ניהול סיכונים הינו מרכיב מרכזי בהשקעה ובניהול פעילות במטבע חוץ, ריביות וסחורות. סקר הסיכונים המופק ע"י חברתנו הינו כלי עזר ברמה מקצועית גבוהה הנותן מענה מהיר ומדויק עבור מנהלי כספים ומנכ"לים של חברות. עבודת ניתוח זו כוללת למעשה בחינת החשיפות הפיננסיות של הקבוצה ברמה המאזנית והתזרימית ובכלל זה בחינה וניתוח של החשיפות לסיכוני מטבע, אינפלציה, ריבית וחומרי גלם.

לקוחותינו נהנים ממערכות טכנולוגיות מתקדמות המסייעות במשימת ניהול סיכונים פיננסיים וכן מגוון רחב של כלים ומכשירים לגידור סיכונים אלו.

פריקו מבצעת עבור לקוחותיה עבודות כלכליות ומתן חוות דעת, ניירות עמדה ויעוץ תוך התייחסות, ככל שניתן, לדרישות ועדת גלאי 2 והתקינה הבינ"ל IFRS, US-GAAP ועוד.


ניתוח חשיפה פיננסית
שווי הוגן וניתוחי רגישויות
סוגי סיכונים/סיכונים פיננסים
מתודולוגיה