתת העליות הרי שעם הפיחות המהיר בשקל יפגע מהלך ההוזלה הצפוי.

לסיכום – אין שינוי בהערכתנו, לדעתנו העלייה שבוצעה בריבית הדולר תפגע ברווחי החברות ותגרור להתאמה לפגיעה בשוק המניות בארה"ב בדגש על שחיקת מכפילי הרווח. חולשת שוק ההון תיגרור מוסדיים בישראל לצד גופים החוששים מאפקט בריחת ההון עם הפגיעה בהפרדת הרשויות ובשלטון החוק והחשופים לדולר/שקל לצמצם את חשיפתם באמצעות רכישת מט"ח. מהלך זה יגרור לתנודות שערים ואף לפיחות השקל והתחזקות הדולר.

על רקע הציפייה כי טרם מוצה פוטנציאל ההאטה הכלכלית הגלובלית של שנת 2023, אף שהתחזית רואה פוטנציאל להאטה מתונה מהציפייה המוקדמת, הרי שהדבר יתמוך במיתון צעדי הבנקים המרכזיים במלחמתם באינפלציה. לדעתנו במבט לרבעון 4Q של שנת 2023, מוקדי הכוח המרכזיים בביקוש לדולר אל מול השקל יהיו מאותגרים ואף עשויים להיחלש והשקל עשוי לשוב ולהתחזק. בזירה המקומית סוגיות פוליטיות ומעמד מערכת המשפט עשויים לרכז עניין רב ולתמוך באי הוודאות ובאי היציבות בשוק המטבע המקומי.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 24.04 ברמת  3,957.8 נק', ירידה בשיעור של 0.7% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

COPPER   – מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 24.04 עמד המחיר על רמת 8,818 דולר לטון, ירידה בשיעור של 0.7% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב 24.04 עמדו המלאים על 53,875 טון, עליה בשיעור של  כ-3.9% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC  – מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 24.04 עמד על 2,728 דולר לטון, ירידה בשיעור של 1.8% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים נותרה ללא שינוי במהלך שבוע המסחר, כאשר מלאי האבץ עמדו ב-24.04 על רמת 53,500 טון.

– NICKEL  מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה –24.04 עמד המחיר על 24,880 דולר לטון, ירידה בשיעור של 1.2% לעומת שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 24.04 עמדו המלאים על רמת 41,076 טון, ירידה בשיעור של כ- 0.1% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM  – מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 24.04 עמד על 2,400 דולר לטון, ירידה בשיעור של 1.0% לעומת שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב- 24.04 על רמת 569,600 טון, ירידה בשיעור של כ- 0.3% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 

 

 

 

 

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 16.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 09.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד