סקירת מחירי מתכות 18.04.2024 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 18.04.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים הגלובליים התנהל במגמה שלילית. בתום יום המסחר של ה – 16.04 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 37,799 נק', ירידה בשיעור של 0.50% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 17,714 נק', ירידה בשיעור של 1.60% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד ה- S&P 500 סגר ברמת  5,051 נק', ירידה בשיעור של 1.40% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,820 נק', ירידה בשיעור של 2.20% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 17,766 נק', ירידה בשיעור של 0.90% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

 

ארצות הברית –

בצל פתיחת עונת הדוחות הכספיים, הצפי המוקדם למהלך של לפחות 3 הפחתות ריבית עד סוף השנה ירד משמעותית. שוק העבודה ההדוק 3.8% ומדד המחירים לצרכן לחודש מרץ שעלה ב- 3.5% וברמה החודשית עלייה של 0.4%. מנגד מדד המחירים ליצרן רשם עלייה של 0.2% , נתון הנמוך מצפי של 0.3% ומ-0.6% בחודש הקודם.

כתוצאה מנתונים אלו ומעליית מחירי האנרגיה נשיא הבנק המרכזי האמריקאי מר. ז'רום פאוול נשא דברים בהן אמר שהנתונים אינם נותנים ביטחון להתחיל בהפחתת הריבית, עם זאת ציין שבפד לא שוקלים להעלות ריבית. כלומר הריבית תוותר ברמתה הנוכחית ככל שיידרש בכדי לבלום את עליית המחירים, כאשר מנגד יש להיות קשובים לקצב ההאטה בכלכלה בכדי להפחית ריבית במידה ויידרש.

התשואות על אגרות החוב ל-10 שנים של הממשל האמריקאי עלו לעבר רמת 4.64%, כאשר כעת הצפי הוא להפחתת ריבית רק בחודש ספטמבר.

לפי ה-IMF קרן המטבע הבינלאומית הכלכלה העולמית מראה סימני חוזקה משמעותיים, ועדכנה כלפי מעלה את תחזית הצמיחה העולמית ועדכנה מטה את תחזית האינפלציה.

אירופה –

לדברי הגברת קריסטין לגארד נשיאת הבנק המרכזי האירופי ה-ECB, במידה ותהליך התקררות האינפלציה יימשך וב-ECB יקבלו ביטחון כי התהליך הדיפלציוני תקף, הרי שאפשר להתחיל בתהליך הפחתת הריבית בקרוב. לדבריה במידה ולא תהה עליית מחירים לא צפויה תהליך הפחתות הריבית עשוי להתחיל כבר בחודש יוני.

מדד המחירים לצרכן בחודש מרץ הראה על המשך מגמת התקררות המחירים, המדד החודשי עלה ב-0.8%, וברמה השנתית עלה המדד ב2.4% נתון הנמוך מצפי של 2.6%. בנוסף מדד הליבה השנתי הראה גם הוא על המשך מגמת התקררות המחירים והמדד עלה ב2.9%, הנתון הנמוך ביותר מחודש פברואר 2022. על אף הנתונים המעודדים הרי שעליית מחירי האנרגיה עשויה לפגוע במאבק באינפלציה וכתוצאה מכך ייאלץ הבנק המרכזי האירופי ה-ECB לשנות את תוואי הורדת הריבית.

בבריטניה נתוני האינפלציה מראים על עליה של 3.2% גבוה מהצפי ל- 3.1%, עם זאת הנתונים עדיין מראים על המשך מגמת התקררות המחירים בממלכה הבריטית. בדומה לאירופה בבריטניה צפויים להפחית ריבית כבר בחודש יוני.

ישראל –

רכבת ההרים בשער הדולר/שקל נמשכה שבוע נוסף, כאשר החשש מתגובה אפשרית למתקפה האיראנית יחד עם החשש מהתרחבות משמעותית בלחימה בצפון תורמים לחולשה משמעותית לשקל אל מול הדולר ולתנועה לעבר רמת 3.79 שקל לדולר. כפי שכתבנו בעבר, הערכתנו לא השתנתה לפיה בשלב הנוכחי אי הוודאות בזירה הביטחונית והכלכלית תורמת לפוטנציאל היחלשות השקל לעבר רמת 3.8 ₪ לדולר ואף לרמת 3.83 ₪ לדולר.  אולם, על רקע העובדה כי הגורם העקבי והמרכזי לפעילות המרות המט"ח בזירה המקומית נובע מהעובדה שכלכלת ישראל מוטת ייצוא הרי שבמבט לטווח ארוך השקל צפוי להתחזק עם הצע עקבי של מעל למיליארד דולר בשבוע. צמצום עודפי היצע כתוצאה מפעילות ביקוש ערה למט"ח אינה הפעילות שבמיטבה בימים של מלחמה כאשר חלה ירידה דרמטית בטיסות ובחופשות בחו"ל לצד צמצום בשימוש בכלי רכב פרטיים, בצריכה ועוד. על פי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) עומד העודף בחשבון במאזן התשלומים ברביע הרביעי של שנת 2023 על 10.5 מיליארד דולר הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון דבר הנובע מירידה מתונה בייצוא אל מול ירידה משמעותית יותר מצד הייבוא.

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים  לצרכן בחודש מרץ עלה ב- 0.6%, במונחים שנתיים עלה המדד ב-2.7%. מדד המחירים ליצרן מראה על בלימה בהתקררות האינפלציה. כאמור האינפלציה כעת שוכנת בקרבת הטווח העליון, עם זאת היחלשות השקל, עליית מחירי האנרגיה בעולם, צפי להעלאת מיסים ב-2025 אשר עשויים לתרום 0.5% למדד והחרם אותו מטילה טורקיה על ייצוא סחורות לישראל אשר משפיעים רבות על שוק המתכות והמלט, כל אלה עשויים לגרור גל נוסף של עליות מחירים נרחבות במשק.

בנק ישראל הודיעה כי החליט להתיר את הריבית המוניטרית ברמת 4.5%, לאחר שרבים בשוק צפו שהבנק יבצע הפחתת ריבית נוספת בחודש זה. לדברי הנגיד האינפלציה השנתית ממשיכה להתמתן בהדרגה  ומצויה בתוך תחום היעד, התמתנות האינפלציה משתקפת הן ברכיב הסחיר והן ברכיב הבלתי סחיר. המדדים ללא שינויי מיסוי, אנרגיה ופו"י מצויים בסביבת מרכז היעד. הציפיות לאינפלציה לטווחים השונים, מהוות מרכיב חשוב בניתוח שאנו עורכים לבחינת התהליך המוניטרי. אלו עלו במהלך התקופה, ונמצאות בתוך היעד אך בסביבת הגבול העליון.

לפי מחלקת המחקר של בנק ישראל,  החטיבה מעריכה כי התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2% בשנת 2024 וב-5% בשנת 2025, זאת בדומה לתחזית ינואר. התחזית מניחה שההשפעה הכלכלית הישירה של המלחמה תמשך עד לסוף 2024 בעצימות הולכת ופוחתת. שיעור האינפלציה שמעריכה החטיבה במהלך שנת 2024 עלה מעט מהתחזית הקודמת וצפוי להסתכם ב-2.7%. כתוצאה מהתקציב המעודכן, הגירעונות בתקציב הממשלה בשנים 2024 ו-2025 צפויים לעלות בהשוואה לתחזית הקודמת בכ-1.7 נקודות אחוז במצטבר ויסתכמו ב-6.6% תוצר ו-4.6% תוצר בהתאמה. לאור שינויים אלו יחס החוב לתוצר, אחד המדדים הפיסקליים המשמעותיים ביותר, צפוי לעלות לרמה של 67% ב-2024 ולהישאר ברמה דומה גם במהלך 2025.

כפי שכתבנו בעבר הערכתנו לא השתנתה לפיה פוטנציאל התחזקות השקל בשלב הנוכחי (טווח קצר-בינוני) מוגבל כאשר הגורמים "הישנים" אשר הובילו להיחלשות השקל עדיין קיימים – ובראשם התרחבות פער הריביות, חולשת נתוני המקרו כירידה חדה בצמיחה ונסיקת הגירעון התקציבי, החשש מפגיעה רחבה בדירוג האשראי של ישראל והעלייה בעלות גיוסי הון לממשלה ולמשק כאחד, ירידה ברף הציפיות להפחתת ריבית אגרסיבית וההשפעה על שוקי המניות, תורמים לפעילותם של הזרים המצמצמים את החשיפה לשקל, ויתרמו לחולשת השקל בטווח הקצר – הבינוני לצד המוסדיים הפועלים לגידור חשיפות מטבעיות בהתאם לשינוים בשוקי ההון.

כמו כן, לדעתנו בהינתן מלחמה מוגבלת הרי שפוטנציאל הטווח הקצר מאפשר תנועה בתחום שערים רחב. לסיכום, כפי שכתבנו בעבר, להערכתנו פוטנציאל התחזקות השקל מוגבל בין היתר על רקע העובדה שגורמים אשר הובילו להיחלשות השקל לפני אירועי ה- 7 באוקטובר והלחימה שבאה בעקבתם, טרם חלפו ולצידם שוכן החשש מהתרחבות הלחימה, חולשת נתוני המקרו והשלכות השינויים בשוקי ההון על פעילות המוסדיים, גורמים אלו עשויים לתמוך בהמשך התנועה בתחום שערים רחב ואף בפיחות מחודש של השקל במסגרת התנועה של הטווח הבינוני אל עבר רמת ה 3.80 שקל לדולר (לעבר הרמות ערב 7 באוקטובר) ויותר.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 16.04 ברמת  4,131  נק', עליה בשיעור של 0.20% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

COPPER  – מחיר הנחושת עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 16.04 עמד המחיר על רמת 9,468 דולר לטון, עליה בשיעור של 0.10% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב-16.04 עמדו המלאים על 123,875 טון, ירידה בשיעור של  כ-0.40% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 16.04 עמד המחיר על 2,771 דולר לטון, ירידה בשיעור של 2.00% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 16.04 עמדו המלאים על 258,250 טון, ירידה בשיעור של 0.10% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

– NICKEL מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 16.04 עמד המחיר על 17,726 דולר לטון, ירידה בשיעור של 0.40% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב-16.04 עמדו המלאים על רמת 74,664  טון, ירידה בשיעור של כ- 1.10% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 16.04 עמד על 2,562 דולר לטון, עליה בשיעור של 2.70%. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע, כאשר עמדה ב- 16.04 על רמת 517,350 טון, ירידה בשיעור של 1.10% לעומת רמות הסגירה בשבוע שעבר.

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 16.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 09.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד