שיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים

איגוד תעשיות מוצרי הצריכה והבנייה בהתאחדות התעשיינים, מקדם ומפתח כלי סיוע ושירותים לחברי האיגוד. אחד הכלים הינו מידע כלכלי שיסייע בתהליך רכש חומרי גלם. במסגרת שיתוף הפעולה עם התאחדות התעשיינים ופריקו, אנו מעמידים לרשותכם סקירות מחירי גלם ומגמות מחירים בתחום הפולימרים, הגומי והתאית.
פריקו בנוסף מקיימת השתלמויות לחברי ההתאחדות ומסייעת מקצועית בתחום ניהול סיכוני המטבע, הריבית וחומרי הגלם.
---
לידיעתכם, ניתן להוסיף לסקירות נתונים אודות חומרי גלם שאינם כלולים כיום בסקירה המקצועית והעשויים לתרום לתפעול הרכש. אנא העבירו בקשתכם ורשימת חומרי הגלם הנוספים המבוקשים למר הראל בן דוד, מנהל ענף הפלסטיקה והגומי באיגוד, בדוא"ל: harelbd@industry.org.il

שיתוף פעולה איגוד לשכות המסחר | פריקו

שיתוף פעולה עם איגוד לשכות המסחר

במסגרת שיתוף הפעולה של איגוד לשכות המסחר ופריקו, פריקו נוטלת חלק באירועי האיגוד, פרסום חומרים מקצועיים ועריכת כנסים והשתלמויות לחברי האיגוד. השתלמויות ואירועים העוסקים במגוון רחב של נושאים ובהם נושאי אקטואליה, כהשלכות אירוע ה- Brexit גלובלית, מקומית ולחברי האיגוד, שינוי מעמד היואן הסיני והפיכתו למטבע חבר SDR, סל מטבעות קרן המטבע הבינלאומיתIMF . בהתמודדות בהכנת תקציב שנתי, שיטות לגידור חשיפות פיננסיות וסקירות כלכליות – פיננסיות.