סקירת מחירי מתכות 15.12.2022 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 15.12.2022

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

לאחר שבוע של ירידות, השבוע התנהל המסחר במגמה חיובית. בתום יום המסחר של 13.12 מדד הדאו ג'ונס עלה לרמת 34,108.64 נק', עליה בשיעור של 1.9% לעומת שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 11,834.21 נק', עליה בשיעור של 2.3% לעומת שבוע שעבר ומדד ה- P500ַ&S סגר ברמת  4,019.65 נק', עליה בשיעור של 2.2% לעומת שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,502.89, נק', עליה בשיעור של 0.4% לעומת שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 14,497.89 נק', עליה בשיעור של כ- 0.9% ביחס לשבוע שעבר.

ארצות הברית –

לאחר שבוע של ירידות בעקבות החששות מהמשך המדיניות האגרסיבית של העלאת הריבית וגלישה למיתון, התפרסמו מדד המחירים ליצרן, ולצרכן – מדדי האינפלציה ואינפלציית הליבה. מדד מחירים ליצרן ה- PPI  החודשי שוכן ברמת 0.3%, אינדיקציה לכך שהמחירים ליצרן ממשיכים במגמת עלייה ויקשה על המשך התקררות האינפלציה. מנגד מדדי האינפלציה ואינפלציית הליבה לחודש נובמבר המשיכו להראות על מגמת התקררות במחירים -בעיקר בעקבות האטה בקצב עליית מחירי האנרגיה ולראשונה לאחר זמן מה ירידה במחירי רכבי יד שנייה.

עם פרסום נתוני האינפלציה התשואות על אגרות החוב ל-10 שנים ירדו לעבר רמת 3.5%, המרווח השלילי בין אגרות החוב ל-10 שנים מול 2 שנים הצטמצם מעט אך עדיין החששות בשווקים מצמיחה שלילית וגלישה למיתון בתחילת השנה משמעותיים. על פי בלומברג הסיכויים לגלישה למיתון בכלכלה האמריקאית הם כ- 60%.

אמש הבנק המרכזי האמריקאי ה-FED  במסגרת ישיבת ועדת השוק הפתוח FOMC, ביצעה העלאת ריבית של 0.5% לערב רמת 4.5%, לאחר 4 העלאות ריבית בשיעור של 0.75%, בנאומו לאחר העלאת הריבית ונתוני האינפלציה המשופרים אמר מר. ז'רום פאוול כי בהתייחס לנתוני האינפלציה החששות למיתון ולהתייחס על המשך תוואי העלאות הריבית. נאום זה צפוי להיות משמעותי בנוגע לציפיות השווקים לשנה הקרובה.

הריבית בשנת 2023 עשויה להמשיך ולעלות במדרגות לעבר רמה היעד של כ- 5.25% בה תישאר עד למהפך ולתנועה חזרה של רמת האינפלציה אל עבר יעד האינפלציה, מהלך הרצוי בחצי השני של שנת 2023 מועד בו האינפלציה צפויה לאותת על שינוי מגמה ותנועה מחודשת לעבר טווח היעד לאינפלציה של כ- 2%.

מאורעות חשובים

  • 14.12: החלטת הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי ה-FED
  • ד

 

אירופה

באיחוד האירופי אמנם מעודדים ממגמת התקררות האינפלציה העולמית, עם זאת בעקבות החורף הקר והמשך המחסור באנרגיה מחירי הגז נסקו בשבוע האחרון כ-20% בקירוב. אמנם מחירי הגז כעת נמוכים מן השיא בכ- 45% בקירוב אך גבוהים כמעט פי 2 מן המחירים ששכנו לפני תקופת הקורונה. בהחלטת הריבית הקרובה צפוי הבנק המרכזי האירופי להמשיך במדיניות העלאת הריבית בעוד כ-0.5%, בנוסף צפויים להודיע שבשנה הבאה חלו במדיניות ה-QT כעת לא צפוי שיגדירו תאריך מדוייק. ב-15 לדצמבר צפוייה הריבית להגיע לרמת 2.5%. להערכתנו מדיניות העלאת הריבית צפויה להמשך ולנוע לעבר רמת היעד של 3%-3.25%.

להערכתנו שער האירו צפוי לנוע בחודשים הקרובים בתחום שערים רחב כאשר בתקופה הקרובה עד סוף השנה לאירו פוטנציאל להתחזקות אל מול הדולר לעבר רמת 1.06 דולר לאירו, אולם השלכות הריבית הגבוהה ובלימת הפעילות הכלכלית ובמיוחד אי הוודאות באשר להשפעת הקור העז על מחירי האנרגיה ובהמשך על רמת האינפלציה, צפויים לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון הראשון מצב אשר יתמוך בחולשת האירו ואף בתנועת החלשות בחזרה לרמה הפסיכולוגית של דולר לאירו ובמשך אך לעבר 0.96 דולר לאירו.

בבריטניה נתוני האינפלציה הראו על לראשונה על סימני התקררות לאחר שהגיעו לשיא של כ-41 שנים ושוכנים ברמת 10.7%, רמה אשר לכל הדעות עדיין גבוהה מאוד ומצריכה המשך של מדיניות העלאות הריבית. לאחר נתוני צמיחה טובים צפויים בבנק המרכזי האנגלי להעלאת את הריבית בהחלטה הקרובה בכ-0.5%. בעקבות הנתונים האחרונים, שער הליש"ט חזר והתחזק לעבר רמת 1.23 וצפוי להשאר ברמות גבוהות עד לסוף השנה. ברבעון הראשון של 2023 צפוי להיחלש בעקבות

כפי שכתבנו בעבר הכלכלה הבריטית עשויה לגלוש למיתון משמעותי שנת 2023. כפועל יוצא, להערכתנו לשער הליש"ט פוטנציאל גבוה להחלשות אל מול הדולר כבר ברבעון הראשון של שנת 2023.

מאורעות חשובים

  • 15.12: החלטת הריבית של הבנק המרכזי האנגלי + החלטת הריבית של הבנק המרכזי האנגלי
  • ד

 

ישראל –

כפי שפירטנו לאחרונה, ההתאוששות המדדים המובילים בבורסות ארה"ב ואירופה תרמה לפעילות גידור מצד המוסדיים אשר מכרו מט"ח לצמצום החשיפה המטבעית. עד כה המהלך של העלאת ריבית הדולר בשיעור גבוה של 0.75 האחוז – ברצף של ארבע פעמים תרם לביקוש לדולר. אולם, רמת הריבית הגבוהה וההאטה בפעילות הכלכלית טרם באו לידי ביטוי בנתוני החברות במכירות וברווחיות. שער הדולר/שקל צפוי להמשיך לנוע כ"רכבת הרים" כאשר עד כה הציפייה לעליות חדות בריבית הדולר גרמו לחולשה בשוק המניות ובמקביל לעלייה בתשואת האג"ח ולהתחזקות הדולר, מנגד, ההתמתנות בציפיות גררה לתנועה מתקנת פרו שקלית. באירופה, מזג האויר מתקרר וגובר החשש מהשפעת הקרה. כפי שפרטנו, בימים האחרונים, הלחצים האינפלציוניים ועמם החשש מעלייה בלחצים האינפלציוניים בצל עליות המחירים דבר המלמד כי טרם מוצה פוטנציאל נסיקת האינפלציה והעליות בריבית.

כפי שפירטנו רבות בעבר המסחר המקומי במט"ח משקף תמונת ראי לתנודות בשוק המניות בארה"ב והפעילות בשוק האג"ח. מצב הנוצר בשל פעילותם הנרחבת של הגופים המוסדיים הפועלים לגידור החשיפה המטבעית.  לאחרונה דווח כי המוסדיים מחזיקים בחשיפה מטבעית מוגבלת של כ- %  15 בלבד. להערכתנו הגלישה הצפויה להאטה כלכלית רמת שער הריבית והתנודות בשוק המניות תורמים לפוטנציאל "רכבת ההרים". פעולות גידור בהם מבוצעת מכירת מט"ח כנגד התחזקות שערי המניות ולחילופין רכישת מט"ח עם החולשה בשוק המניות, מהלכים אלו מצד המוסדיים צפויות לגרור לתנודות שערים בהיקף משמעותי.

פעילות יצואנים וחברות ציבוריות הנדרשים לשקלים כמו גם השקעות זרות מפעילותם של המשקיעים הזרים הממירים מט"ח לשקלים אינה מספיקה לצורך קיזוז עוצמת הביקוש למט"ח ופיחות השקל.

בישראל על רקע האינפלציה המרימה ראש כאשר מדד חודש אוקטובר רשם עליה גבוהה של 0.6% ובחישוב שנתי 5.1% ובאופק הציפייה למדד שנתי של 5.2% בחודש נוב', גוברת הציפייה כי ריבית הבסיס תמשיך לעלות בכ – 0.5% גם בפגישה הקרובה בחודש ינואר. אולם, על רקע התמתנות האינפלציה בארה"ב וסמני האטה בשוק העבודה בישראל בבנק ישראל יעדיפו להמתין לנתוני "הרגע האחרון" טרם קביעת הריבית. בנק ישראל ישמר את פער הריבית החיובי של הדולר אל מול השקל. נציין כי הבנק לא יתקשה לשמר פער ריביות גבוה בין המטבעות כאשר האינפלציה בישראל שוכנת ברמת ה 5.1% ובארה"ב נסוגה לעבר רמת ה 7.1%. בנק ישראל צפוי להמשיך במדיניות מחמירה בבלימת האינפלציה שנסקה חדות. בבנק מודעים לכך שחולשת השקל תורמת ללחצים האינפלציוניים ותקזז חלק מההשפעה החיובית עם ירידת מחירי האנרגיה. להערכתנו העלייה במחירי מוצרים ושירותים בדגש על העלייה במחיר החשמל, המזון, הארנונה, המים ועוד יתרמו ללחצי המחירים ולצעדי הבלימה שמפעיל בנק ישראל.

במבט לטווח הבינוני [רבעון ראשון 2023] הפוטנציאל הגבוה תומך בהמשך העלייה בריבית הדולר ועימו לחולשת שוק המניות האמריקאי, כמו גם לתגובת שרשרת לנסיקה בעלויות המימון עם העלייה החדה בריבית, דבר התומך בתנועת רכבת ההרים ובפוטנציאל הגבוה של השפעה על שוק המטבע המקומי בשקל בתבנית תנועה של ייסוף מוגבל ופיחות מהיר.

לסיכום – לדעתנו העלייה בריבית הדולר תפגע ברווחי החברות ותגרור להתאמות בשוק המניות בארה"ב בדגש על מכפילי הרווח, דבר שיגרור את המוסדיים בישראל לצמצם את חשיפתם באמצעות רכישת מט"ח. מהלך זה יגרור לתנודות שערים ואף לפיחות השקל והתחזקות הדולר. על רקע הציפייה להאטה כלכלית גלובלית החל מ- 2023, ועימה לירידה בהיקף צעדי הבנקים המרכזיים במלחמתם באינפלציה, להערכתנו במבט לקראת החצי השני של שנת 2023, מוקדי הכוח המרכזיים בביקוש לדולר אל מול השקל עשויים להיחלש והשקל עשוי לשוב ולהתחזק משמעותית. בתקופה של עלייה בריבית הדולר השקל חשוף לתנועה בתחום שערים רחב. כפי שפירטנו לאחרונה במבט לטווח הקצר – התנועה הפרו שקלית המתקנת הינה פעולה של הטווח הקצר אשר כצפוי אפשרה תנועה לעבר רמת 3.38 ואף פחות אולם במבט לטווח הבינוני רכבת ההרים תומכת בתנועה מחודשת לעבר רמות השיא. מנגד במבט לטווח ארוך אין שינוי מהערכתנו המצפה לשקל חזק. לסיכום לשער הדולר/שקל פוטנציאל תנועה בתחום שערים חריג ורחב.

 

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 13.12 ירד לרמת  4,035.8 נק', ירידה בשיעור של – 0.7% לעומת שבוע שעבר.

COPPER מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 13.12 עמד המחיר על רמת 8,129 דולר לטון, ירידה בשיעור של 0.5% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב-13.12 עמדו המלאים על 81,875 טון, ירידה בשיעור של  כ- 4.2% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 

ZINC מחיר האבץ עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 13.12 עמד על 3,145.5 דולר לטון, עליה בשיעור של 2.0% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך שבוע המסחר, כאשר מלאי האבץ עמדו ב-13.12 על רמת 36,650 טון, ירידה בשיעור של 1.5% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

NICKEL מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 13.12 עמד המחיר על 28,120 דולר לטון, ירידה בשיעור של 3.3% לעומת שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 13.12 עמדו המלאים על רמת 52,878 טון ירידה בשיעור של כ- 0.7% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה-13.12 עמד על 2,341 דולר לטון, ירידה בשיעור של 1.9% לעומת שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עלתה במהלך השבוע ועמדה ב- 13.12 על רמת 496,425 טון, עליה בשיעור של כ- 5.3% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

.

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com