סקירת מחירי מתכות 20.07.2023 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 20.07.2023

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

נתוני הבלימה במגמת האינפלציה תמכו במהלך השבוע החולף, במסחר בשווקים הפיננסיים אשר התנהל במגמה חיובית. בתום יום המסחר של 18.07 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 34,951.93 נק', עליה בשיעור של 1.3% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 15,841.35 נק' עליה בשיעור של 1.8%, לעומת שבוע שעבר ומדד ה- S&P 500 סגר ברמת  4,554 נק', עליה בשיעור של 1.1%, לעומת שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,454 נק', עליה בשיעור של 0.3% לעומת שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 16,125 נק', עליה בשיעור של 0.1% לעומת שבוע שעבר.

 

ארצות הברית –

המגמה החיובית בשווקים הפיננסים היא כתוצאה מהצלחת הבנק המרכזי האמריקאי בבלימת האינפלציה לעבר רמת 3% וירידה בחששות מגלישת הכלכלה האמריקאית למיתון בשנת 2024. במקביל מדד המחירים ליצרן הראה על עלייה של 0.1%, עלייה מתונה מהצפי. במקביל מדד המכירות הקמעונאיות ממשיך להורות על צריכה חזקה ובחודש יוני המדד עלה ב-0.2%, המעודד שמדובר בנתון הנמוך מהצפי.

הריבית על המשכנתאות ל-30 שנים נמצאת ברמות גבוהות של כ-6.87%, רמה אשר תורמת לצינון הביקושים לדירות ולירידה נוספת במחירי הדיור.

עונת הדוחות הכספיים נפתחה כאשר עד סוף חודש יולי מרבית חברות הטכנולוגיה והבנקים הגדולים יפרסמו את דוחותיהם, השפעת הריבית טרם באה לידי ביטוי בתוצאות חברות הטכנולוגיה המדושנות במזומנים ואף משפיע לחיוב על דוחות הבנקים הנהנים מהריבית הגבוהה לצד התמתנות הלחצים האינפלציוניים, מנגד דוחות של חברות הקמעונאיות וחברות השילוח עשויים לשקף את ההאטה בביקושים אם בכלל, בצל ההאטה בפעילות הכלכלית בסין.

כפי שכתבנו בעבר ועדת השוק הפתוח (FOMC) שע"י הבנק המרכזי האמריקאי (FED) צפויה להחליט על העלאה מחודשת ונוספת בריבית הדולר, כבר בפגישתה הקרובה (26 ביולי). הבנק המרכזי האמריקאי צפוי לבצע העלאת ריבית נוספת בשיעור של 0.25%.

 

מאורעות חשובים

  • 07 – ועדת השוק הפתוח והחלטת ריבית הבנק המרכזי
  • 07 – פרסום נתוני הצמיחה של רבעון 2 2023

אירופה

כפי שכתבנו בעבר, האינפלציה באירופה מתקררת, אך עדיין שוכנת ברמות גבוהות לכן הבנק המרכזי האירופי ה-ECB צפוי להמשיך ולבצע העלאת ריבית נוספת גם החודש כבר בהחלטה הקרובה (27/7) לעבר רמת 4.25%. ריבית הטרמינל – רמת הריבית המקסימלית צפויה לנוע לעבר רמת 4.5%.

בבריטניה נתוני האינפלציה אמנם גבוהים במיוחד, אך נתוני האינפלציה השנתיים לחודש יוני התייצבו מתחת לרף ה- 8% ושוכנים ברמת 7.9%, עלייה מתונה ביחס לצפי של 8.2%. האינפלציה החודשית עלתה כ-0.1% נתון הנמוך משמעותית מצפי של 0.4%. ירידת האינפלציה תואמת את הכרזות ראש הממשלה בדבר תוכניתו להורדת האינפלציה עד לסוף שנת 2023.

מאורעות חשובים

  • 07 – החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופאי ה-ECB
  • 07 – פרסום נתוני הצמיחה באירופה
  • 08 – החלטת הריבית של הבנק המרכזי האנגלי

 

 

ישראל –

מגמת "רכבת ההרים" בשוק המט"ח נמשכת כאשר בשבוע החולף, השקל התחזק משמעותית מול הדולר והגיע עד לרמת שיא של 3.57 שקל לדולר. התחזקות השקל נתמכת בין היתר בגורמים מרכזיים – האחד כפי שפירטנו בשבוע שעבר, בשל צמצום החשיפה הדולרית של הגופים המוסדיים, השני בעקבות עלייה בציפיות לריכוך עילת הסבירות וצמצום הרפורמה המשפטית לצד הציפייה כי ירידת האינפלציה תגרור להקלה בריבית בנק ישראל. הציפייה להסכמות בזירת הרפורמה והקלות בריבית גררו לעלייה במדדים המרכזיים בתל אביב אשר עלו ביומיים ביותר מ- 4% ויחד איתם גררו להתחזקות השקל ביותר מ- 1.5%. כפי שכתבנו, על אף התחזקות השקל, להערכתנו פוטנציאל הייסוף מוגבל, ובמבט לטווח בינוני לדעתנו ללא צמצום דרמטי ברפורמה המשפטית שער הדולר שקל עשוי לחזור חזרה אל מעבר לרמת 3.7 דולר לשקל ויותר.

נתוני האינפלציה בישראל מאותתים על בלימה ושוכנים ברמות נמוכות מהצפי, מדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי לחודש יוני עלה ב-4.2% נתון הנמוך מצפי של 4.3% ומן הנתון חודש קודם 4.6%. במקביל מדד המחירים לצרכן החודשי לחודש יוני היה ללא שינוי נתון הנמוך מצפי של 0.2%. נתוני הצמיחה לרבעון הראשון של השנה בחישוב שנתי המשיכו לעלות מצפי של 2.5% במאי ל-  בחודש יוני3.2%, ושיעורי האבטלה שוהים ברמה נמוכה של 3.6%, דבר המורה על פוטנציאל ללחצי שכר ולעלייה באינפלציית הליבה.

כפי שכתבנו בעבר היחלשות השקל אל מול הדולר, מקבלת משנה חשיבות בשל אפקט מנגנון התמסורת. מנגנון זה מלמד כי עלייה של אחוז בשער הדולר/שקל מתבטאת בעלייה של 0.1% – 0.2% באינפלציה. על פי בנק ישראל בעקבות הרפורמה המשפטית ונסיקת הדולר עלתה האינפלציה בכ- אחוז עד אחוז וחצי שכן שער החליפין הגבוה גרר לעליות מחירים ואלו השפיעו על מדד המחירים לצרכן. עד כה העלייה החריגה באינפלציה גררה את בנק ישראל לעלות את הריבית בכדי לבלום את האינפלציה מצד הביקוש, אולם לאור העובדה שלריבית המשתנה משקל גבוה בתיק האשראי של המשק הישראלי, כאשר החשיפה לריבית משתנה בישראל גבוהה באופן חריג מהמקובל בעולם, נמצא שחולשת השקל ופיחות הדולר הגוררת לעליה בריבית, פוגעים בהכנסה הפנויה שבידי הציבור בישראל בשיעור גבוה ממשקים אחרים בעולם.

כפי שפירטנו רבות בעבר, ההסבר לתופעה בה המוסדיים משפיעים על מגמות המסחר בדולר/שקל, טמון במשקלם הגבוה של המוסדיים במסחר המקומי במטבע זר. היקפו הגדול של תיק ההשקעה של המוסדיים בחו"ל גורר לפעילות בהיקפים משמעותיים בשוק הדולר/שקל דבר התורם לתנודות השערים. לדעתנו רכבת ההרים, צפויה להמשך בשנה הנוכחית אולם במקרה של הסדרת משבר הרפורמה השיפוטית  הדבר צפוי לתמוך בייסוף מהיר וירידה שע"ח לעבר רמת 3.5 ₪ לדולר.  במהלך החודשיים האחרונים ייסוף השקל נבלם בקרבת 3.55 ₪ לדולר והדולר שב והתחזק לעבר רמות של 3.70 ויותר.

כפי שכתבנו רבות, רמת הריבית הגבוהה וההאטה בפעילות הכלכלית טרם באו לידי ביטוי משמעותי בנתוני החברות במכירות וברווחיות. מנתוני חברות עולה כי החברות ביצעו גיוסי הון בשנת 2023, כך שחברות רבות מצוידות במלאי מזומנים מספק ואינן נזקקות לגיוס הון משמעותי בטווח המיידי לצורך ביצוע תוכניות ההשקעה ולפעילותם. ראוי לציין כי בניגוד לישראל תיק האשראי לנדל"ן בארה"ב (משכנתאות) ברובו מבוסס על אשראי בריבית קבועה כך שהשפעת הנסיקה בריבית פחותה על הכנסתם הפנויה של משקי בית רבים ועל שוק הנדל"ן, פועל יוצא של שינוי במדיניות הבנקים בארה"ב בעקבות משבר הסאב פריים של 2008. בכך מוסברת הרגיעה היחסית בשוקי ההון בארה"ב במיוחד גם בשעה שהריבית שוכנת ברמות גבוהות.

לסיכום – על רקע הציפייה להתמתנות האינפלציה וכי טרם מוצה פוטנציאל ההאטה הכלכלית הגלובלית של שנת 2023, הרי שהדבר יתמוך במיתון צעדי הבנקים המרכזיים במלחמתם באינפלציה. לדעתנו במבט לרבעון 4Q של שנת 2023, מוקדי הכוח המרכזיים בביקוש לדולר אל מול השקל יהיו מאותגרים. בזירה המקומית: סוגיות פוליטיות, מעמד מערכת המשפט, עצמאות בנק ישראל וההסלמה בזירה הביטחונית עשויים לרכז עניין רב ולתמוך באי הוודאות ובאי היציבות בשוק המטבע המקומי. דבר התומך בתנועת הדולר/שקל בתחום 3.50-3.76 ₪ לדולר גם בחודשים הקרובים.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 18.07 ברמת  3,758 נק', ירידה בשיעור של 2.3%, לעומת שבוע שעבר.

COPPER   – מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 18.07 עמד המחיר על רמת 8,473 דולר לטון, ירידה בשיעור של 2.3% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב 18.07 עמדו המלאים על 59,200 טון, עליה בשיעור של  כ-3.5% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC  – מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 18.07 עמד המחיר על 2,395 דולר לטון, ירידה בשיעור של 1.8% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב- 18.07 עמדו המלאים על 80,375 טון, עליה בשיעור של 13.5% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

NICKEL – מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה –18.07 עמד המחיר על 21,084 דולר לטון, ירידה בשיעור של 2.5% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 18.07 עמדו המלאים על רמת 36,924 טון, ירידה בשיעור של כ- 1.4% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM  – מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 18.07 עמד על 2,168 דולר לטון, ירידה בשיעור של 3.2% לעומת שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עמדה ב- 18.07 על רמת 517,400 טון, ירידה בשיעור של 2.1% לעומת שבוע שעבר.

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 16.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 09.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד