סקירת מחירי מתכות 28.03.2024 - פריקו

סקירת מחירי מתכות 28.03.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF

 

טבלת מחירי מתכות

*המחירים במונחי דולר לטון

טבלת מלאים

שערי דלקים ומטבעות נבחרים

 

במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים הגלובליים התנהל במגמה מעורבת. בתום יום המסחר של ה- 26.03 מדד הדאו ג'ונס עמד ברמת 39,282 נק', ירידה בשיעור של 0.50% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הנאסד"ק 100 נסחר ברמת 18,211 נק', ירידה בשיעור של 0.70% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד ה- S&P 500 סגר ברמת  5,204 נק', ירידה בשיעור של 0.60% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. מדד הפוטסי 100 האנגלי נסחר ברמת 7,931 נק', סביב רמות הסגירה של שבוע שעבר, מדד הדאקס הגרמני נסחר ברמה של 18,384 נק', עליה בשיעור של 1.00% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

 

ארצות הברית –

בשבוע החולף לא פורסמו נתונים כלכליים משמעותיים, למעט מדד ההזמנות של מוצרים ברי קיימא לחודש פברואר אשר עלה ב- 1.4% נתון הגבוה מהציפיות של 1.1% ושונה מהנתון הקודם אשר הראה על ירידה של 6.9%. מעבר לכך בשווקים הפיננסיים ממתינים לנתוני צמיחת התוצר ברבעון הרביעי ולנתוני האינפלציה PCE – מדד הוצאות והכנסות הצרכנים.

כפי שכבר כתבנו נתוני האינפלציה בהחלט מראים על מגמת התקררות, אולם הציפיות בשווקים כי בבנק המרכזי יבקשו לראות נתוני אינפלציה לאורך זמן כך שהפחתת הריבית צפויה כבר בחודש יוני וסך הכל צפויות שלוש הפחות עד סוף שנת 2024. לאחר שוועידת השוק הפתוח (FOMC) הותירה כצפוי את הריבית, הדגישו ב-FED  שהם אינם רואים את העולם חוזר לרמת הריבית האפסית אשר הייתה בעבר. בנוסף בנוגע למדיניות הקטנת המאזן ה-QT, ציינו כי הבנק ימשיך לבצע מדיניות זו ולהקטין את מאזן ה-FED. עם זאת קצב צמצום המאזן יקטן בכדי לא לזעזע את השווקים הפיננסיים.

 

 

אירופה –

הבנק המרכזי האירופי ה-ECB הותיר את הריבית המוניטרית חודש נוסף ברמת 4.5%, בכדי לבלום את רמת המחירים הגבוהה. לפי מחלקת המחר של ה-ECB האינפלציה הממוצעת בשנת 2024 תהה 2.3% נתון הנמוך מהתחזית הקודמות של 2.7%, בשנת 2025  2% וב- 2026  1.9%. במקביל הפחיתו מעט את הצפי של צמיחת התוצר לשנת 2024 ל0.6%.  אמש ציינו בכירים בבנק כי בבנק צופים לאפשרות של הפחתת ריבית ראשונה בחודש יוני-יולי הקרוב.

בבריטניה הפעילות הכלכלית מעט התאוששה ובחודש ינואר צמחה ב0.2%, עם זאת בשלושת החודשים האחרונים הכלכלה הצטמקה ב-0.1%. האינפלציה השנתית בחודש ינואר שוהה ברמת 3.4%, עליה מתונה מצפי של 3.5%, במונחים חודשיים המדד עלה ב-0.6%, אחוז עלייה מתון מהציפיות לעליה של 0.7%. אמנם נתוני האינפלציה מראים על המשך מגמת התקררות המחירים, אך הנתונים גבוהים משמעותית מיעד האינפלציה של ה- BOE.  בשבוע שעבר הותיר הבנק המרכזי האנגלי ה-BOE את הריבית כצפוי ברמת 5.25%,

היאן היפני נחלש כששערו צלל לרמת שפל של 34 השנים האחרונות, כאשר היאן נסחר ברמת ה- 151.3 יאן לדולר. חולשת היאן משפיעה על מטבעות מרכזיים נוספים ומעלה הציפיות להתערבות קרובה של הבנק המרכזי במטרה לבלום את החולשה אל עבר רמות שמעל ל 152 יאן לדולר. עלייה מתונה בריבית לא הצליחה לבלום את חולשת היאן.  בשווקים צופים כי הבנק יאלץ להעלות את הריבית לצד צעדים משלמים במטרה לבלום את המשך החלשות היאן.

 

 

ישראל –

רכבת ההרים בשער השקל נמשכת על רקע פעילות ערה מצד פעילים מרכזיים. לחשש מהסלמת הלחימה בצפון והתרחקות עסקת החטופים בזירה הדרומית, יחד עם החשש מהורדת דירוג האשראי של ישראל על ידי סוכנות דירוג נוספת, תרמו לביקוש לדולר. החשש  מהתרחבות הלחימה בצפון הוביל להיחלשותו של השקל לעבר רמת 3.68 שקל לדולר ואף יותר. בשונה משבוע שעבר, שער הדולר שקל הצליח הפעם להתייצב מעל לרמת 3.67 שקל לדולר. הערכתנו לא השתנתה לפיה בשלב הנוכחי אי הוודאות בזירה הביטחונית והכלכלית תורמת לפוטנציאל היחלשות השקל לעבר רמת 3.8 אולם כאשר הגורם המרכזי לפעילות המרות המט"ח בזירה המקומית נובע מהעובדה שכלכלת ישראל מוטת ייצוא הרי שבמבט לטווח ארוך השקל צפוי להתחזק עם הצע עקבי של מעל למיליארד דולר בשבוע. צמצום עודפי היצע כתוצאה מפעילות ביקוש ערה למט"ח אינה הפעילות שבמיטבה בימים של מלחמה כאשר חלה ירידה דרמטית בטיסות ובחופשות בחו"ל לצד צמצום השימוש בכלי רכב פרטיים, בצריכה ועוד. על פי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) עומד העודף בחשבון במאזן התשלומים ברביע הרביעי של שנת 2023 על 10.5 מיליארד דולר הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון דבר הנובע מירידה מתונה בייצוא אל מול ירידה משמעותית יותר מצד הייבוא.

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר עלה ב- 0.4% בהתאם לצפי, במונחים שנתיים המדד עלה ב-2.5% עלייה מתונה מהחודש הקודם.

כפי שכתבנו בעבר הערכתנו לא השתנתה לפיה פוטנציאל התחזקות השקל בשלב הנוכחי (טווח קצר-בינוני) מוגבל  כאשר הגורמים "הישנים" אשר הובילו להיחלשות השקל עדיין קיימים – ובראשם התרחבות פער הריביות, חולשת נתוני המקרו כירידה חדה בצמיחה ונסיקת הגירעון התקציבי, החשש מפגיעה רחבה בדירוג האשראי של ישראל והעלייה בעלות גיוסי הון לממשלה ולמשק כאחד, ירידה ברף הציפיות להפחתת ריבית אגרסיבית וההשפעה על שוקי המניות, תורמים לפעילותם של הזרים המצמצמים את החשיפה לשקל, ויתרמו לחולשת השקל בטווח הקצר – הבינוני לצד המוסדיים הפועלים לגידור חשיפות מטבעיות בהתאם לשינוים בשוקי ההון.

כמו כן, לדעתנו בהינתן מלחמה מוגבלת הרי שפוטנציאל הטווח הקצר מאפשר תנועה בתחום שערים רחב. לסיכום, כפי שכתבנו בעבר, להערכתנו פוטנציאל התחזקות השקל מוגבל בין היתר על רקע העובדה שגורמים אשר הובילו להיחלשות השקל לפני אירועי ה- 7 באוקטובר והלחימה שבאה בעקבתם, טרם חלפו ולצידם שוכן החשש מהתרחבות הלחימה, חולשת נתוני המקרו והשלכות השינויים בשוקי ההון על פעילות המוסדיים, גורמים אלו עשויים לתמוך בהמשך התנועה בתחום שערים רחב ואף בפיחות מחודש של השקל במסגרת התנועה של הטווח הבינוני אל עבר רמת ה 3.80 שקל לדולר (לעבר הרמות ערב 7 באוקטובר) ויותר.

שוק המתכות

מדד ה- LME  בבורסת המתכות בלונדון עמד בסיום יום המסחר ב 26.03 ברמת  3,794  נק', ירידה בשיעור של 0.60% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר.

COPPER  – מחיר הנחושת ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה- 26.03 עמד המחיר על רמת 8,862 דולר לטון, ירידה בשיעור של 0.10% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים עלתה במהלך השבוע, כאשר ב-26.03 עמדו המלאים על 117,400 טון, עליה בשיעור של  כ-3.10% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ZINC – מחיר האבץ ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 26.03 עמד המחיר על 2,442 דולר לטון, ירידה בשיעור של 1.70% לעומת הרמה בשבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב- 26.03 עמדו המלאים על 266,000 טון, ירידה בשיעור של 2.20% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

– NICKEL מחיר הניקל ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 26.03 עמד המחיר על 16,640 דולר לטון, ירידה בשיעור של 3.50% לעומת רמות הסגירה של שבוע שעבר. רמת המלאים ירדה במהלך השבוע, כאשר ב-26.03 עמדו המלאים על רמת 77,076  טון, ירידה בשיעור של כ- 1.00% לעומת הרמות בשבוע שעבר.

ALUMINIUM PRIM – מחיר האלומיניום ירד במהלך שבוע המסחר, כאשר בתום יום המסחר של ה – 26.03 עמד על 2,303 דולר לטון, ירידה בשיעור של 0.30%. רמת מלאי האלומיניום ירדה במהלך השבוע, כאשר עמדה ב- 26.03 על רמת 555,775 טון, ירידה בשיעור של 0.90% לעומת רמות הסגירה בשבוע שעבר.

 

 

 

 

לגרפים של מחירי הסחורות לחץ כאן

מדדי תובלה ימית, אבץ, בדיל, ניקל, עופרת, אלומיניום (PRIM), אלומיניום (ALLOY), קובלט, נחושת, פלדה, פלדה (REBAR), נירוסטה, ליתיום ודלק גולמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. קבוצת פריקו ו/או חברות קשורות ו/או בעלי עניין, ו/או עובדים ו/או נושאי משרה בכל אחד מאלו, עשויים להיות בעלי עניין בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 036167070
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו http://www.prico.com
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים

ט.ל.ח.

המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא
כל הזכויות שמורות (c)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com

סקירת מחירי מתכות 18.04.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד

סקירת מחירי מתכות 04.04.2024

לסקירה לחץ כאן בPDF   טבלת מחירי מתכות *המחירים במונחי דולר לטון טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים   במהלך השבוע החולף, המסחר בשווקים הפיננסיים

קרא עוד