סקירת מחירי מתכות 09.05.2024 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 09.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

 

במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים הגלובליים התנהל במגמה חיובית. בתום יום המסחר של ה – 07.05 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 38,884.26 נק', עליה בשיעור של 0.50% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 18,091.45 נק', עליה בשיעור של 1.10% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד ה- S&P 500 סגר ברמת  5,188 נק', עליה בשיעור של 1.20% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 8,314 נק', עליה בשיעור של 1.20% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 18,430 נק', עליה בשיעור של 2.40% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

 

ארצות הברית –

המגמה החיובית בשווקים שבה לאחר נתוני תעסוקה הראו לראשונה על האטה בשוק העבודה, דבר אשר עשוי להעיד על הורדת ריבית אפשרית כבר בחודש ספטמבר. שיעורי האבטלה לחודש אפריל עלו ל-3.9% בעוד הציפיות היו ל 3.8%. במקביל הכלכלה האמריקאית הוסיפה 175 אלף מקומות עבודה נתון נמוך מהתוספת הצפויה של 243 אלף משרות והנתון הקודם של 315 אלף משרות. על אף נתונים אלה שוק העבודה האמריקאי עודנו הדוק, אך מראה סימני האטה לצד עלייה מתונה (3.9%) בשכר הממוצע לעומת הציפייה לעלייה של כ 4%+.  בנוסף לנתונים אלה מדד השירותים ISM הראה על התכווצות וירד חדות ל-49.4 בחודש אפריל לעומת ציפייה לנתון של 52 נקודות, מדובר בהתכווצות הראשונה מאז דצמבר 2022.

התשואות על אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות ירדו מעט לעבר רמת 4.48%, כאשר כעת על פי השווקים הסיכוי להורדת ריבית בספטמבר היא 65%.

מחירי הדלקים המשכו את מגמת הירידה כאשר מדינות אופק + עשויות במפגש הבא להגדיל את היצע הדלקים בהנהגת רוסיה לאחר מספר חודשים בהם החליטו על הקטנת היצע החביות. מחיר חבית דלק מסוג WTI נסחרת סביב רמת 77.5 דולר לחבית, ומחיר חבית דלק מהסוג הצפוני BRENT נסחר ברמת 82.5 דולר לחבית.

 

 

אירופה –

באירופה האינפלציה ממשיכה לשהות ברמות נמוכות, בחודש אפריל מדד המחירים לצרכן עלה ב- 2.4% בחישוב שנתי, נתון התואם לצפי וזהה לנתון של חודש מרץ. אינפלציית הליבה באירופה ללא מזון ואנרגיה התנודתיים עלתה ב2.7%, עליה מתונה מהעלייה בחודש מרץ.

התוצר באיחוד האירופי ברבעון הראשון 2024 צמח ב0.3% נתון הגבוה מצפי של 0.1%, זו הצמיחה הגבוהה ביותר מהרבעון  השלישי 2022. נתונים התומכים במשנה זהירות והעשויים לאפשר לבנק המרכזי האירופי ה- ECB לבחור להמתין עם הפחתת הריבית בעקבות כך שהתקררות האינפלציה מעט נבלמה. ברמה הרבעונית גרמניה וצרפת צמחו ב0.2% נתון נמוך אך מראה שגרמניה מצליחה להתאושש מעט מהמיתון הטכני בו שהתה.

כפי שכתבנו בעבר על אף הנתונים המעודדים עליית מחירי האנרגיה עשויה לפגוע במאבק באינפלציה וכתוצאה מכך לאלץ את הבנק המרכזי האירופי ה-ECB לשנות את תוואי הורדת הריבית.

 

ישראל –

חולשת הדולר בעולם לצד הצפי להתממשות עסקת החטופים ועצירת הלחימה העצימה תורמים לשמירת השקל בסביבת רמת 3.70 שקל לדולר, עם זאת ככל שהמצב יישאר כך ללא התקדמות משמעותית בימים הקרובים, השקל צפוי להערכתנו לשוב ולהיחלש חזרה לעבר רמת 3.78 – 3.8 שקל לדולר. כפי שכתבנו בעבר הערכתנו לא השתנתה, עסקת חטופים בטווח הקצר תוביל להתחזקות השקל לעבר רמות הנמוכות מרף ה 3.70 ואף לעבר 3.65 שקל לדולר, עם זאת בשלב הנוכחי אי הוודאות בזירה הביטחונית והכלכלית, יחד עם נתוני האינפלציה בארה"ב התורמים לחולשת שוק המניות בארצות הברית והתומכים בפוטנציאל היחלשות השקל לעבר רמת 3.8 ₪ לדולר ואף לרמת 3.83 ₪ לדולר.  אולם, על רקע העובדה כי הגורם העקבי והמרכזי לפעילות המרות המט"ח בזירה המקומית נובע מהעובדה שכלכלת ישראל מוטת ייצוא הרי שבמבט לטווח ארוך השקל צפוי להתחזק עם הצע עקבי של מעל למיליארד דולר בשבוע. צמצום עודפי היצע כתוצאה מפעילות ביקוש ערה למט"ח אינה הפעילות שבמיטבה בימים של מלחמה כאשר בפועל נמצא כי חלה ירידה דרמטית בביקוש לטיסות ולחופשות בחו"ל זאת לצד צמצום בשימוש בכלי רכב פרטיים והירידה בצריכה ועוד. על פי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) עומד העודף בחשבון במאזן התשלומים ברביע הרביעי של שנת 2023 על 10.5 מיליארד דולר הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון דבר הנובע מירידה מתונה בייצוא אל מול ירידה משמעותית הרבה יותר בצד הייבוא.

יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל הסתכמו בחודש אפריל ב 208,109 מיליוני דולרים, קיטון של 5,632 מיליוני דולרים ירידה הנובעת משערוך ופעילות הממשלה.

לפי מחלקת המחקר של בנק ישראל,  החטיבה מעריכה כי התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2% בשנת 2024 וב-5% בשנת 2025, זאת בדומה לתחזית מחודש ינואר האחרון. התחזית מניחה שההשפעה הכלכלית הישירה של המלחמה תמשך עד לסוף 2024 בעצימות הולכת ופוחתת. שיעור האינפלציה שמעריכה החטיבה במהלך שנת 2024 עלה מעט מהתחזית הקודמת וצפוי להסתכם ב-2.7%. כתוצאה מהתקציב המעודכן, הגירעונות בתקציב הממשלה בשנים 2024 ו-2025 צפויים לעלות בהשוואה לתחזית הקודמת בכ-1.7 נקודות אחוז במצטבר ויסתכמו ב-6.6% תוצר ו-4.6% תוצר בהתאמה. לאור שינויים אלו יחס החוב לתוצר, אחד המדדים הפיסקליים המשמעותיים ביותר, צפוי לעלות לרמה של 67% ב-2024 ולהישאר ברמה דומה גם במהלך 2025.

כמו כן, לדעתנו בהינתן מלחמה מוגבלת הרי שפוטנציאל הטווח הקצר מאפשר תנועה בתחום שערים רחב. לסיכום, כפי שכתבנו בעבר, להערכתנו בטווח הקצר, פוטנציאל התחזקות השקל מוגבל בין היתר על רקע העובדות ההיסטוריות, כאשר גורמים שהובילו להיחלשות השקל לפני אירועי ה- 7 באוקטובר והלחימה שבאה בעקבתם, טרם חלפו ולצידם שוכן החשש מהתרחבות הלחימה, חולשת נתוני המקרו והשלכות השינויים בשוקי ההון על פעילות המוסדיים, גורמים אלו עשויים לתמוך בהמשך התנועה בתחום שערים רחב ואף בפיחות מחודש של השקל במסגרת התנועה של הטווח הבינוני אל עבר רמת ה 3.80 שקל לדולר (לעבר הרמות ערב 7 באוקטובר) ויותר.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 07.05 ברמת  4,310  נק', עליה בשיעור של 1.00% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

COPPER  – מחיר הנחושת עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 07.05 עמד המחיר על רמת 10,029 דולר לטון, עליה בשיעור של 1.20% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב-07.05 עמדו המלאים על 107,350 טון, ירידה בשיעור של  כ-3.60% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 07.05 עמד המחיר על 2,960 דולר לטון, עליה בשיעור של 2.00% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 07.05 עמדו המלאים על 253,725 טון, ירידה בשיעור של 0.10% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

– NICKEL מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 07.05 עמד המחיר על 19,256 דולר לטון, עליה בשיעור של 0.10% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב-07.05 עמדו המלאים על רמת 79,896  טון, ירידה בשיעור של כ- 0.05% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 07.05 עמד על 2,569 דולר לטון, עליה בשיעור של 0.70%. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע, כאשר עמדה ב- 07.05 על 486,050 טון, ירידה בשיעור של 0.40% לעומת רמות הסגירה בשבוע שעבר.

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 16.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 09.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד