סקירת מחירי מתכות 26.07.2023 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 26.07.2023

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

בשבוע החולף המגמה במסחר בשווקים הפיננסיים הגלובליים התנהלה במגמה חיובית. בתום יום המסחר של 24.07 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 35,411.24 נק', עליה בשיעור של 1.3% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 15,448.02 נק' ירידה בשיעור של 2.48%, לעומת שבוע שעבר ומדד ה- S&P 500 סגר ברמת  4,554 נק' ללא שינוי לעומת שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,678.59 נק', עליה בשיעור של 3.02% לעומת שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 16,190.95 נק', עליה בשיעור של 0.41% לעומת שבוע שעבר.

 

ארצות הברית –

עונת הדוחות הכספיים נפתחה בארה"ב כאשר עד סוף חודש יולי מרבית חברות הטכנולוגיה והבנקים הגדולים יפרסמו את דוחותיהם, השפעת הריבית הגבוהה לא באה לידי ביטוי בתוצאות חברות הטכנולוגיה המדושנות במזומנים ואף משפיע לחיוב על דוחות הבנקים הנהנים מהריבית הגבוהה לצד התמתנות הלחצים האינפלציוניים, מנגד דוחות של חברות הקמעונאיות וחברות השילוח עשויים לשקף את ההאטה בביקושים אם בכלל, בצל ההאטה בפעילות הכלכלית בסין.

על פי קרן במטבע הבינלאומית, התאוששות הכלכלות המפותחות מאטה והצמיחה במדינות המפותחות צפויה להיות 1.5%, והצמיחה הכלל עולמית עודכנה מעלה לעבר 3%.

בעקבות ההאטה בכלכלה הסינית, צפוי הממשל הסיני להתכנס ולבחון את ביצועי הכלכלה הסינית בחצי הראשון של שנת 2023. הממשל צפוי לבצע מדיניות מרחיבה בכדי לבלום את ההאטה בכלכלה הסינית, להאטה זו יש גלי משנה מפגיעה בביקושים לסחורות ועד צמצום התעסוקה הגוררים לירידות מחירים ופגיעה בצמיחה המקומית לצד פגיעה בהתאוששות הכלכלה הגלובלית.

ועדת השוק הפתוח (FOMC) שע"י הבנק המרכזי האמריקאי (FED) צפויה להחליט על העלאה מחודשת ונוספת בריבית הדולר, במסגרת הפגישה הקרובה (26 ביולי). הבנק המרכזי האמריקאי צפוי לבצע העלאת ריבית בשיעור של 0.25%.

 

מאורעות חשובים

  • 07 – ועדת השוק הפתוח והחלטת ריבית הבנק המרכזי
  • 07 – פרסום נתוני הצמיחה של רבעון 2 2023

אירופה

נתוני האינפלציה באירופה מלמדים על מגמת התקררות משמעותית, אולם נתוני אינפלציית הליבה (שכר עבודה וכו') נותרו גבוהים משמעותית מהיעד ושוכנים ברמת 5.4%. הבנק המרכזי האירופי ה-ECB צפוי לבצע העלאת ריבית נוספת בשיעור של 0.25% במסגרת החלטת הריבית הקרובה (27.07).

כפי שכתבנו בעבר רמת ריבית הטרמינל באיחוד האירופי צפויה להיות 4.5%, עם זאת להערכתנו בהחלטת הריבית לאחר יולי צפוי הבנק המרכזי האירופי להתנהל בדומה לגישת ה-FED ולהשהות את העלאת הריבית חודש אחד, ורק לאחר מכן לשוב ולבחון את נתוני המקרו ובמידת הצורך לבצע העלאת ריבית נוספת.

מאורעות חשובים

  • 07 – החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופאי ה-ECB
  • 07 – פרסום נתוני הצמיחה באירופה
  • 08   – החלטת הריבית של הבנק המרכזי האנגלי

 

 

ישראל –

המשבר החברתי – פוליטי – כלכלי, חסר התקדים גורר לאי יציבות בשוק ההון המקומי. "רכבת ההרים" בשוק המט"ח נמשכת כאשר בשבוע החולף עד סוף השבוע שלטה מגמת התחזקות השקל המתמשכת, כאשר בשיא בעקבות צפיות בשווקים לפשרה בחקיקת ביטול עילת הסבירות, לצד הקפאת החקיקה בהסכמה, וסימני בלימה לאינפלציה, התחזק השקל והגיע עד לרמת 3.57 דולר לשקל. עם זאת מרגע פרסום דבר קריסת השיחות והמהלך לאישרור החקיקה חל היפוך מגמה בשווקים אשר גרר ירידות משמעותיות ברציפות בבורסות תל אביב, לצד החלשות השקל בשיעור של מעל 4% לעבר רמת 3.725 שקל לדולר. הערכה כי לא צפוי שינוי במדיניות הקואליציה בטווח הקצר, לצד הודעת אזהרה באשר לכלכלת ישראל ודירוג האשראי שלה, להערכתנו הצפי גובר פוטנציאל התנודתיות ובמבט לטווח בינוני חוזרת לקדמת הבמה האפשרות של שינוי מגמה והמשך היחלשות השקל לעבר 3.8 שקל לדולר ויותר.

מנגנון התמסור – הקשר ההדוק שבין פיחות לאינפלציה

היחלשות השקל אל מול הדולר, מקבלת משנה חשיבות בשל אפקט מנגנון התמסורת. מנגנון זה מלמד כי עלייה של אחוז בשער הדולר/שקל הגוררת לעליה של מחיר במוצרים המיובאים באה לידי ביטוי בעלייה של 0.1% – 0.2% באינפלציה. כך לדוגמא, על פי בנק ישראל, בעקבות הרפורמה המשפטית ונסיקת הדולר עלתה האינפלציה בכ- אחוז עד אחוז וחצי. שער החליפין הגבוה גרר לעליות מחירים ואלו השפיעו על מדד המחירים לצרכן. עד כה העלייה החריגה באינפלציה גררה את בנק ישראל לעלות את הריבית בכדי לבלום את האינפלציה מצד הביקוש, אולם לאור העובדה שלריבית המשתנה משקל גבוה בתיק האשראי של המשק הישראלי, כאשר החשיפה לריבית משתנה בישראל גבוהה באופן חריג מהמקובל בעולם, נמצא שחולשת השקל ופיחות הדולר הגוררת לעליה בריבית, פוגעים בהכנסה הפנויה שבידי הציבור בישראל בשיעור גבוה ממשקים אחרים בעולם.

העלייה שבוצעה לאחרונה במחירי התחבורה הציבורית לצד הסכם השכר במגזר הציבורי צפויים לגרום להמשך בלחצים האינפלציוניים, אשר יגררו את בנק ישראל לתגובה בהעלאת ריבית כצעד נדרש  לקירור האינפלציה.

התחזקות השקל בימים של סערות פוליטיות עמדה בסתירה לצפוי שכן עודפי היצע משמעותיים גררו לייסוף. ההסבר לתופעה טמון בכך שלגופים המוסדיים נודעת השפעה גבוהה על מגמות המסחר בדולר/שקל, בשל משקלם הגבוה של המוסדיים במסחר המקומי במטבע זר. היקפו הגדול של תיק ההשקעה של המוסדיים בחו"ל, ושינוי בהרכבו ובשוויו גוררים לפעילות בהיקפים משמעותיים מצד מנהלי הסיכונים בגופים המוסדיים גם בשוק הדולר/שקל, דבר התורם לתנודות השערים.

לדעתנו רכבת ההרים, צפויה להמשך בשנה הנוכחית אולם במקרה של הסדרת משבר הרפורמה השיפוטית  הדבר צפוי לתמוך בייסוף מהיר וירידה שע"ח לעבר רמת 3.4 ₪ לדולר.  במהלך החודשיים האחרונים ייסוף השקל נבלם בקרבת 3.55 ₪ לדולר והדולר שב והתחזק לעבר רמות של 3.72 ויותר.

כפי שכתבנו רבות, רמת הריבית הגבוהה וההאטה בפעילות הכלכלית טרם באו לידי ביטוי משמעותי בנתוני החברות במכירות וברווחיות. מנתוני חברות עולה כי החברות ביצעו גיוסי הון בשנת 2023, כך שחברות רבות מצוידות במלאי מזומנים מספק ואינן נזקקות לגיוס הון משמעותי בטווח המיידי לצורך ביצוע תוכניות ההשקעה ולפעילותם. ראוי לציין כי בניגוד לישראל תיק האשראי לנדל"ן בארה"ב (משכנתאות) ברובו מבוסס על אשראי בריבית קבועה כך שהשפעת הנסיקה בריבית פחותה על הכנסתם הפנויה של משקי בית רבים ועל שוק הנדל"ן, פועל יוצא של שינוי במדיניות הבנקים בארה"ב בעקבות משבר הסאב פריים של 2008. בכך מוסברת הרגיעה היחסית בשוקי ההון בארה"ב במיוחד גם בשעה שהריבית שוכנת ברמות גבוהות.

לסיכום – ברמה הגלובלית, על רקע הציפייה להתמתנות האינפלציה וכי טרם מוצה פוטנציאל ההאטה הכלכלית הגלובלית של שנת 2023, הרי שהדבר יתמוך במיתון צעדי הבנקים המרכזיים במלחמתם באינפלציה. לדעתנו במבט לרבעון 4Q של שנת 2023, מוקדי הכוח המרכזיים בביקוש לדולר אל מול השקל יהיו מאותגרים. בזירה המקומית: סוגיות פוליטיות, מעמד מערכת המשפט, עצמאות בנק ישראל וההסלמה בזירה הביטחונית עשויים לרכז עניין רב ולתמוך באי הוודאות ובאי היציבות בשוק המטבע המקומי. דבר התומך בתנועת הדולר/שקל בתחום 3.50-3.86 ₪ לדולר גם בחודשים הקרובים.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 24.07 ברמת  3,783.9 נק', עליה בשיעור של 0.69%, לעומת שבוע שעבר.

COPPER   – מחיר הנחושת עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 24.07 עמד המחיר על רמת 8,517 דולר לטון, עליה בשיעור של 0.51% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב 24.07 עמדו המלאים על 60,225 טון, עליה בשיעור של  כ-1.73% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC  – מחיר האבץ עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 24.07 עמד המחיר על 2,417 דולר לטון, עליה בשיעור של 1.2 % לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב- 24.07 עמדו המלאים על 89,175 טון, עליה בשיעור של 10.95% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

– NICKEL  מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה –24.07 עמד המחיר על 21,428 דולר לטון, עליה בשיעור של 1.35% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 24.07 עמדו המלאים על רמת 37,758 טון, עליה בשיעור של כ- 2.26% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM  – מחיר האלומיניום עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 24.07 עמד על 2,209 דולר לטון, עליה בשיעור של 0.14% לעומת שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עמדה ב- 18.07 על רמת 512,500 טון, ירידה בשיעור של 0.95% לעומת שבוע שעבר.

 

 

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 16.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 09.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד