שיתוף פעולה התאחדות התעשיינים | פריקו

שיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים

פריקו מקיימת השתלמויות לחברי ההתאחדות ומסייעת מקצועית בתחום ניהול סיכוני המטבע, הריבית וחומרי הגלם.

שיתוף פעולה איגוד לשכות המסחר | פריקו

שיתוף פעולה איגוד לשכות המסחר

במסגרת שיתוף הפעולה של איגוד לשכות המסחר ופריקו, פריקו נוטלת חלק באירועי האיגוד, פרסום חומרים מקצועיים ועריכת כנסים והשתלמויות לחברי האיגוד. השתלמויות ואירועים העוסקים במגוון רחב של נושאים ובהם נושאי אקטואליה, כהשלכות אירוע ה- Brexit גלובלית, מקומית ולחברי האיגוד, שינוי מעמד היואן הסיני והפיכתו למטבע חבר SDR, סל מטבעות קרן המטבע הבינלאומיתIMF . בהתמודדות בהכנת תקציב שנתי, שיטות לגידור חשיפות פיננסיות וסקירות כלכליות – פיננסיות.