סקירת מחירי מתכות 21.03.2024 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 21.03.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

 

במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים הגלובליים התנהל במגמה חיובית. בתום יום המסחר של ה- 19.03 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 39,111 נק', עליה בשיעור של 1.00% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 18,032 נק', עליה בשיעור של 1.30% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד ה- S&P 500 סגר ברמת  5,179 נק', עליה בשיעור של 1.20% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,738 נק', עליה בשיעור של 0.10% לעומת שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 17,987 נק', עליה בשיעור של 0.30%.

ארצות הברית –

לאחר פרסום נתוני האינפלציה אשר הראו על האטה בקצב התקררות האינפלציה, פורסם מדד המחירים ליצרן לחודש פברואר אשר עלה בשיעור של 0.6% נתון הגבוה מצפי של 0.3%. מחירי הסחורות עלו ב1.2% נתון המושפע בעיקר מעליית מחירי האנרגיה. מדדי המחירים לצרכן וליצרן שינו במעט את הצפי של השוק בנוגע למדיניות הפחתת הריבית בשנת 2024. במהלך השבוע השוק המתין לדבריו של נשיא הבנק המרכזי האמריקאי מר. ז'רום פאוול בהחלטת הריבית אמש. דברי הנשיא סיפקו לשוק הערכה ל 3 הפחתות ריבית בשיעור מצטבר של 0.75% במהלך שנת 2024. בנוסף הבנק צופה לשיעורי צמיחה הגבוהים מהציפיות דברים שתרמו לעליות במדדים, הורדת הריבית צפויה החל מחודש יוני הקרוב.

אירופה –

הבנק המרכזי האירופי ה-ECB הותיר את הריבית המוניטרית חודש נוסף ברמת 4.5%, בכדי לבלום את רמת המחירים הגבוהה. לפי מחלקת המחר של ה-ECB האינפלציה הממוצעת בשנת 2024 תהה 2.3% נתון הנמוך מהתחזית הקודמות של 2.7%, בשנת 2025  2% וב2026  1.9%. במקביל הפחיתו מעט את הצפי של צמיחת התוצר לשנת 2024 ל0.6%.  אמש ציינו בכירים בבנק כי בבנק צופים לאפשרות של הפחתת ריבית ראשונה בחודש יוני הקרוב.

בבריטניה הפעילות הכלכלית מעט התאוששה ובחודש ינואר צמחה ב0.2%, עם זאת בשלושת החודשים האחרונים הכלכלה הצטמקה ב-0.1%. האינפלציה השנתית בחודש ינואר שוהה ברמת 3.4%, עליה מתונה מצפי של 3.5%, במונחים חודשיים המדד עלה ב-0.6% אחוז עלייה מתונה מצפי של 0.7%. אמנם נתוני האינפלציה מראים על המשך מגמת התקררות המחירים, אך הנתונים גבוהים משמעותית מיעד האינפלציה של ה- BOE. בשווקים צופים כי ביום חמישי בהחלטת הריבית צפוי הבנק המרכזי האנגלי להותיר את הריבית ברמת 5.25%.

ישראל –

רכבת ההרים בשער השקל נמשכת כאשר לחשש מהסלמת הלחימה בצפון והתרחקות עסקת החטופים בזירה הדרומית, התווסף החשש מהורדת דירוג האשראי של ישראל על ידי סוכנות דירוג נוספת. חוסר וודאות זה גרר פעילות משמעותית של הגופים הזרים אשר הובילו להיחלשות השקל עד לעבר רמת 3.68 שקל לדולר, אולם עודפי היצע מצד יצואנים תרמו להתחזקות חזרה לעבר רמת 3.635 שקל לדולר. הערכתנו לא השתנה לפיה בשלב הנוכחי אי הוודאות בזירה הביטחונית והכלכלית תורמת לפוטנציאל היחלשות השקל לעבר רמת 3.8 אולם חשוב כי נזכור שמדינת ישראל מדינה מוטת ייצוא התורם להתחזקות השקל בהצע של מעל למיליארד דולר בשבוע נדרשת פעילות ביקוש ערה למט"ח פעילות שאינה במיטבה בימים של מלחמה ומשבר כלכלי. על פי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) עומד העודף בחשבון במאזן התשלומים ברביע הרביעי על 10.5 מיליארד דולר הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון דבר הנובע מירידה מתונה בייצוא מול ירידה משמעותית יותר מצד הייבוא.

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר עלה ב- 0.4% בהתאם לצפי, במונחים שנתיים המדד עלה ב-2.5% עלייה מתונה מהחודש הקודם.

כמו כן, יצוא סחורות בחודש פברואר עלה והסתכם ב-17.2 מיליארד ₪, מנגד יבוא סחורות ירד והסתכם ב- 27.3 מיליארד ₪. הגירעון המסחרי התסכם ב-10.1 מיליארד ₪, בייצוא הייתה עלייה של 10.2% ביצוא הסחורות לארצות אמריקה מנגד נרשמה ירידה של 10.6% בייבוא מארצות אירופה.

 

כפי שכתבנו בעבר הערכתנו לא השתנתה לפיה פוטנציאל התחזקות השקל בשלב הנוכחי מוגבל  כאשר הגורמים אשר הובילו את היחלשות השקל עדיין קיימים – ובראשם התרחבות פער הריביות, נתוני מקרו כירידה חדה בצמיחה ונסיקת הגירעון התקציבי, החשש מפגיעה רחבה בדירוג האשראי של ישראל, ירידה ברף הציפיות להפחתת ריבית אגרסיבית וההשפעה על שוקי המניות, תורמים לפעילותם של הזרים המצמצמים את החשיפה לשקל, ויתרמו לחולשת השקל בטווח הבינוני לצד המוסדיים הפועלים לגידור חשיפות מטבעיות.

כמו כן, לדעתנו בהינתן מלחמה מוגבלת הרי שפוטנציאל הטווח הקצר מאפשר תנועה בתחום שערים רחב. עם זאת כפי שכתבנו בעבר, להערכתנו פוטנציאל התחזקות השקל מוגבל בין היתר על רקע העובדה שגורמים אשר הובילו להיחלשות השקל לפני אירועי ה- 7 באוקטובר והלחימה שבאה בעקבתם, טרם חלפו ולצידם שוכן החשש מהתרחבות הלחימה, גורמים אלו עשויים לתמוך בהמשך התנועה בתחום שערים רחב ואף בפיחות מחודש של השקל אל עבר רמת ה 3.80 שקל לדולר (לעבר הרמות ערב 7 באוקטובר) ויותר.

"רכבת ההרים" בשערי החליפין עשויה להמשך, להערכתנו השקל עשוי להיסחר בטווח הבינוני (חודשים הקרובים) בתחום שערים רחב של 3.48-4.05 שקל לדולר. להערכתנו לאור ההשלכות החמורות הטמונות בפיחות מהיר על רמות המחירים והאינפלציה (באמצעות מנגנון התמסורת), בנק ישראל צפוי לשוב ולפעול למיתון עודפי ביקוש חריגים למט"ח. עליות המחירים בתקופה הנוכחית צפויות לבוא לידי ביטוי בעליה בתווי האינפלציה ובשמירת רמת ריבית גבוהה לאורך זמן מנגד חולשת הדולר בזירה המקומית תורמת למיתון לחצי המחירים ועימם המדדים.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 19.03 ברמת  3,838  נק', ירידה בשיעור של 1.50% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

COPPER  – מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 19.03 עמד המחיר על רמת 8,976 דולר לטון, ירידה בשיעור של 1.00% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב-19.03 עמדו המלאים על 106,700 טון, ירידה בשיעור של  כ-0.60% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 19.03 עמד המחיר על 2,505 דולר לטון, ירידה בשיעור של 2.20% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב- 19.03 עמדו המלאים על 267,200 טון, עליה בשיעור של 1.20% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

– NICKEL מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 19.03 עמד המחיר על 17,395 דולר לטון, ירידה בשיעור של 3.80% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב-19.03 עמדו המלאים על רמת 77,652  טון, עליה בשיעור של כ- 4.90% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 19.03 עמד על 2,269 דולר לטון, ירידה בשיעור של 0.20%. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע, כאשר עמדה ב- 19.03 על רמת 566,425 טון, ירידה בשיעור של 0.90% לעומת רמות הסגירה בשבוע שעבר.

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 18.04.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 04.04.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד