סקירת מחירי מתכות 16.05.2024 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 16.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים הגלובליים התנהל במגמה מעורבת. בתום יום המסחר של ה – 14.05 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 39,558.1 נק', עליה בשיעור של 0.10% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 18,323 נק', עליה בשיעור של 0.90% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד ה- S&P 500 סגר ברמת  5,247 נק', עליה בשיעור של 0.50% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 8,428 נק', ירידה בשיעור של 0.10% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 18,716 נק', ירידה בשיעור של 0.30% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

 

ארצות הברית –

במהלך השבוע השוק האמריקאי נסחר בהמתנה לנתוני האינפלציה אשר עשויים לאותת על המשך מדיניות הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי. מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב-0.5% , נתון הגבוה מצפי לעלייה ב-0.3%. בנוסף מדד המכירים לצרכן ליבה עלה ב-0.5% נתון הגבוה מצפי לעליה בשיעור של 0.2%. מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל שהוא מדד משמעותי עלה ב 0.3% בהתאם לצפי, ובמונחים שנתיים עלה המדד ב3.4% בהתאם לצפי ועליה מתונה יותר מהנתון בחודש מרץ.

התשואות על אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות שוב ירדו גם השבוע לעבר רמת 4.37%, ירידה הנובעת מנתוני האינפלציה ומדד המכירות הקמעונאיות לחודש אפריל אשר הראה על 0% עליה מהחודש הקודם נתונים העשויים לאפשר הורדת ריבית בחודש ספטמבר.

מחירי הדלקים נותרו באותן רמות כאשר מדינות אופק OPEC + עשויות כבר במפגש הבא להחליט על הגדלת היצע הדלקים בהנהגת רוסיה לאחר מספר חודשים בהם החליטו על הקטנת היצע החביות. מחיר חבית דלק מסוג WTI נסחרת סביב רמת 77.5 דולר לחבית, ומחיר חבית דלק מהסוג הצפוני BRENT נסחר ברמת 82.5 דולר לחבית.

 

 

אירופה –

באירופה האינפלציה ממשיכה לשהות ברמות נמוכות, בחודש אפריל מדד המחירים לצרכן עלה ב- 2.4% בחישוב שנתי, נתון התואם לצפי וזהה לנתון של חודש מרץ. אינפלציית הליבה באירופה ללא מזון ואנרגיה התנודתיים עלתה ב2.7%, עליה מתונה מהעלייה בחודש מרץ.

התוצר באיחוד האירופי ברבעון הראשון 2024 צמח ב0.3% נתון הגבוה מצפי של 0.1%, זו הצמיחה הגבוהה ביותר מהרבעון השלישי 2022. נתונים התומכים במשנה זהירות והעשויים לאפשר לבנק המרכזי האירופי ה- ECB לבחור להמתין עם הפחתת הריבית בעקבות כך שהתקררות האינפלציה מעט נבלמה.

כפי שכתבנו בעבר על אף הנתונים המעודדים עליית מחירי האנרגיה עשויה לפגוע במאבק באינפלציה וכתוצאה מכך לאלץ את הבנק המרכזי האירופי ה-ECB לשנות את תוואי הורדת הריבית.

בבריטניה הבנק המרכזי האנגלי ה-BOE הותיר את הריבית ברמת 5.25%, כאשר להערכתם האינפלציה צפויה בטווח קצר לרדת לעבר טווח היעד של 2%. עם זאת קיים סיכוי שהמצב הגיאופוליטי העולמי ישפיע על האינפלציה ויגרור עליית מחירים דרך מחירי השילוח הימי והאנרגיה התנודתית.

 

ישראל –

שער השקל נותר שבוע נוסף בסביבת רמת 3.70 שקל לדולר, כאשר היצע נקודתי גרר אף לייסוף השקל לעבר רמת 3.685 שקל לדולר בעקבות חולשת הדולר ועליית שוק המניות האמריקאי לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן בארצות הברית.

נתוני האינפלציה אשר פורסמו השבוע המורים על עלייה של 0.8% במדד חודש אפריל ובשיעור שנתי על עלייה של 2.8% לעומת 2.7% בחודש מרץ. מדד הליבה (ללא פרות וירקות, אנרגיה וכו) עלה אף הוא ב 0.9% נתונים המורים כי בנק ישראל יתקשה להפחית את ריבית השקל עם העלייה בסביבת האינפלציה. מרכיב מרכזי במדד הגבוה מהציפיות נובע מהנסיקה החדה במחירי הטיסות ועימם העלייה במחיר הנסיעות לחו"ל והטיסות אשר גררו לעלייה ברכיב התחבורה והתקשורת.

להערכתנו בצל ההסלמה הביטחונית השקל עשוי לשוב ולהיחלש חזרה לעבר רמת 3.78 – 3.8 שקל לדולר. כפי שכתבנו בעבר הערכתנו לא השתנתה, עסקת חטופים בטווח הקצר תוביל להתחזקות השקל לעבר רמות הנמוכות מ- 3.65 שקל לדולר, עם זאת בשלב הנוכחי אי הוודאות בזירה הביטחונית והכלכלית, יחד עם נתוני האינפלציה בארה"ב התורמים לחולשת שוק המניות בארצות הברית והתומכים בפוטנציאל היחלשות השקל לעבר רמת 3.8 ₪ לדולר ואף יותר.  אולם, על רקע העובדה כי הגורם העקבי והמרכזי לפעילות המרות המט"ח בזירה המקומית נובע מהעובדה שכלכלת ישראל מוטת ייצוא הרי שבמבט לטווח ארוך השקל צפוי להתחזק עם תווי הצע עקבי של מעל למיליארד דולר בשבוע.

לפי משרד האוצר, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים נסק כאשר גדל ב- 0.8% ועמד על 7% מהתוצר. במידה ומנטרלים דחיית תשלומי מיסים בעקבות חג הפסח הגירעון עומד על  6.7% מהתוצר. הכנסות המדינה משקפות קיטון בשיעור של 2.2% מהתקופה המקבילה אשתקד, בצד ההוצאות הוצאות הממשלה עלו ב35.8% לעומת אשתקד לעומת הגידול המתוכנן של 12.9% המאושר בתקציב המדינה.

יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל הסתכמו בחודש אפריל ב 208,109 מיליוני דולרים, קיטון של 5,632 מיליוני דולרים ירידה הנובעת משערוך ופעילות הממשלה.

כמו כן, לדעתנו בהינתן מלחמה מוגבלת הרי שפוטנציאל הטווח הקצר מאפשר תנועה בתחום שערים רחב. לסיכום, כפי שכתבנו בעבר, להערכתנו בטווח הקצר, פוטנציאל התחזקות השקל מוגבל בין היתר על רקע העובדות ההיסטוריות, כאשר גורמים שהובילו להיחלשות השקל לפני אירועי ה- 7 באוקטובר והלחימה שבאה בעקבתם, טרם חלפו ולצידם שוכן החשש מהתרחבות הלחימה, חולשת נתוני המקרו והשלכות השינויים בשוקי ההון על פעילות המוסדיים, גורמים אלו עשויים לתמוך בהמשך התנועה בתחום שערים רחב ואף בפיחות מחודש של השקל במסגרת התנועה של הטווח הבינוני אל עבר רמת ה 3.80 שקל לדולר (לעבר הרמות ערב 7 באוקטובר) ויותר.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 14.05 ברמת  4,352  נק', עליה בשיעור של 1.30% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

COPPER  – מחיר הנחושת עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 14.05 עמד המחיר על רמת 10,114 דולר לטון, עליה בשיעור של 1.10% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב-14.05 עמדו המלאים על 104,750 טון, עליה בשיעור של  כ-1.30% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 

ZINC – מחיר האבץ עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 14.05 עמד המחיר על 3,004 דולר לטון, עליה בשיעור של 2.50% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 14.05 עמדו המלאים על 250,950 טון, ירידה בשיעור של 0.40% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

– NICKEL מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 14.05 עמד המחיר על 19,075 דולר לטון, עליה בשיעור של 0.60% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב-14.05 עמדו המלאים על רמת 80,814  טון, עליה בשיעור של כ- 0.70% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 14.05 עמד על 2,551 דולר לטון, עליה בשיעור של 0.90%. רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך השבוע, כאשר עמדה ב- 14.05 על 1,033,625 טון, עליה בשיעור חד של 14.40% לעומת רמות הסגירה בשבוע שעבר.

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 09.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 02.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד