סקירת מחירי מתכות 19.10.2023 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 19.10.2023

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים הגלובליים התנהל במגמה מעורבת. בתום יום המסחר של ה- 17.10 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 33,997.65 נק', עליה בשיעור של 0.77% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 15,122 נק', ירידה בשיעור של 0.06% לעומת שבוע שעבר ומדד ה- S&P 500 סגר ברמת  4,373 נק', עליה בשיעור של 0.34%, לעומת שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,675 נק', עליה בשיעור של 0.62% לעומת שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 15,252 נק', ירידה בשיעור של 1.11% לעומת שבוע שעבר.

 

ארצות הברית –

בשבוע החולף פורסמו נתוני האינפלציה לחודש ספטמבר בארצות הברית אשר הראו על התייצבות שיעור האינפלציה ברמת 3.7%, נתון הגבוה מהצפי וזהה לנתון בחודש הקודם. נתוני אינפלציית הליבה שוכנים ברמת 4.1% בהתאם לצפי. מנגד מדד המחירים ליצרן לחודש ספטמבר הראה על עליית מחירים בשיעור של 0.5% נתוני הגבוה מצפי של 0.3%, עם זאת זה זו העלייה הנמוכה ביותר בשלושת החודשים האחרונים.

 

התשואות על אגרות החוב ל-10 שנים עלו  לעבר רמת 4.85%, הרמה הגבוהה ביותר מזה 14 שנים, ולאחר מכן התייצבו בסביבת 4.82%, כאשר הנתונים הכלכליים מאותתים על כך שהכלכלה האמריקאית עודנה חזקה, לכן צפוי הבנק המרכזי האמריקאי ה-FED לבצע העלאת ריבית נוספת אשר עשויה להיות האחרונה, והריבית צפויה להישאר גבוהה לפחות עד סוף הרבעון הראשון 2024.

אירופה

נתוני האינפלציה באירופה עלו בקצב מתון מהצפי ושוכנים ברמת 4.3% בחודש ספטמבר מול צפי של 4.5%. בעקבות החשש מגלישה למיתון עשוי הבנק המרכזי האירופה ה- ECB  להותיר הריבית על ההלוואות ברמת 4.75% ריבית על הפקדות בבנק המרכזי ברמת 4%.  על פי מחלקת המחקר של הבנק המרכזי האירופאי האינפלציה בשנת 2023 צפויה לרדת לממוצע של 5.6%, 3.2% ב-2024 ו- 2.1% ב-2025. לשיטתם האינפלציה בשנת 2024 תבלם ותנוע "רוחבית", וברבעון השלישי 2025 צפויה לרדת חזרה לעבר טווח היעד.

 

לאחר שהאינפלציה בבריטניה הפתיעה "לטובה" ועלתה בשיעור של 6.7% עליה מתונה מצפי של 7%, כמו כן, אינפלציית הליבה עלתה ב- 6.2% נתון נמוך משמעותית מצפי של 6.8%. נתוני צמיחת התוצר החודשיים בחודש אוגוסט הראו על צמיחה חיובית  של 0.2% לאחר שבחודש יולי הייתה דעיכה (צמיחה שלילית) בשיעור של 0.6%.

ישראל –

מלחמת "חרבות הברזל" בשמה הנוכחי ברצועת עזה ובצפון, גוררת לחוסר וודאות באשר להשפעת המלחמה על המשק במיוחד לאור אי הוודאות באשר למשך הלחימה והיקפה. מערכה רב זירתית, תפגע בפעילות הכלכלית בעוצמה רחבה מאשר מערכה בזירת הדרום בלבד והיא עשויה לגרור להיחלשות נוספת בשער השקל. עד כה נבלם פיחות השקל בקרבת רמת 4.034 שקל לדולר, הרמה הגבוהה ביותר מזה 8 שנים. התערבות בנק ישראל אשר הזרים נזילות לשוק ומכר דולרים הובילה לירידות שערים אל עבר רמת 3.99 והתייצבות בסביבת 4.02 שקל לדולר. כפי שכבר כתבנו בעבר, בנק ישראל הכריז על תכנית למכירת מט"ח בהיקף של עד 30 מיליארדי דולרים כצעד לבלימת הפיחות המהירה ולאור ההשפעה האינפלציונית של הפיחות. הבנק צפוי לפעול בתקופה הקרובה בשוק ככל שיידרש על-מנת למתן את התנודות בשער השקל ולספק את הנזילות הנדרשת להמשך הפעילות הסדירה של השווקים. בנוסף לתכנית ה-30 מיליארד $, ובמידת הצורך, הבנק יספק נזילות לשוק באמצעות הפעלת מנגנוני עסקאות SWAP של הבנק בסכום של עד 15 מיליארדי דולרים. צעדי ייצבו אלו מייצבים את פערי הריבית ואת נקודות הסוופ, ובולמים את תנועת שער החליפין מלהגיע לעבר רמת 4.2 שקל לדולר.

הקמת ממשלת החירום ובעקבותיה הארכה אוטומטית של כהונת הבכירים ובראשם את זו של נגיד בנק ישראל עשויים להרגיעה את השווקים ולהקטין את חוסר הוודאות בשוק המט"ח המקומי.  להערכתנו ראוי כי בנק ישראל לא יבצע העלאת ריבית בהחלטה הקרובה  וימשיך להתערב בשוק המט"ח כל עוד יהיה צורך למתן עודפי ביקוש. המדד הנמוך בחודש ספטמבר וההשפעה הצפויה של הפיחות ועליות המחירים שלאחר החגים עשויים לבוא לידי ביטוי כבר במדדים הקרובים. דבר התומך בהימנעות מתנועות זיגזג של הבנק. במקרה בו הבנק נחשף לנתונים האטה חמורים עשוי הבנק לפעול באופן "סמלי" באמצעות הפחתת ריבית.

חברת דירוג האשראי מודי'ס הודיעה שהיא דוחה את החלטת דירוג החוב של מדינת ישראל בחצי שנה בכדי לבחון את המצב החדש בעקבות המערכה. מנגד חברת דירוג האשראי פיץ' הודיעה על הצבת דירוג האשראי של ישראל תחת "מעקב שלילי" בעקבות הלחימה.

נתונים נוספים אשר נדחפים לקרן זוית בתקופה מתוחה זו, נתוני האינפלציה של ישראל בחודש ספטמבר אשר הראו על האטה בקצב עליית המחירים כאשר בשנים עשר החודשים האחרונה עלה מדד המחירים הצרכן ב- 3.8% ובחודש ספטמבר המדד ירד ב0.1%. נתונים אשר מאותתים על האטה ברמת המחירים ובכלכלה הישראלית עוד טרם מלחמת "חרבות הברזל". החשש הגובר כי המערכה הנוכחית עשויה לגרור האטה נוספת  בפעילות הכלכלית בישראל.

נציין כי להפחתה בריבית השקל תהא השפעה שלילית על חוסנו של השקל דבר שיתרום לעודפי הביקוש למט"ח.

 

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 17.10 ברמת  3,561  נק', ירידה בשיעור של 0.46% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

COPPER   – מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 17.10 עמד המחיר על רמת 7,970.5 דולר לטון, ירידה בשיעור של 0.65% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב 17.10 עמדו המלאים על 180,675 טון, עליה בשיעור של  כ-5.33% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC  – מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 17.10 עמד המחיר על 2,421 דולר לטון, ירידה בשיעור של 2% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 17.10 עמדו המלאים על 81,850 טון, ירידה בשיעור של 9.96% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

– NICKEL  מחיר הניקל עלה במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 17.10 עמד המחיר על 18,593 דולר לטון, ירידה בשיעור של 0.4% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 17.10 עמדו המלאים על רמת 42,870  טון, ירידה בשיעור של כ- 0.56% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM  – מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 17.10 עמד על 2,177 דולר לטון, ירידה בשיעור של 1.6% לעומת שבוע שעבר. רמת מלאי האלומיניום עמדה ב- 17.10 על רמת 484,600 טון, ירידה בשיעור של 1.63% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 16.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 09.05.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים     במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים

קרא עוד