סקירת מחירי מתכות 18.05.2023 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 18.05.2023

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים התנהל במגמה מעורבת. בתום יום המסחר של 16.05 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 33,012.14 נק', ירידה בשיעור של 0.9% לעומת שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 13,426.01 נק' עליה בשיעור של 0.6%, לעומת שבוע שעבר ומדד ה- S&P 500 סגר ברמת  4,109.9 נק', ירידה בשיעור של 0.3% לעומת שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,751.08 נק', סביב רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 15,897.93 נק', ירידה בשיעור של 0.1% לעומת שבוע שעבר.

ארצות הברית –

אל החששות בכלכלה האמריקאית ממיתון בעת שהאינפלציה גבוהה , נוסף החשש שלא יאושר החוק המאפשר את פריצת תקרת החוב בתקציב של הממשל האמריקאי. ללא חקיקה זו הממשל האמריקאי עשוי להגיע לחדלות פירעון, מצב אשר יזעזע את הכלכלה העולמית – עם זאת, בסבירות גבוהה תהיה פשרה ברגע האחרון בנושא זה. בשבוע האחרון בעקבות התקדמות במגעים בין הנשיא מר. ג'ו ביידן למחוקקים רפובליקנים השווקים הפיננסיים הגיבו בעליות מתונות. הויכוח נובע מכך שמחד גיסא ביידן מעוניין להגדיל את תקרת החוב ולהגדיל את הגירעון הממשלתי בעקבות הבחירות הקרבות, מאידך גיסא הרפובליקנים מתנגדים הן ממניעים פוליטיים והן ממניעים כלכליים להגדלת החוב. להערכתנו בתחילת יוני בלית ברירה יחוקקו את פתיחת תקרת החוב בכדי לפתור את המשבר.

בשבוע הקרוב למעט שוק הדיור לא יתפרסמו נתונים משמעותיים עד לנתוני הוצאות והכנסות הפרטים, אשר מהווים אינדיקציה כיצד שיעורי הריבית הגבוהים והאינפלציה משפיעים על הצריכה והחיסכון. בנוסף בשבוע הקרוב יתפרסמו דוחות כספיים של חברות קמעונאיות אשר צפויים להראות שברבעון הראשון חברות אלה לא נפגעו מעליית הריבית ומההאטה בכלכלה האמריקאית.

כפי שכתבנו בעבר, לדברי יו"ר הבנק מר ז'רום פאוול הבנק מעריך שאנו קרובים למיצוי מהלכי העלייה בריבית אולם הדבר יבחן לקראת ישיבת הוועדה ב 14 ליוני הקרוב. הבנק הדגיש כי חשיבות בלימת האינפלציה גבוהה וכי משבר הבנקים האזוריים אינו מהווה בלם במדיניות הבנק המרכזי במלחמתו באינפלציה. הבנק המרכזי לא צופה שנשקפת סכנה ליציבות המערכת הבנקאית. החלטה לעלות את הריבית בתקופה של האטה בצמיחה נתמכת בנתוני התעסוקה המורים על תעסוקה מלאה ולחצי מחירים כתוצאה מעליות שכר השלימו לבנק את המלאכה ותמכו בהחלטה לצנן את הפעילות הכלכלית. מעניינת במיוחד התחזית הדומה לציפיות פריקו כי המשק האמריקאי יגלוש להאטה בסוף הרבעון השלישי מהלך אשר יתרום לירידת הריבית בסוף השנה אל עבר רמת 4.4%.

 

מאורעות חשובים

  • 5: נתוני הוצאות והכנסות הפרטים לחודש אפריל

 

אירופה

באירופה האינפלציה שוהה כעת ברמת 7% לאחר שבחודש מרץ שכנה ברמת 6.9%, בנוסף נתוני הצמיחה ברבעון הראשון 2024 הראו על צמיחה צנועה בשיעור של כ-0.1%. על אף הציפייה להמשך העלאת ריבית בעקבות הקושי בקירור האינפלציה, ועלייה בציפיות לאינפלציה בסוף השנה מ-5.3% ל- 5.8% – שער האירו נחלש מול הדולר כ-1.5% בשבוע החולף לעבר רמת  1.082 דולר לאירו.

בבריטניה הבנק המרכזי האנגלי העלה את הריבית בכ-0.25% לעבר רמת 4.5%,  הרמת הריבית הגבוהה ביותר משנת 2008 – רמת ריבית הטרמינל בבריטניה צפויה להגיעה בטווח 5%-5.25%. כל זאת במקביל לכך שהאינפלציה באנגליה דו ספרתית ונתוני הצמיחה השתפרו במעט וברבעון הראשון הכלכלה הבריטית צמחה ב-0.1% מהרבעון הקודם.

 

 

מאורעות חשובים

  • 5: פרסום נתוני האינפלציה – בריטניה
  • 06: פרסום נתוני האינפלציה ונתוני צמיחת התוצר – אירופה

 

ישראל –

כפי שכתבנו בעבר, צמצום פעילות המשקיעים הזרים בשוק המקומי מוריד את רף הרגישות כך שפעילות מועטה בשווקים גוררת תנודתיות רבה בשווקים. על אף הפסקת האש והקפאת החקיקה השיפוטית, שער הדולר שקל נותר גבוה ב-5% מהשער אשר בו אמור להיסחר.

להערכתנו "רכבת ההרים" בשער הדולר עשויה להמשך והתנודתיות בשערים בעקבות חששות המשקיעים מעתיד המחלוקות באשר לרפורמה השיפוטית ונגזרות מהלכי הרפורמה. מהלך העשוי לשוב ולתמוך בתנודות שערים כפועל יוצא של פעילות ערה מצד המבקשים לצמצם את חשיפתם לשקל.

בזירה המקומית – משקל המוסדיים במסחר המטבעי גבוה ולכן לדוגמא במקרה של העלאת ריבית חריגה בארה"ב אשר תגרור לחולשה בשוקי המניות, הדבר עשוי לגרור לתנועת ביקושים לדולר ולפיחות השקל. תנועת הדולר אל מול המניות, מלמדת על מבנה תנועה בקורלציה שלילית בין שער הדולר/₪ לשערי המניות בארה"ב, כפי שנמצאה במהלך השנה שחלפה כאשר המניות עלו הדולר נחלש וכאשר המניות ירדו הדולר התחזק.

ההסבר לתופעה האמורה לעייל, טמון במשקלם הגבוה של המוסדיים במסחר המקומי, מהיקפו הגדול של תיק ההשקעה של המוסדיים בחו"ל אשר גורר לפעילות בהיקפים משמעותיים בשוק הדולר/שקל ותורם לתנודות השערים, לדעתנו המהלך צפוי להמשך גם בשנה הנוכחית כאשר המוסדיים מגדילים באופן ניכר את חשיפת לני"ע זרים. מנגד נציין כי מהלך של הסדרת משבר הרפורמה השיפוטית צפוי לתמוך בייסוף מהיר וירידה שע"ח לעבר רמת 3.5 ₪ לדולר.

כפי שכתבנו רבות, רמת הריבית הגבוהה וההאטה בפעילות הכלכלית טרם באו לידי ביטוי משמעותי בנתוני החברות במכירות וברווחיות, שכן חברות הצליחו לגלגל את עליות המחירים לכיסים של הצרכנים העמוסים בנזילות. מהלך זה צפוי להתמתן עם צמצום מקורות הנזילות כגון בעקבות הירידה בהכנסה הפנויה, בלימת עליות השכר והנסיקה בריבית המייקרת את המשכנתאות ועלויות המימון, מהלכים אשר צפויים לגרור לעלייה בהוצאות בקצב המהיר מהעלייה בהכנסה.

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל  עלה ב-0.8% בהשוואה לחודש מרץ, מדד המחירים ללא דיור וללא אנרגיה עלה בכ-0.9%. בנוסף, בשנים עשר החודשים האחרונים עלה המדד ב-5%, נתון זהה לנתון בחודש מרץ. נתונים אלה לא כוללים העלאת מחירים משמעותית במחירי המזון אשר ייכנסו רק למדד בחודש הבא ועשויים לגרור את המדד מעלה. דבר המחייב את בנק ישראל להמשיך במדיניות העלאת הריבית כבר בהחלטה הקרובה ב 22 למאי ואף העלאה נוספת בחודש יוני. ריבית בנק ישראל כעת שוכנת ברמת 4.5% וצפויה להגיע עד לרמת 5% לפני שהבנק יבצע בלימה בהעלאות הריבית.

כפי שפירטנו בעבר, תנועת הדולר עד כה תואמת את התחום עליו פירטנו בסקירתנו השנתית כתחום התנועה לשער הדולר 3.30-3.70 אולם לאור אי הוודאות באשר לרפורמה השיפוטית המתוכננת, גובר הסיכון של צמצום מתמשך בפעילותם של משקיעים זרים ועימם בריחת הון ונסיקת השערים אל מעבר לרמות השיא של השנים האחרונות. הערכתנו לשנת 2023 צופה כידוע כי ריבית הדולר תתייצב בקרבת רמת 5.25% בדיוק כפי שמתרחש כעת, ובקרבת רמה זו תשכון עד לקראת הרבעון הרביעי של השנה. מועד בו גובר הסיכוי להערכתנו לצעדי הקלה, עידוד והרחבה בשל המשבר הכלכלי המתמשך. מהלך של איתות על הצורך/כוונה להפחתת ריבית הדולר, האפשרי בקרבת הרבעון האחרון של שנת 2023, יהא משום סמן לתנועה משמעותית של עליות בשוק המניות ובמקביל יתמוך בהצע מט"ח בזירה המקומית.

להערכתנו ריבית הבסיס בשקל תמשיך לעלות לעבר – 4.75% כבר בישיבה הקרובה של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל (22 במאי 2023), אולם על רקע משבר הרפורמה השיפוטית אפשר ובבנק ישראל יידרשו לפעול לבלימת בריחת הון ונסיקת האינפלציה ויעדיפו לעלות את ריבית השקל בהתאם להתפתחות בשוק ההון המקומי.

להערכתנו העלייה במחירי מוצרים ושירותים ופיחות השקל, יתרמו למדדים ויפגעו בצעדי ההוזלה. הלחצים האינפלציוניים צפויים להמשיך לאותת על עליה בריבית השקל.

לסיכום – אין שינוי בהערכתנו, לדעתנו העלייה שבוצעה בריבית הדולר תפגע ברווחי החברות ותגרור בהתאמה לפגיעה בשוק המניות בארה"ב בדגש על שחיקת מכפילי הרווח. חולשת שוק ההון תיגרור מוסדיים בישראל לצד גופים החוששים מאפקט בריחת ההון עם הפגיעה בהפרדת הרשויות והחשופים לדולר/שקל לצמצם את חשיפתם באמצעות רכישת מט"ח. מהלך זה יגרור לתנודות שערים ואף לפיחות השקל והתחזקות הדולר.

על רקע הציפייה כי טרם מוצה פוטנציאל ההאטה הכלכלית הגלובלית של שנת 2023, כאשר קרן המטבע הבינלאומית תומכת אף היא בהערכה כי אירועי הרפורמה השיפוטית תרמו לירידה שיעור הצמיחה של המשק (מ 2.9% לעבר 2.4%) תחזית הרואה פוטנציאל להאטה אולם בשיעור המתון מהציפייה המוקדמת, הרי שהדבר יתמוך במיתון צעדי הבנקים המרכזיים במלחמתם באינפלציה. לדעתנו במבט לרבעון 4Q של שנת 2023, מוקדי הכוח המרכזיים בביקוש לדולר אל מול השקל יהיו מאותגרים ואף עשויים להיחלש עם התאוששות שוק המניות בחו"ל והשקל עשוי לשוב ולהתחזק. בזירה המקומית סוגיות פוליטיות ומעמד מערכת המשפט עשויים לרכז עניין רב ולתמוך באי הוודאות ובאי היציבות בשוק המטבע המקומי.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 16.05 ברמת  3,669.7 נק', ירידה בשיעור של 1.4% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

COPPER   – מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 16.05 עמד המחיר על רמת 8,121.5 דולר לטון, ירידה בשיעור של 1.6% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב 16.05 עמדו המלאים על 83,825 טון, עליה בשיעור של  כ-9.4% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC  – מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 16.05 עמד על 2,492 דולר לטון, ירידה בשיעור של 2.2% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 16.05 עמדו המלאים על 48,450 טון, ירידה בשיעור של 1.2% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

– NICKEL  מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה –16.05 עמד המחיר על 21,122 דולר לטון, ירידה בשיעור של 4.9% לעומת שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 16.05 עמדו המלאים על רמת 39,270 טון, ירידה בשיעור של כ- 0.1% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM  – מחיר האלומיניום נותר במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 16.05 עמד על 2,259.5 דולר לטון, עליה בשיעור של 1.3% לעומת שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עמדה ב- 16.05 על רמת 562,450 טון, ירידה בשיעור של 1.4% לעומת שבוע שעבר.

 

 

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com