פורום זירת המתכות 13.09.2020 - פריקו

פורום זירת המתכות 13.09.2020

טבלת מחירים

מחירים ל 3 חודשים בורסת LME

המחירים במונחי דולר לטון.

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים


הקורונה ממשיכה להכות בישראל עם הנסיקה בהיקף התחלואה. נתונים כלכליים מלמדים על התאוששות בפעילות הכלכלית הגלובלית. משבר ביחסי אנגליה והאיחוד האירופי על רקע פרישת אנגליה מהאיחוד האירופי במסגרת ה-BREXIT וההשלכות האפשריות על יחסי אנגליה – אירלנד פגע קשות בשער הליש"ט. נתוני מאזן הסחר שרשם היולי השנה ירידה של 8.64% היה נמוך ונחות מהציפיות לכ-6.9% בלבד. 

בשווקים הציפייה כי לקראת הבחירות הקרבות בארה"ב ימומשו חלק מהאחזקות ובכללם יחזירו המשקיעים חלק מכספם למטבע המקור, מהלך שיתרום לחולשת הדולר והתחזקות המטבע. הנזילות הרבה שבשווקים גוררת לציפיות לעליה ברמות המחירים [אינפלציה], תמונת המצב בגרמניה מורה על עליה בתווי האינפלציה, מהלכים שתרמו לעליה במחירים. 


עודף במאזן המסחרי של סין בחודש אוגוסט ירד לרמת 58.93 מיליארד דולר לעומת רמת 62.33 מיליארד דולר בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה לרמת 50.5 מיליארד דולר. מדד המחירים לצרכן בסין בחודש אוגוסט עלה בחישוב שנתי בשיעור של 2.4% לעומת עליה בשיעור של 2.7% בחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק. מדד המחירים ליצרן בסין בחודש אוגוסט ירד בחישוב שנתי בשיעור של 2.0% לעומת ירידה בשיעור של 2.4% בחודש הקודם ותאם את התחזיות בשוק.


תמ"ג ביפן ברבעון השני של השנה ירד בשיעור של 7.9% לעומת ירידה בשיעור של 0.6% ברבעון הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 8.1%. הזמנות מכונות – ליבה ביפן בחודש יולי עלו בשיעור של 6.3% לעומת ירידה בשיעור של 7.6% בחודש הקודם והיו גבוהות מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 1.9%.


ייצור תעשייתי בצרפת בחודש יולי עלה בשיעור של 3.8% לעומת עליה בשיעור של 13.0% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 5.0%. ייצור תעשייתי בגרמניה בחודש יולי עלה בשיעור של 1.2% לעומת עליה בשיעור של 9.3% בחודש הקודם והיה נמוך מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 4.7%. ייצור תעשייתי באיטליה בחודש יולי עלה בשיעור של 7.4% לעומת עליה בשיעור של 8.2% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 3.5% בלבד. 

עודף במאזן המסחרי בגרמניה בחודש יולי עלה לרמת 18.0 מיליארד אירו לעומת רמת 14.5 מיליארד בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה מתונה יותר לרמת 16.0 מיליארד. שיעור האבטלה בשוויץ מותאם עונתית נותר ללא שינוי בחודש אוגוסט ברמת 3.4%. סקר מחירי הבתים של איגוד השמאים באנגליה בחודש אוגוסט עלה בשיעור של 44%, לעומת עלייה בשיעור של 13% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 25%. הגרעון במאזן המסחרי של צרפת ירד בחודש אוגוסט לרמת 7 מיליארד אירו לעומת רמת 8.1 מיליארד בחודש הקודם. מכירות קמעונאיות באיטליה בחודש יולי ירדו בחישוב שנתי בשיעור של 7.2% לעומת ירידה בשיעור של 2.4% בחודש הקודם. מדד מחירי הבתים Halifax באנגליה בחודש אוגוסט עלה בשיעור של 1.6% לעומת עליה של 1.7% בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה בשיעור של 1.5%.


רמת התעסוקה באיחוד האירופי ברבעון השני של השנה ירדה בשיעור של 2.9% לעומת ירידה בשיעור של 0.2% ברבעון הקודם והייתה נמוכה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 2.8%. תמ"ג ברבעון השני של השנה באיחוד האירופי ירד בשיעור של 11.8% לעומת ירידה בשיעור של 12.1% ברבעון הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על ירידה בשיעור של 12.1%. סקר אמון המשקיעים של Sentix באיחוד האירופי בחודש ספטמבר עלה לרמת 8.0- לעומת רמת 13.4- בחודש הקודם והיה גבוה מהתחזיות אשר הצביעו על עליה לרמת- 10.5.

ישראל- המסחר בדולר מגיב לביקושים המצומצמים בצל הבידוד החברתי ומנגד הצע ממשקיעים ומיצואנים, ער ואגרסיבי הביא לייסוף הדולר אל מתחת לרמת ה-3.40 שקל לדולר. כפי שפירטנו רבות, אין שינוי בהערכתנו לפיה, שחיקת שער הדולר בעקבות הייסוף החד פוגעת במנוע הצמיחה הפרטי (להבדיל מהציבורי) המרכזי בימי הקורונה, דבר התומך במעורבות בנק ישראל והאוצר לבלימת הפגיעה בתנאי הסחר של היצוא הישראלי. 

עד כה פעילות גידור מצד הגופים המוסדיים גרר למכירת מט"ח אל מול ההשקעה בשווקי חוץ, ועם השחיקה המהירה בשווי ההשקעות בחו"ל פעלו המוסדיים באגרסיביות לסגירת הגנות באמצעות רכישה של מט"ח, פעולה שיצרה עודפי ביקוש משמעותיים לדולר כל פעם שחלה ירידה ו/או ציפייה לירידה בשוקי חו"ל. עד כה שער הדולר קרס וצלל במהירות לעבר רמת 3.35 שקלים לדולר, בקרבת רמה זו בעקבות "ביקושים ערים" נבלם ושב והתחזק קלות. 


אירועי הירידה החדה בשוקי המניות בהובלת הנאסד"ק שקרס במהלך כשבוע בכ-10% ובכך גרר לפעילות ערה מצד המוסדיים, אשר רכשו דולרים ויצרו אפקט דומינו כאשר בעקבות פעולת גדל כדור השלג ועימו עוד ועוד רוכשים הופיעו בשווקים, עודפי ביקוש שהזניקו את הדולר לעבר רמת 3.47 שקל לדולר. להערכתנו היצעי מט"ח צפויים בתחום ההיצע המשמעותי הקודם 3.48-3.53 שקל לדולר, פריצת רמת 3.5660 תאותת על תנועה לעבר רמת 3.62 ₪ לדולר. תנועת התחזקות הדולר נשענת על מספר גורמים: צמצום היקף הגנות המוסדיים הרוכשים דולרים לצד פעילות גידור מצד יבואנים ומשקיעים החוששים מהשלכות החמרה בהיקף התחלואה, הבידוד החברתי והסגר הצפוי, וכגידור מחשש להמשך הפיחות החד. ללא ירידות משמעותיות בשוקי המניות בהובלת ארה"ב וללא אירועים בעלי השלכות כלכליות חמורות במשק המקומי הרי שפוטנציאל הפיחות נותר מוגבל. קריסה מחודשת אל מתחת לרמת 3.39 תתמוך בתנועה לעבר 3.37 ואף פחות.

להערכתנו בנק ישראל יפעל לבלימת ייסוף משמעותי באמצעות התערבות במסחר במטרה למנוע את קריסת השערים לעבר רמות שפל היסטוריות. עד כה בנק ישראל פעל לבדו וראוי כי המהלך ישולב באוצר הפועל לגידור החשיפה לאשראי שניטלו מחוץ לשערים בשוק. 

כפי שפירטנו רבות, נחזור לציין כי: התייצבות הדולר בקרבת תחום השפל של השנים האחרונות תומכת במעורבות בנק ישראל בבלימת ייסוף השקל, תנועה התומכת בבחינת אסטרטגיות יעילות לגידור התחייבויות ותמורות ברמה התזרימית, המאזנית והכלכלית בטווחים השונים.

שוק המתכות


על רקע הציפייה ללחצים אינפלציוניים בשל הצפת השווקים במזומן וזמינות הון גבוהה ברמת הפרט והממסדי כאחד לצד ביקושים ערים למתכות בהובלת הנחושת והאלומיניום הובילו לעליות מחירים חדות כאשר הביקוש נתמך בביקוש שבא מסין שצוברת מזה זמן מלאים משמעותיים. חולשת שוק האנרגיה, תורמת להוזלת תהליכים (הובלות וייצור) מנגד פוגעת קשות בחברות ובמדינות המייצאות אנרגיה. 

ניסיון העבר מורה כי רמת הנחישות להישמר מפריצת מסגרת החלטות אופ"ק הינה נמוכה וכי בזכות ההחלטה על קיצוץ ההיצע נשמר ואף עלה מחיר הדלקים. להערכתנו החלטות אלו הינן מוגבלות בטווח פעולתם, ולנפט פוטנציאל להיחלשות. להערכתנו קיימת קורלציה בין השווקים כאשר הנחושת מגיבה בין היתר לתנודות בשוק המניות בארה"ב. 

נתונים כלכליים מסוף השבוע מורים כי הזמנת המכונות ביפן עלתה חדות בחודש יולי (מירידה של 22.5% לירידה של 16.2%) היצור התעשייתי באיטליה מתאושש (בחישוב שנתי, מירידה של 13.9% לירידה של 8% ביולי) בארה"ב דווח על עליה במדדי המחירים ליצרן ולצרכן, לצד התאוששות בפעילות הכלכלית של חברות בארה"ב, מהלכים התורמים לציפייה לגידול בפעילות הכלכלית ועימה לביקוש למתכות. 

בצל הקורונה, אי הוודאות של הטווח הבינוני, בהעדר חיסון, פגיעות הגל השני והחשש מהשלכות ההסגר החוזר, תורמים לציפייה לצורך לעבור לצעדים פיסקליים של הורדת המיסים ועידוד הפעילות על פני מיצוי היכולת המוניטרית, ככלי לאושש את מצב המשק. בסביבה של מחירים עולים וציפיות להתפרצות אינפלציונית, יורד העניין מאג"ח לטווח ארוך וכו וגדל העניין בהשקעה בחומרי גלם אשר טרם הגיעו לרמות שיא.

COPPER – מחיר הנחושת עלה במהלך השבוע, כאשר בתום יום המסחר של ה- 09.09 עמד המחיר על רמת 6,734 דולר לטון, עליה בשיעור של כ-0.4% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 09.09 עמדו המלאים על 73,425 טון, ירידה בשיעור של כ-10.0% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ ירד במהלך השבוע, כאשר ביום המסחר של ה- 09.09 עמד המחיר על 2,423 דולר לטון ירידה בשיעור של כ- 2.4% לעומת הרמות בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה מעט במהלך השבוע, כאשר מלאי האבץ עמדו ב- 09.09 על רמת 219,775 טון, ירידה בשיעור של כ- 0.1% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

NICKEL- מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 09.09 עמד המחיר על 14,921 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ- 2.4% לעומת הרמות של השבוע שעבר. רמת המלאים ירדה מעט במהלך השבוע, כאשר ב- 09.09 עמדו המלאים על 236,478 טון, ירידה מינורית של כ- 0.1% לעומת הרמות של שבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM– מחיר האלומיניום ירד מעט במהלך השבוע, כאשר המחיר עמד בתום יום המסחר של ה- 09.09 על רמת 1,784 דולר לטון, ירידה בשיעור של כ- 0.1% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע ועמדה ב- 09.09 על רמת 1,526,575 טון, ירידה בשיעור של 0.7% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

גרף פלדה מסוג REBAR

אבץ

מצורפים גרפים של אבץ ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

בדיל

מצורפים גרפים של בדיל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

ניקל

מצורפים גרפים של ניקל ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

עופרת

מצורפים גרפים של עופרת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (PRIM)

מצורפים גרפים של אלומיניום (PRIM) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

אלומיניום (ALLOY)

מצורפים גרפים של אלומיניום (ALLOY) ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

קובלט (Cobalt)

מצורפים גרפים של קובלט ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

נחושת

מצורפים גרפים של נחושת ל-3 חודשים, גרף מדד ה – LME ל-3 חודשים, סטיות התקן הגלומות של המחיר, רמת מלאי המתכת והפרש בין מחיר לשלושה חודשים לבין מחיר מימוש.

גרף מדד LME INDEX

גרף מדד ההובלה הימית BDI

גרף הדולר/ שקל

גרף ה – LIGHT CRUDE

גרף ה- נירוסטה אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
סקירת בוקר

סקירת בוקר

דחיה בהמשך שיחות אופ"ק ליום חמישי לצד שלל נתונים כלכליים כנתוני התוצר והתפוקה באירופה מרכזים עניין רב. דרישת חלק ממפיקות הדלק לשוב ליצור מלא ולחדול

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים בצל פרסום דבר החיסון שבדרך השווקים מורים על סמני התאוששות. הציפייה כי צעדי התמיכה בפעילות הכלכלית יתמכו

קרא עוד

מבט גלובלי על תחזית המטבעות

סכנה! השווקים מעניקים ערך נמוך לסיכונים – מחייב משנה זהירות מכפילי המחירים, ורמות השערים בשוקי המניות, נסיקות של כ 20% במדדי מניות בתוך פרק זמן

קרא עוד
דסק אנליסטים

אסטרטגיות גידור ליבואנים!

המרות מטבע של יצואנים, משקיעים זרים ומוסדיים גוררים להחלשות שער הדולר אל מול השקל. הדולר נסחר בקרבת רמת השפל של 3.32 שקל לדולר. רגיעה בשווקים

קרא עוד

פורום זירת המתכות

טבלת מחירים טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים השווקים נהנים מהאופטימיות והאופוריה השוררת עם פרסום דבר היעילות הגבוהה של החיסון לקורונה. נתוני תחלואה גוברת בארה"ב

קרא עוד
דילוג לתוכן